Paling Sering Dicari

1 Surat+An-Nisa'+Ayat+12 2 Surat+An+nisa+ayat+59 3 ali imran 159 4 ali imran 67 5 luqman 6 al baqarah ayat 111 7 surat an-nisaa ayat 58 dan 59 8 al baqarah ayat 151 9 Luqman 13 10 Kafir 11 an najm ayat 4 12 اَيُّهَا+الَّذِيْنَ+اٰمَنُوا+اتَّقُوا+اللّٰهَ+حَقَّ+تُقٰىتِهٖ+وَلَا+تَمُوْتُنَّ+اِلَّا+وَاَنْتُمْ+مُّسْلِمُوْنَ+++++++++++++++++++++Lanjutan+ayat 13 surat al balad ayat 1-4 14 an nisa ayat 125 15 al maidah ayat 90 16 اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰىتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ Lanjutan ayat di atas adalah...... 17 luqman 14 18 al maidah ayat 5 19 al baqarah ayat 233 20 surat+rad+ayat+14 21 Iman 22 surat+an+nisaa+ayat 58 23 Jazallahu+‘anna+Sayyidana+Muhammadan+shallallahu+‘alaihi+wa+sallama+bima+huwa+ahlul 24 Tuhan+jangan+engkau+masukkan+golongan+zalim 25 Sedekah 26 al hijr ayat 9 27 al baqarah ayat 2 28 Al Imran 67 29 Tafsir tangan Allah di atas tangan mereka 30 AN NISA AYAT 3 31 ali imran 32 albaqarah ayat 2 33 QS. Ali Imran (3): 67! 34 Saba 19 35 al-baqarah ayat 30 36 Az Zumar ayat 39 37 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+149 38 Al maidah ayat 2 39 surat almaidah ayat 4 40 Sampaikanlah 41 Harun 42 an nur ayat 32 43 ali imran ayat 67 44 Ar+rahman+ayat+57 45 Agama islam 46 Kambing 47 al baqarah ayat 30 48 Biji-bijian 49 ilmu 50 al-hasr ayat 20 51 ali imran 130 52 Cinta 53 Ibrahim+51 54 Al alaq ayat 5 55 lalai 56 ar rum ayat 30 57 Berbuat baik 58 ali imran ayat 190 59 Al-A'raf+ayat+56 60 surat al baqarah 111 61 Surat At taubah ayat 35 62 surat albaqoroh ayat 195 63 Munafik 64 Surat An-Nahl Ayat 125 65 Yunus+ayat+57 66 al maidah ayat 88 67 Riba 68 Gempa 69 Belajar doa 70 ali+imran+67 71 Luqman+13 72 al baqarah ayat 168 73 luqman+16 74 yusuf 53 75 KISAH NENEK TUNA NETRA 76 surah Al Baqarah ayat 30 77 Hadist tentang ikhlash 78 Ar+rahman+ayat+56 79 surat al baqarah ayat 111 80 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 81 al kahfi ayat 29 82 Al-A'raf+ayat+31 83 Ar+rahman+ayat+58 84 Rezeki 85 ar rad ayat 11 86 Yusuf raja mesir 87 pendidikan 88 al+maidah+ayat+5 89 Ayat 24 90 penyesalan 91 musibah 92 Ali+Imron ayat juz 3 ayat 190 - 191 93 1. Qs. An-Nisa Ayat 34 94 ar rum ayat 21 95 hadits riba 96 quran 97 Ibrahim+50 98 surat al maidah ayat 45 99 al-ankabut+ayat+69: 100 luqman 17

Hasil pencarian tentang jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli