Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 Ilmu 5 Menghitung nikmat allah 6 Riba 7 Ali imran 8 al ikhlas 9 zakat 10 al hujurat ayat 13 11 Sabar 12 Surat+An+n 13 dalil+kitab+injil 14 ibrahim 8 15 ali imran ayat 190 16 ali imran 159 17 Keutamaan orang yg mengajar 18 Ali+imran+ayat+191 19 Ibrahim 7 20 pembeza hak dan batil 21 yunus 22 tolong menolong 23 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 24 al imran 25 al alaq ayat 1 - 2 26 an+nahl+ayat+4+tafsir 27 Ali imran 110 28 islam 29 ALI IMRAN 19 30 ali imran 104 31 Akhlak 32 ibrahim ayat 8 33 At taubah ayat 24 34 an nisa ayat 1 35 surat saba ayat 3 36 At tahrim ayat 6 37 Al Baqarah ayat 22 38 Firman Allah memberikan kelengkapan 39 sholat 40 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 41 ali imran aat 191 42 Anak 43 tumbuhan 44 Upah 45 ibrahim ayat 7 46 Pasar uang halal atau haram 47 surat+nuh+ayat+11 48 Penyakit 49 al ahzab ayat 21 50 al alaq ayat 1 51 iman 52 ali imran 130 53 Zina 54 an nahl ayat 68-69 55 pertengkaran 56 Hijr 19 57 surat nuuh ayat 60 58 Jual beli 59 al+a'raf+ayat+176 60 Surat Al-A’raf Ayat 10 61 al+alaq+ayat+5 62 saba' ayat 46 63 allah 64 al hijr 22 65 Surah Maryam 66 Pemimpin 67 jihad 68 riak takbur 69 al rahman 5 70 An nahl ayat 72 71 maryam 72 Perintah berperang 73 al hijr 9 74 al maidah ayat 2 75 Ali Imran 195 76 Surah an nahl ayat 12 77 malu 78 al baqarah ayat 282 79 ar rum ayat 30 80 Jibril 81 Puasa senin 82 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 83 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 84 talak 85 hadits muslim 1631 86 ibrahim+ayat+25 87 harga di pasar 88 hud ayat 6 89 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 90 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 91 An nisa ayat 19 92 al-Ahzab ayat:12 93 asmaul husna 94 an nisa ayat 34 95 Utang 96 Perniagaan 97 ali imran 54 98 surah+haj+ayat+14 99 al+hijr+ayat+26 100 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala

Hasil pencarian tentang IBLIS

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 95
dan bala tentara iblis semuanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba (iblis...menggoda mereka, maka niscaya mereka akan mengikutinya (lalu mereka mengikutinya) maka benarlah dugaan iblis...itu atau nyata benarlah apa yang diduga oleh iblis itu (kecuali) tetapi (sebagian dari orang-orang yang...beriman) yang benar-benar beriman, tidak mau mengikuti iblis.
Tidak ada alasan yang membenarkan untuk tunduk kepada Iblis, musuh leluhur mereka, karena Iblis adalah...Bagaimana kalian menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai penolong selain Allah, setelah kalian mengerti...bahwa Iblis itu adalah musuh kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 14
Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 82
Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
(Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 31
kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 79
Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 74
kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 36
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan
sebagai tanda penghormatan kepadanya, bukan dengan cara meletakkan kening (maka sujudlah mereka kecuali iblis..., dia adalah segolongan dari jin) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa iblis itu adalah sejenis malaikat...Berdasarkan pengertian ini maka iblis adalah biang jin, ia mempunyai keturunan yang telah disebutkan...sebelumnya, sedangkan Malaikat tidak mempunyai keturunan (maka ia mendurhakai perintah Rabbnya) artinya, iblis...(Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang lalim) yakni iblis dan keturunannya
telah mengingatkan asal mula penciptaan dan menjelaskan permusuhan antara anak keturunan Adam dengan Iblis...Mereka pun langsung bersujud kepadanya, kecuali Iblis yang tidak mau sujud kepadanya....Dengan ingkar, Iblis berkata, "Bagaimana aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah,
(Berkata iblis, "Ya Rabbku!
(Iblis berkata, "Ya Rabbku!
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 32
Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?
(Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya) artinya berilah saya kesempatan (sampai waktu mereka dibangkitkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali iblis
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 76
Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
(Dan bala tentara iblis) yakni pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menaatinya dari jenis jin dan
(Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 20
Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya
(Dan Dia menciptakan jin) yakni bapak moyang jin, yaitu iblis (dari nyala api) yaitu nyala api yang tidak
(Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka) maksudnya iblis tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 16
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 50
ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis...Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.
., dia adalah iblis yang menganjurkan manusia untuk menyembah dan taat kepada perintahnya (maka orang...itu Kami beri balasan dengan Jahanam, demikianlah) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada iblis
Iblis berhasil mewujudkan rayuannya pada diri mereka, sehingga mereka mengikuti jejak langkahnya.
Maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan, (maka mereka pun sujud, kecuali Iblis...tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam (dan Iblis
Maka mereka sujud kecuali iblis) dia adalah bapaknya jin, dia dahulu berteman dengan para Malaikat dan...tidak mau sujud kepada Nabi Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis
(Kecuali iblis) dia adalah biangnya jin yang dahulu hidup di antara para malaikat (ia enggan) menolak