Paling Sering Dicari

1 hujan 2 Riba 3 Sabar 4 Menghitung nikmat allah 5 Al ikhlas 6 ZAKAT 7 niat 8 dalil+kitab+injil 9 al maidah ayat 1 10 Akhlak 11 sedekah 12 al imran 13 islam 14 al maidah ayat 2 15 Al Baqarah ayat 22 16 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 17 ilmu 18 Surat+Maryam+Ayat+94 19 ali imran 20 ibrahim ayat 8 21 jihad 22 an nisa ayat 29 23 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 24 Al hujurat ayat 13 25 Jual beli 26 malu 27 al alaq ayat 1 - 2 28 al maidah ayat 48 29 ali imran 19 30 ali imran 159 31 pembeza hak dan batil 32 Perniagaan 33 surat+nuh+ayat+11 34 Hijr 19 35 Surat+Maryam+Ayat+76 36 Iman 37 al rahman 5 38 Utang 39 Surat Al-A’raf Ayat 10 40 konflik beragama 41 riak takbur 42 Pasar uang halal atau haram 43 Surah Maryam 44 al bAQARAH AYAT 256 45 ibrahim 8 46 al hajj ayat 62 47 tolong menolong 48 ali imran 64 49 Al hijr 50 ali imran ayat 190 51 al baqarah ayat 30 52 al hijr 22 53 Firman Allah memberikan kelengkapan 54 ali imran ayat 19 55 an nahl ayat 68-69 56 an nisa ayat 58 57 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 58 surat saba ayat 3 59 pertengkaran 60 Thaha+ayat+44 61 Almaidah ayat 2 62 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 63 al-isra ayat 70 64 Hadis tentang pendidikan 65 Surat+Maryam+Ayat+80 66 Surga 67 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 68 al kahfi ayat 29 69 Al-Maidah ayat 3 70 surah+haj+ayat+14 71 al bayinah ayat 6 72 haji 73 Hadis+tentang gadai 74 at tahrim ayat 66 75 marah 76 an nisa ayat 34 77 Yunus 78 al+kafirun+ayat+4 79 khalifah 80 Surah an nahl ayat 12 81 Al Maidah ayat 3 82 An nahl ayat 72 83 Surat+Maryam+Ayat+97 84 Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain 85 upah 86 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 87 Suri tauladan nabi Muhammad 88 surah al insirah ayat 5 dan 6 89 Surat Yaasin ayat 36 90 Ali Imran 130 91 ibrahim ayat 7 92 Surat an nisa 93 Surat+Maryam+Ayat+98 94 Al baqarah ayat 261 95 al+baqarah+ayat+30 96 al maidah ayat 90 97 hud ayat 6 98 Surat at taubah 99 hutang 100 al alaq ayat 1-5

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ


43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr...ayat 43.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...dan berisikan 43 ayat....Dinamakan al-ra'd (guruh) karena mengandung pemujaan yang dilakukan petir kepada Allah....Alif, Lâm, Râ', adalah huruf-huruf fonemis yang mengawali beberapa surat al-Qur'ân....Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.