Paling Sering Dicari

1 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 2 ali imran 3 Sholat 4 masjid 5 Ali+imran+7 6 ali imran 159 7 niat 8 al maidah ayat 2 9 al anbiya ayat 30 10 Albaqarah ayat 284 11 perasangka baik 12 ar rahman 13 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 14 tafsir surat al Quraisy 15 Al imran 16 ikhlas 17 Rezeki 18 surah+al+fath+ayat+29 19 Sejarah+perkembangan+islam+di+indonesia+ 20 pengendalian diri 21 an nisa ayat 58 22 ali imran 133 23 Ibrahim 35 24 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 25 Surat+Al+bawarah+ayat+225 26 surah taubah ayat 103 27 al baqarah ayat 30 28 Al-A’raf Ayat 199 29 mujadalah ayat 58 30 An Nisa ayat 34 31 berfikir 32 Hujan 33 membudayakan amar makruf nahi mungkar 34 An-Nisa ayat 29 35 Surat at thoriq 36 Hadis+tentang+asmaul+husna+al+wakil 37 Muslim 38 Saba 39 Dunia 40 Tafsir surah at tariq ayat 13 41 yunus 59 42 Af'al perbuatan 43 al-mu`minun+ayat+18 44 waktu 45 sabar 46 menciptakan alam semesta 47 Al- hujurat ayat 13 48 ali+imran+ayat+173 49 Marah 50 Al hijr 94 51 al baqarah ayat 43 52 An-nahl ayat 125 53 Al maidah ayat 8 54 setiap penyakit ada obatnya 55 ali imran 110 56 belajar 57 an nahl ayat 18 58 taubat 59 Ali imran 104 60 Al maidah ayat 35 61 MUHAMMAD 62 yunus ayat 5 63 al+baqarah+ayat+3 64 kekerasan seksual 65 baqarah ayat 184 66 Hikmah surat al imran ayat 171 67 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? 68 Surat Al Hasyr ayat 18 69 luqman 18 70 nuh+ayat+11 71 ali imran 37 72 ali imran 169 73 Az zukhruf ayat 77 74 Al fatihah ayat 1 75 ibrahim 76 jual beli 77 tafsir surah an nisa' ayat 10 78 Al quran 79 Golongan pertengahan 80 imran 104 81 surat ibrahim ayat 7 82 nuh+ayat+12 83 Tafsir al isra ayat 9 84 Ayat 85 Nuh+ayat+13 86 al lahab 87 مِنْ النَّارِ Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Ahzam dan Abu Badr Abbad Ibnul Walid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abbad Al Huna`i berkata, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Mubarak Al Huna`i dari Ayub As Sik 88 al furqan ayat 59 89 AYAT 604 90 Al imran 104 91 dusta 92 tafsir surah an nisa' ayat 19 93 minyak 94 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 95 yunus 90 96 asy syuara ayat 13 97 ali imran 195 98 Pemimpin 99 Azab luth 100 surat yasin ayat 40

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ


43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr...ayat 43.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...dan berisikan 43 ayat....Dinamakan al-ra'd (guruh) karena mengandung pemujaan yang dilakukan petir kepada Allah....Alif, Lâm, Râ', adalah huruf-huruf fonemis yang mengawali beberapa surat al-Qur'ân....Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.