Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 an nisa ayat 125 7 ali imran 8 ali imran ayat 67 9 ayat ayat konsumsi 10 attahrim ayat 6 11 Sedih 12 riba 13 al ankabut ayat 3 14 al baqarah ayat 151 15 surah+al+baqarah+ayat+188 16 maryam 17 ikan 18 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 19 an+nisa+ayat+59 20 al anfal ayat 27 21 Al baqarah ayat 111 22 al ahqaf ayat 13 23 taubah ayat 31 24 Surat dan hruf gedrik ya 25 hewan 26 Al-Insyiqaq ayat 11 27 al imran 28 al isra ayat 15 29 Yunus 30 an+nisa+ayat+58 31 an nisa ayat 29 32 adil 33 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 34 al ikhlas 35 Muslim 4969 36 Niat 37 muhammad 38 Saba 13 39 Sabar 40 al hujurat ayat 12 41 an nisa ayat 146 42 yunus+40 43 al baqarah ayat 153 44 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 45 Al-Baqarah ayat 30 46 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 47 al+maidah +ayat+8 48 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 49 Ar Rum ayat 41 50 Surat asyuaro ayat 214 51 penciptaan 52 an nisa ayat 1 53 an nur ayat 2 54 al-mu'minun ayat 18 55 al+baqarah+ayat+234 56 kiamat 57 Langit bumi 58 akhlak 59 Jujur 60 al ahzab ayat 70 61 ali imran 200 62 ibrahim ayat 7 63 hadits akhlak 64 al maidah ayat 1 65 Al hujurat ayat 13 66 asy+syura+ayat+44 67 An-Nisa ayat 59 68 al baqarah ayat 42 69 Al-Baqarah ayat 243 70 an nahl ayat 125 71 dengki 72 Al an'am ayat 165 73 rasul 74 al-maidah ayat 2 75 quran 76 An-nisa+ayat+59 77 qs+annisa+ayat+24 78 takwa 79 laki laki dan perempuan 80 an nahl ayat 97 81 Tafsir ayat talaq 82 surat+al isra+ayat+32 83 al baqarah ayat 275 84 Ali imran 159 85 keterangan 86 janji 87 doa dimudahkan semua urusan 88 Ali imran 133 89 Zakat 90 QS. Ali Imran (3): 67! 91 ibrahim ayat 4 92 al+adiyat+ayat+7+8 93 Tafsir Ibnu katsir 94 Tumbuhan 95 hadits tentang etika lingkungan 96 al maidah ayat 3 97 Ibrahim 40 98 surat an nisa ayat 58 99 turunnya+hud+ayat+118 100 At-tin+ayat+1

Hasil pencarian tentang Imran

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
Termasuk kebijaksanaan-Nya adalah Dia mengutus hamba-Nya Musa bin Imran yang telah diketahui Allah, bahwa
hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali Imran
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
Oleh karena itu, Allah memuji Maryam karena ‘iffahnya, Dia berfirman, “Dan (ingatlah) Maryam binti Imran
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan