Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Haji 5 darah 6 al Muthoffifin ayat 18 7 Ali Imran 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al ankabut ayat 45 12 al jumuah ayat 10 13 Menuntut ilmu 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 al baqarah ayat 198 17 Maryam 18 Al ahzab ayat 21 19 al hujurat ayat 13 20 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 21 al imron+ayat+110 22 surat an-nisa 23 Yusuf 24 surah yunus ayat 57 25 belajar 26 Luqman 27 pikun dan beruban 28 Tuhan 29 Hadits Muslim Nomor 3444 30 ali imran 159 31 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 32 Peristiwa dimasa lalu 33 adz zariyat ayat 49 34 an nisa ayat 5 35 al+kahfi+ayat++4 36 al alaq ayat 2 37 al maidah ayat 90 38 al ikhlas 39 surat al-a'la 40 Ahmad 41 ali imran 14 42 bekerja 43 Darah manusia 44 Surat Al antabul ayat 20 45 AL MAIDAH AYAT 38 46 Ilmu 47 Ali Imran ayat 26. 48 al+baqarah+ayat+69 49 al maidah ayat 8 50 An nisa ayat 58 51 zakat 52 an nisa ayat 59 53 quraisy ayat 2 54 al isra ayat 32 55 al+baqarah+ayat+70 56 berfikir 57 Surat Ar-Rad ayat 11 58 dalil sumpah 59 ali imran 134 60 hadits mencatat transaksi 61 at taubah ayat 105 62 Kisah nabi 63 Ibrahim 64 hadits abu Daud 1378 65 al+insyirah+ayat+5 66 qs al-a'raaf 7:172 67 hadist tentang kesadaran lingkungan 68 al+insyirah+ayat+6 69 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 70 akhlak 71 1. Jangan mudah mengobral sumpah 72 sabar 73 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 74 Yunus 59 75 ra'd ayat 2 76 Ali imran 104 77 Ali Imran ayat 185 78 Al imran 79 +surat+at+taubah+ayat+24 80 al mujadilah ayat 11 81 mimpi 82 Bagaimana berdakwah yang sesuai bahasa kaumnya 83 az zumar ayat 53 84 al jaatsiyah ayat 13 85 yunus ayat 62 86 Ali+imran+15 87 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 88 HR. Ibnu Majah, 4044 89 ali imran 38 90 Q.S+Al-Baqarah+ayat+267 91 Tidak lesu tidak lemah pantang menyerah sabar 92 ra'du ayat 1 dan 2 93 maryam+26 94 Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu 95 Surat ali imron 103 96 al+ahzab+ayat+38 97 al kahfi ayat 4 98 al+baqarah+ayat+284 99 as shaf 4 100 Surah Al-Baqarah Ayat 111

Hasil pencarian tentang jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.

-deskripsi"> Yakni ketika mereka sedang lalai dan sibuk, baik dengan jual beli, tawar-menawar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
tafsir-deskripsi"> Dihubungkan yang khusus dengan yang umum sebelumnya, karena yang biasa terjadi adalah jual...beli....Mereka itu meskipun berdagang dan berjual beli, namun tidak dibuat lalai olehnya sampai lupa mengingat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
-deskripsi"> Bermuamalah ialah seperti berjual beli, salam (jual beli yang barangnya...

-deskripsi"> Jual beli dengan barang dan pembayaran diserahkan pada saat itu juga
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Pada hari itu, bukan lagi waktunya mengejar yang telah luput, tidak berlaku jual beli, pemberian dari
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
dipaksa tidaklah dipandang dan tidak membuah hukum syar’i, baik dalam urusan talak, memerdekakan, jual-beli
Jika anda ingin memperhatikan betapa besarnya jual beli ini, maka perhatikanlah siapa yang membeli, gantinya

-deskripsi"> Di akhirat tidak ada lagi jual beli untuk memperoleh laba atau keuntungan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.