Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 al maidah ayat 2 4 Penyakit 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 Kandungan surat Al baqarah 168-169 7 an nisa ayat 59 8 ali imran 159 9 al hujurat ayat 13 10 al hujurat ayat 49 11 Al hujurat ayat 10 12 al isra ayat 32 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 Al maidah ayat 32 15 Al+hujurat+ayat+13 16 niat 17 musibah 18 al maidah ayat 90 19 al hujurat ayat 12 20 Kiamat 21 Ali imran ayat 159 22 sabar 23 Cerai 24 al maidah ayat 6 25 Surat Asy syu'ara ayat 192 26 zakat 27 al jumuah ayat 10 28 Ali imran ayat 190 29 Al baqarah ayat 83 30 an nisa ayat 29 31 Berpikir 32 Annisa+ayat+36 33 Yunus ayat 41 34 al-Maidah ayat 3 35 luqman ayat 13 36 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 37 Al isra ayat 23 38 luqman ayat 14 39 al hasyr ayat 7 40 al ikhlas 41 Al Maidah ayat 48 42 ar rahman 43 al ahzab ayat 21 44 Hukum bacaan 45 Istri 46 ali imran 47 Al isra ayat 1 48 surat al-'Ankabut ayat 69 49 jual beli 50 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 51 sedekah 52 Madu 53 penyakit menular 54 Yunus ayat 40 55 harta 56 obat 57 Maryam 58 Al-Maidah ayat 2 59 ali imran ayat 191 60 riba 61 Wabah+penyakit 62 al baqarah ayat 32 63 Yunus 40 64 Almaidah ayat 2 65 asmaul husna 66 Ali imran ayat 104 67 An nahl ayat 125 68 ghafir ayat 67 69 YUnus ayat 57 70 al maidah ayat 91 71 At taubah ayat 122 72 al+hujurat+ayat+12 73 Yunus 57 74 aisyah 75 Al baqarah ayat 168 76 bintang tsurayya 77 ali imran 190 78 al maidah ayat 33 79 al baqarah ayat 30 80 ali imran 110 81 Al baqarah ayat 222 82 shalat 83 al baqarah ayat 177 84 at taubah ayat 103 85 puasa 86 an nahl ayat 90 87 Jihad 88 Al hujurat ayat 11 89 AT Taubah ayat 105 90 al baqarah ayat 188 91 Az zumar ayat 53 92 al bayyinah ayat 5 93 LUQMAN 94 bintang 95 al imran 159 96 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 97 al maidah ayat 88 98 pendidikan 99 al+hujurat+ayat+11-12 100 an nisa ayat 4

Hasil pencarian tentang Gambar+di+atas+kain

Balasan yang mereka dapatkan di akhirat nanti adalah surga-surga yang akan mereka masuki....Di sana mereka akan diperhias dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara....Baju mereka, di surga, tersulam dari kain sutera.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mendapat baris di atas sebagai maf`ul muthlak dari fi`il yang tersembunyi yang diperkirakan berbunyi...Sedang maksudnya ialah agama-Nya yang telah difitrahkan-Nya atas manusia dengan pengaruh dan bekasnya...yang menonjol, tak ubah bagai celupan terhadap kain....(Dan siapakah) maksudnya tidak seorang pun (yang lebih baik celupannya dari Allah) shibghah di sini menjadi
merasa malu untuk membuang air besar atau merasa malu berjimak karena kemaluan mereka terlihat dari atas...munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripada-Nya) daripada Allah (Ingatlah, di...waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain) menutupi dirinya dengan kain (Allah mengetahui) Maha Tinggi...lagi (sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati) artinya Dia mengetahui semua apa yang ada di
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 5
Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 22
dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.
(Di atas dipan-dipan) atau di atas ranjang-ranjang yang berkelambu (mereka memandang) kenikmatan-kenikmatan
Perlu diketahui bahwa membuat patung atau gambar tidak diharamkan menurut syariat Nabi Sulaiman (dan...yang besar; piring besar itu dapat dipakai untuk makan seribu orang (dan periuk yang tetap) berada di...atas tungkunya serta tidak bergerak dari tempatnya karena saking besarnya....("Bekerjalah kalian) hai (keluarga Daud) untuk taat kepada Allah (sebagai tanda syukur) kepada-Nya atas...berterima kasih.") yang mau bekerja untuk taat kepada-Ku sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada-Ku atas
(Dan di atas punggung-punggung ternak itu) khususnya unta (dan juga di atas bahtera) yaitu perahu-perahu
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 22
Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah...orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
Di atas hewan-hewan itu, dan di atas bahtera, kalian bepergian dan membawa muatan yang berat....Kami menciptakan berbagai sarana transportasi dan angkutan, baik di darat maupun di laut....Dengan begitu akan terjadi komunikasi di antara kalian.
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka") lafal Jalaabiib adalah bentuk jamak dari lafal Jilbaab, yaitu kain...Maksudnya hendaknya mereka mengulurkan sebagian daripada kain jilbabnya itu untuk menutupi muka mereka
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 44
di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.
Kami mengangkut Nûh di atas bahtera yang terbuat dari kayu dan ikatan yang mengencangkan papan-papannya...Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nûh yang seruannya
Kami mengangkut Nûh di atas bahtera yang terbuat dari kayu dan ikatan yang mengencangkan papan-papannya...Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nûh yang seruannya
(Dan sesungguhnya tentara Kami) yakni orang-orang mukmin (itulah yang pasti menang) atas orang-orang...kafir melalui hujah, dan mendapat kemenangan atas mereka di dunia ini....Dan jika sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak mendapat kemenangan atas orang-orang kafir...di dunia ini, maka mereka pasti mendapat kemenangan di akhirat nanti.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 23
mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 35
mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Mereka duduk di atas tahta dengan saling berhadapan.
Apakah keadaan sudah terbalik, sehingga orang yang berjalan dengan terjungkal jatuh di atas mukanya lebih...mendapat petunjuk dalam berjalan dan mencapai tujuan ketimbang orang yang berjalan tegap di atas jalan
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
Tuhanmu, wahai Muhammad, adalah Allah Yang Benar dan satu-satunya yang berhak atas ketuhanan....Hanya Dialah yang berhak mendapatkan pujian dari hamba-hamba-Nya di dunia atas nikmat dan petunjuk- Nya..., dan pujian di akhirat atas keadilan dan pahala-Nya....Hanya Dialah yang memiliki hukum dan keputusan di antara hamba-hamba-Nya.
Yang kalian dapatkan di akhirat itu tidak lain adalah balasan atas perbuatan kalian di dunia.
(Di dalamnya mereka bertelekan) di atas dipan-dipan (sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman...di surga itu.)
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 15
Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 5
Yang bersemayam di atas 'Arsy.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
Masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya),
(Ketika mereka berada di sekitarnya) yaitu berada di sekitar tepi parit-parit itu seraya di atas kursi-kursi
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 48
Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.