Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 ilmu 4 Riba 5 akhlak 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 kejadian manusia 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 ali imran 159 18 sedekah 19 al maidah ayat 2 20 luqman 13 21 al hujurat ayat 13 22 akal 23 muhammad 10 24 jujur 25 luqman 26 al baqarah ayat 282 27 al ikhlas 28 Al baqarah ayat 2 29 Hadist Bukhori dan muslim 30 jual beli 31 Pohon 32 yunus 10 33 amanat 34 haji 35 Pasar modal 36 Dosa 37 taubat 38 al ahzab ayat 21 39 saba 19 40 Zakat 41 al+anam+ayat+1 42 an nisa ayat 59 43 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 44 an-nisa ayat 19 45 surah hud ayat 61 46 al baqarah ayat 30 47 al maidah ayat 90 48 Ibrahim+ayat+34 49 yunus 41 50 an nur ayat 2 51 al- Baqarah ayat 195 52 al ankabut ayat 45 53 al maidah ayat 1 54 surat ali imran ayat 159 55 Agama 56 al ikhlas ayat 1 57 Takwa 58 an-nahl ayat 90 59 Ibrahim 7 60 AL HUJURAT AYAT 10 61 al imran 62 At taubah ayat 36 63 Ziarah kubur 64 Mengurus 65 Tentang bersi 66 at taubah ayat 71 67 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 68 Takdir 69 jihad 70 ali imran 190 71 surat Yunus ayat 57 72 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 73 muslim, bab pakaian (2125) 74 Al-an'am ayat 165 75 al mujadilah ayat 11 76 surat quraisy 77 al-Furqan ayat 67 78 ali Imran 64 79 ar rum ayat 30 80 al baqarah ayat 21 81 nafas 82 al-ikhlas 83 an+nisa+ayat+59 84 Hud ayat 61 85 maha lembut 86 AL ISRA AYAT 23 87 Masjid 88 an nisa ayat 29 89 Surah al baqarah ayat 30 90 lebih dari 91 at tahrim ayat 6 92 at-tahrim ayat 6 93 al-ahzab+ayat+125 94 Yunus 71 95 wajah cemerlang dari atsar wudhu 96 ali imran ayat 97 97 mati 98 al isra ayat 32 99 Surah al fattir ayat 39 100 Menasehati anak

Hasil pencarian tentang pinjaman

terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 11
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan...) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 245
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu
(Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah) dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah (pinjaman...baik) seumpamanya hartanya itu dinafkahkan demi karena Allah (maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 18
yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman
(Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah...(yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan (dan meminjamkan kepada Allah pinjaman...orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya itu adalah orang-orang yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman...melipatgandakan) menurut suatu qiraat dibaca yudha`'af dengan memakai tasydid pada huruf 'ainnya, artinya balasan pinjaman
itu ialah orang-orang Yahudi yang mengatakannya tatkala turun ayat "Siapakah yang bersedia memberi pinjaman...kepada Allah suatu pinjaman yang baik?"
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 20
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman...kepada Allah pinjaman yang baik.
(Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik) seumpamanya kalian mengeluarkan sedekah dengan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 12
menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman
Allah dan hanya Dialah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai 'pemberi pinjaman
Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan....Bunga adalah hasil nilai pinjaman....Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantaraan orang lain yang tentunya
beriman kepada rasul-rasul-Ku dan memberikan bantuan kepada mereka serta kamu berikan kepada Allah suatu pinjaman
sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan dirikanlah salat) fardu (tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman...Allah) seumpamanya kalian membelanjakan sebagian harta kalian yang bukan zakat kepada jalan kebajikan (pinjaman
Selain itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan
Batasannya adalah suatu pinjaman yang mendatangkan keuntungan kepada si pemilik modal sebagai imbalan
muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman