Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al-A’raaf 179 13 Sedekah 14 Al maidah ayat 2 15 qaaf 16 16 Al maidah ayat 90 17 luqman 18 Luqman ayat 20 19 ali imran 190-191 20 QS.+Al-A’raaf+(7):179 21 al imran 190-191 22 yusuf 23 Al Imran 190 24 surat Al-A'Raaf ayat 179 25 al imran ayat 190-191 26 Al-A’raaf (7):179 27 rahmat 28 ayat kursi 29 al qaaf ayat 16 30 al maidah ayat 1 31 Al-Hujurat ayat 10 32 AL-BAQARAH AYAT 30 33 ali+imran+190+191 34 an-Nisa ayat 58 35 al baqoroh ayat 188 36 Ali-imran ayat 190-191 37 ali imran ayat 190-191 38 surat al baqarah ayat 165 39 Az-Zukhruf ayat 32 40 al hujurat ayat 13 41 Adam 42 al baqarah ayat 26 43 ali imran ayat 159 44 al baqarah ayat 22 45 al-a'raf ayat 179 46 al-Bayyinah ayat 5 47 sabar 48 al imran ayat 130 49 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 50 ali imran 103 51 Ali Imran 52 Al baqarah ayat 233 53 ali imran 110 54 al-hujurat ayat 13 55 Al-A’raaf 56 ali imran 191 57 al maidah ayat 8 58 al hasyr ayat 7 59 Surat az-Zumar ayat 18 60 Al-A'Raaf ayat 179 61 Surat Al Baqarah ayat 247 62 At-Taubah ayat 105 63 ali imran ayat 190 64 al baqarah ayat 275 65 surat al araaf 179 66 doa nabi adam 67 AL IMRAN 125 68 Ali-Imran 69 al baqarah ayat 165 70 berpasang pasangan 71 al+maidah ayat 90 72 Q.S Al-Qashass ayat 84 73 surah+al+isra'+ayat+58 74 surat al a'raaf ayat 179 75 al baqarah ayat 27 76 Surat Al-An’am: 162 77 Ali Imran+ayat+159+ 78 a'raaf 79 at tahrim ayat 6 80 al baqarah ayat 195 81 al isra ayat 32 82 ali imran 190 191 83 Surat Fatir ayat 28 84 Luqman+33 85 qaaf ayat 50 86 al+qasas+ayat+50 87 menciptakan manusia 88 makhluk berpasangan 89 al maidah ayat 4 90 surat+al+Hujurat+ayat+9 91 Al hujurat ayat 10 92 ali imran ayat 110 93 an-nisa+ayat+162 94 al isra ayat 27 95 QS.+Ar-Rahman+:+1-4 96 al insyirah ayat 5 97 pertemuan dua laut 98 al+baqarah+ayat+279 99 Surat Fushilat ayat 46 100 at taubah ayat 105

Hasil pencarian tentang Jujur

terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 58
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan kepada kami bila janji itu akan terpenuhi, jika kalian orang yang jujur."
Aku benar-benar sanggup melakukannya dan aku jujur dalam perkataan dan perbuatanku ini."
(Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya
Dan aku benar-benar jujur dalam membawa misi dakwah ini.
Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba-Ku yang jujur, beriman, dan berbuat baik, "Kerjakanlah salat
orang-orang yang menahan derita di dalam beribadat kepada Allah dan menjauhi maksiat, orang-orang yang jujur
(Di antara Ahli Kitab ada golongan yang bersikap lurus) jujur dan teguh berdiri di atas kebenaran seperti
Katakan, "Kalau kalian benar-benar jujur dengan pengakuan cinta dan ingin dicintai Allah, ikutilah perintah
Al-Qur'ân itu juga mengandung ukuran yang benar dan jujur antara yang benar dan yang palsu.
artinya orang yang jujur (Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang
Takutlah hanya kepada Allah semata jika kalian jujur dan benar dalam beriman dan melaksanakan segala
Sungguh Kami telah memberimu, wahai Nabi yang jujur, tujuh ayat dari al-Qur'ân, surat al-Fâtihah, yang
Mereka tidak jujur mengatakan hal itu.
Allah yang telah memberikan karunia kepada mereka sebagai kelebihan mereka atas hamba-hamba lain yang jujur
Sungguh, kamu memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam pandanganku dan kamu adalah orang yang jujur
Sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk, percaya pada Allah dan Rasul-Nya, melakukan ketaatan, jujur
Walaupun dengan peringatan keras dan jujur seperti itu, ternyata sebagian orang--karena didorong oleh
Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada
Oleh karena itu, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada orang-orang Yahudi--dan kamu adalah orang yang jujur
tunjukkanlah kepada kami alasan-alasan yang membenarkan hal itu, kalau kalian sungguh- sungguh orang yang jujur
maka kembalikanlah perjanjian itu) lemparkanlah perjanjian mereka itu (kepada mereka dengan cara yang jujur
telah datang kepada umat-umat terdahulu, serta mereka mengetahui bahwa Rasul mereka adalah orang yang jujur
Mengapa kalian lakukan hal itu, jika kalian benar-benar jujur dalam berjanji dengan menunjukkan keimanan
Aku tegaskan di sini bahwa ia adalah orang yang jujur.
(Dan apabila kamu berkata) dalam masalah hukum atau lainnya (maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur
hukum, persaksian, berita dan sebagainya, jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur
manusia) kata-kata (yang baik) misalnya menyuruh pada yang baik dan melarang dari yang mungkar, berkata jujur
Jika saja mereka mau bersikap jujur dengan mengatakan "Sami'nâ wa atha'nâ" (kami dengar dan kami taati
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur