Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+zabur 5 dalil+kitab+injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 8 unta 9 Al Isra ayat 26-27 10 gunung 11 Injil 12 ibrahim 7 13 Ali imran 14 Surat at Taubah ayat 105 15 saba 16 16 zabur 17 Sabar 18 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 19 riba 20 Hadis at taubah ayat 105 21 Dalil+tentang+judi 22 Nomor surat 23 hijrah 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 pertengkaran 26 anggur 27 Tuhan 28 al hujurat ayat 13 29 tauhid 30 dalil+kitab+taurat 31 Al maidah ayat 48 32 puasa 33 jus berapa surat al an am ayat 59 34 Kayu 35 zina 36 Ibadah 37 dalil+kitab+Al quran 38 ibrahim 32 39 Kitab+injil+alisra 40 surat+al-baqarah+ayat+155-157 41 kebahagiaan 42 An-nur ayat 43 43 hujan 44 berbahagia 45 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 46 lalat 47 nafsu 48 Kesengsaraan dan kemelaratan 49 saba+16 50 almaidah ayat 3 51 QS. Ali Imran ayat 104 52 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 53 an nisa ayat 19 54 Al-Baqarah ayat 72 55 Surah al ikhlas 56 domba 57 ali imran 190 58 jihad 59 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 60 al an,am ayat 1 61 ar rahman 19 62 Ayat tentang niat 63 yusuf 64 ular 65 Al+anfal+ayat+82 66 ali imran ayat 159 67 Yunus 101 68 Ganti 69 luqman 70 al hijr 22 71 At Taubah ayat 105 72 at taubah ayat 36 73 Surat+ghafir+ayat+52 74 Minuman keras 75 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 76 rayap 77 akal 78 yunus 79 Tajwid+surat+al+anbiya 80 bermegah 81 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 82 Al imran 83 Pintu+rezeki 84 Sunan+ibnu+majah+no+987 85 musuh nabi 86 Al kahf ayat 107 87 yunus 38 88 adab sopan 89 Hadis+riwayat+muslim:1635 90 Tapsir albaqoroh ayat 216 91 dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 92 laba laba 93 azab 94 Surat Al-Imran Ayat 200 95 Manusia sudah ditentukan qudratnya 96 Tafsir Sunan+ibnu+majah+no+987 97 Ali imron ayat 173 98 Saudara 99 al-alaq ayat 1-5 100 Ali+Imran+144

Hasil pencarian tentang jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli