Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 Ilmu 4 Ali Imran 5 Niat 6 pemimpin 7 al maidah ayat 48 8 Al Maidah Ayat 2 9 al maidah ayat 1 10 menuntut ilmu 11 Ali Imran 104 12 AT TAUBAH AYAT 60 13 Hadis tentang Musa dan khidir 14 al ikhlas 15 sabar 16 jihad 17 Al Baqarah ayat 4 18 Ali Imran 190 19 al Baqarah ayat 285 20 Salam 21 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 22 akhlak 23 luqman 24 iman 25 zakat 26 al hijr 9 27 surat+al hijr+AYAT+36 28 ali imran 159 29 Surat+Maryam+Ayat+94 30 ali imran ayat 110 31 Ayat+47 32 pinjaman 33 Luqman ayat 18 34 Al-Imran 182 35 Cahaya 36 Surat Al maidah ayat 1 37 al isra ayat 32 38 maryam 39 daud 40 al ahzab ayat 21 41 al-maidah ayat 2 42 an-nisa ayat 58 43 Pendidikan 44 ali imran 31 45 al ankabut ayat 51 46 Albaqarah ayat 2017 47 sungai 48 An nisa ayat 29 49 AN nahl ayat 90 50 al baqarah ayat 256 51 al-qiyamah ayat 2 52 Al+alaq+ayat+96 53 makan 54 2154 hadist muslim 55 islam 56 al quran 57 ali+imran+191 58 bumi 59 ali imran 19 60 Al Baqarah ayat 275 61 Surat+Maryam+Ayat+76 62 Timbangan 63 annisa ayat 51 64 khalifah 65 Tentang kesehatan jiwa 66 Hadits+at+huru 67 al anfal ayat 2 68 nikah 69 an nisa ayat 58 70 Itulah perumpamaan 71 tentang murabahah 72 Maksiat 73 muhammad 74 gunung 75 ar rum ayat 21 76 an nisa ayat 3 77 al+maarij+ayat+35 78 ali imran 110 79 Surah Al-Fatihah ayat 2 80 al isra ayat 36 81 al+insan+ayat+46 82 makanan halal 83 al+mukminun+ayat+109 84 Mencegah kerusakan dan bahaya 85 al+maarij+ayat+33 86 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 87 al-an'am ayat 68 88 Perangilah 89 yunus 62 90 minyak 91 al+maarij+ayat+32 92 An Nisa Ayat 51 93 Nabi Musa khidir 94 Imran 159 95 Al hasyr ayat 11 96 an nisa ayat 23 97 Yusuf 108 98 Hak persamaan hukum 99 al luqman ayat 18 100 al+maarij+ayat+30

Hasil pencarian tentang jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli