Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 al-baqarah ayat 168 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Urusan 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 huud+40 20 al-insyirah ayat 5 21 Ibrahim ayat 7 22 hewan 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 al ahzab ayat 70 27 al baqarah ayat 124 28 menghindari perkelahian 29 petunjuk 30 An nahl ayat 120 31 kemuliaan 32 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 33 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 34 orang tua 35 al baqarah ayat 261 36 mengharapkan pertemuan 37 AL+AHZAB+AYAT+70 38 QS.Al imran ayat 79 39 ali imran ayat 185 40 al bayyinah ayat 8 41 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 42 surat al baqarah ayat 11 43 al-maidah ayat 48 44 Surat al maidah ayat 48 45 ikhlas 46 ali imran ayat 26 47 Al+hijr+ayat+48 48 surat Al furqan ayat 20 49 ibrahim 32 50 Bersyukur 51 Al+Anbiyâ+ayat+73 52 lukman+ayat+15 53 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 54 Memohon ampun 55 surat Al furqan ayat 9 56 ar rum ayat 21 57 Surga 58 Anjing 59 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 60 an nisa ayat 59 61 LUKMAN+AYAT+19 62 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 63 laut 64 muhammad+ayat+23 65 anak sapi 66 al-baqarah ayat 43 67 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 68 ar rad ayat 11 69 Ayat tentang toleransi 70 Surat annisa ayat 56 71 ali imran 139 72 menjaga lisan 73 surat an nisa azat 124 74 an+nur+ayat+62 75 Muslim 76 Kuda 77 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 78 al anfal ayat 63 79 al anbiya ayat 73 80 Tafsir surat alkafirun 81 AL HAJJ AYAT 5 82 SURAT AL KAHFI AYAT 19 83 ISLAM KONTOL 84 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 85 Saba 13 86 ali imran 190-191 87 Surat+Al-Baqarah 88 al furqan ayat 67 89 masuk 90 Permadani 91 Surat Al-Baqarah ayat 10 92 Ayat 36 surat al isra 93 Al-Baqarah ayat 256 94 Surat Al-Baqarah Ayat 20 95 al a'raf ayat 31 96 golongan 97 an nisa ayat 9 98 pendidikan 99 bermain 100 8 malaikat

Hasil pencarian tentang Kebanyakan+orang

(Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka) maksudnya kebanyakan umat manusia itu (memenuhi janji) menunaikan...janji mereka tatkala tiba saat pemenuhannya (Sesungguhnya) ditakhfifkan dari anna (Kami mendapati kebanyakan...mereka orang-orang yang fasik).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 102
Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji....Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
Selain menyekutukan Allah, orang-orang musyrik pun mengingkari hari kiamat....Akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir tidak mengetahui hikmah Allah dalam penciptaan alam ini....Kebanyakan mereka juga tidak mengetahui perhitungan dan pembalasan-Nya di akhirat.
Orang-orang kafir berkata, "Al-Qur'ân itu hanyalah puisi karangan seorang penyair bernama Muhammad."...Gaya bahasa al-Qur'ân itu sangat berlainan dengan gaya bahasa kebanyakan para penyair di masa itu yang...Dan watak Muhammad sendiri pun berbeda dengan watak para penyair kebanyakan yang selalu berkata bohong
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 223
mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 4
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 83
Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 42
Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang...Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 47
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu....Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 24
Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang
Orang-orang yang memanggilmu, Muhammad, dari luar kamarmu kebanyakan mereka benar-benar tidak mengerti
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 34
Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidilharam,...dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya?...Orang-orang yang berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang yang bertakwa. tetapi kebanyakan mereka tidak
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan azab, selain azab yang membinasakan mereka di...dunia, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal ini.
Tetapi kebanyakan orang tidak mempercayainya.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 81
kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang...musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 62
Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 103
Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti
Katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang musyrik, "Berjalanlah di seluruh penjuru bumi, lalu lihatlah...bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kalian, niscaya kalian akan melihat bahwa Allah membinasakan...dan menghancurkan rumah-rumah mereka karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang musyrik seperti
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 24
(Al Quran) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang...Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 37
Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu...Katakanlah: "Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui
kepada Nabi) Muhammad (dan kepada apa yang diturunkan kepadanya niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang...musyrik itu) orang-orang kafir (menjadi penolong-penolong tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang...yang fasik/durhaka) mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari keimanan.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 60
Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat?...Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 92
Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang...datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.
nikmat itu dari sisi-Nya (kemudian mereka mengingkarinya) karena ternyata mereka menyekutukan-Nya (dan kebanyakan...mereka adalah orang-orang yang kafir).
mempunyai karunia yang besar yang diberikan-Nya kepada manusia) antara lain; penangguhan azab atas orang-orang...kafir (tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya) orang-orang kafir tidak mensyukuri ditangguhkannya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 80
Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 116
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu
permulaannya (lebih besar daripada penciptaan manusia) untuk yang kedua kalinya, yaitu mengulanginya (tetapi kebanyakan...manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) hal tersebut, perihal mereka sama dengan orang...buta, sedangkan orang yang mengetahui hal tersebut perumpamaannya sama dengan orang yang melihat.
(Katakanlah) kepada orang-orang kafir Mekah: ("Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana...kesudahan orang-orang yang dahulu....Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.")
dan membatasinya) menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya sebagai cobaan baginya (akan tetapi kebanyakan...manusia) orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui") hal tersebut.