Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 lebih 6 Ilmu 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ibrahim 10 al maidah ayat 2 11 zakat 12 riba 13 Ar rahman 14 al fushilat ayat 33 15 Menuntut ilmu 16 sedekah 17 al baqarah ayat 275 18 luqman 19 Al imran 20 ali imran 133 21 An nisa ayat 4 22 An nisa ayat 29 23 al-isro ayat 26 24 Al maidah ayat 90 25 Muhammad 26 ghaib 27 Hujan 28 al baqarah ayat 282 29 surah annisa ayat 3 30 yunus 31 banjir 32 suraT Al-Maidah AYAT 38 33 Al Imran 104 34 yusuf 35 kurma 36 ar rahman 33 37 Al-Baqarah ayat 4 38 Sholat 39 Ali imran 14 40 sedih 41 Surat Al -insyirah 42 laut 43 luqman ayat 15 44 Langit 45 berjihad 46 Al mujadalah ayat 11 47 Ayat sedekah 48 Luqman ayat 18 49 Surat 19 ayat 12 50 teman 51 bersyukur 52 sabar 53 ali imran 159 54 khalifah 55 Al-Baqarah Ayat 165 56 Yusuf 87 57 bumi 58 mukmin 59 al hujurat ayat 13 60 Maaf 61 nikmat 62 Niat 63 Soal sholat taraweh 64 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 65 al maidah ayat 1 66 fitnah 67 al-Baqarah ayat 275 68 iman 69 al maidah ayat 3 70 hewan dan tumbuhan 71 Muhammad 7 72 Al isra ayat 23 73 shalat 74 Al Baqarah ayat 83 75 al+ma'arij+ayat+24-25 76 pemimpin 77 Minyak+bumi+pertambangan 78 Jual beli 79 surga 80 Surat ar ruum 30 81 ali imran 7 82 nikah 83 AL FURQAN AYAT 2 84 Maryam 59 85 Tafsir quraish shihab surah al anaam ayat 82 ,jilit dan tempat +tahun terbitnya 86 surat Al-Baqarah ayat 2 87 al ikhlas 88 Al maidah ayat 6 89 muslim 90 Imran 91 an nahl ayat 115 92 Saba 13 93 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 94 ali+imran+ayat+19 95 Malam siang matahari dan bulan 96 ali imran 52 97 Perselisihan 98 an nisa ayat 58 99 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 100 Hati

Hasil pencarian tentang jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli