Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 hutang 7 Zakat 8 hari raya 9 Menghalangi masjid 10 Al isra ayat 23 11 Aisyah 12 Puasa syawal 13 kesedihan 14 ikhlas 15 Mendatangi neraka 16 Kiamat 17 pengusiran 18 puasa 19 nikah 20 ALI IMRAN 102 21 penyakit 22 al+baqarah+ayat+21 23 sabar 24 Al Baqarah ayat 275 25 Sholat 26 kawin 27 yusuf+105 28 Menyesatkan 29 riba 30 al ikhlas 31 Iblis 32 hadits Muslim Nomor 1688 33 Ibrahim 34 neraka 35 annisa ayat 22 36 zabur 37 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 38 injil 39 makanan 40 Al Baqarah ayat 245 41 al ankabut ayat 2 42 Penerus nabi Muhammad Saw 43 Sholat iedul fitri 44 Bahasa 45 Berkah 46 Surat Al kafirun 47 ALLAH 48 ali imran 159 49 surat At-Taubah:34 50 Sembilan puluh sembilan nama 51 al hijr 28 52 Qs albaqarah ayat 62 53 surat al maidah ayat 1 54 Hadist tentang hukum menyambung rambut 55 Surah yunus 92 56 pinjaman 57 luqman 14 58 Ibrahim :7 59 alam nasyroh 60 Karun 61 al+hikmah 62 Tafsir alfatihah ayat 5 63 waris 64 Surat+hud+Ayat+32 65 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 66 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 67 al imran 104 68 Lupa alquran 69 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 70 Ayat+194+Albaqarah+ 71 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 72 Surat Al-A’raaf ayat 180 73 dzikir allah...allah 74 cahaya 75 malaikat menangis 76 perempuan 77 al+baqarah+ayat+168-169 78 Ali imran 191 79 Makan 80 Surat Al-Fatihah Ayat 5 81 Ali imran 104 82 maaf 83 arra'du ayat 11 84 Al+Anfal+ayat+1 85 yunus 57 86 ar+rum+ayat+21 87 sihir 88 Ramadhan 89 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 90 Takwa 91 Ali imran 10 92 Al maidah ayat 2 93 al-hujurat ayat 13 94 At taubah ayat 34-35 95 bacalah 96 Surat Al bayinah ayat 4-5 97 manfaat 98 memaafkan 99 al hujurat ayat 11 100 Al+baqoroh+ayat+32

Hasil pencarian tentang jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli