Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 zakat fitrah 8 Bani israil 9 Adil 10 yahudi 11 niat 12 ali imran 133 13 kemenangan 14 ibrahim+ayat+25 15 Al ikhlas 16 surat+Ali+'imran+180 17 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 18 al-Baqarah ayat 143 19 ali imran 104 20 Lemah 21 Surat an nahl ayat 90 22 al baqarah ayat 256 23 palestina 24 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 25 ramadhan 26 Yunus+85 27 Asy-Syu’ara ayat 214 28 Sholat ied 29 ALI IMRAN 134 30 al baqarah ayat 185 31 yunus+88 32 Sholat 33 Anak yatim 34 riba 35 Akhir Ramadhan 36 ali imran 112 37 ibrahim+ayat+27 38 ibrahim+ayat+26 39 ali imran 103 40 Yunus+87 41 kebahagiaan 42 Bicara yang baik 43 Mencari rezeki 44 pamer ibadah 45 at taubah ayat 7 46 Kebaikan 47 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 48 Baitul Maqdis 49 Al-Baqarah ayat 67 50 Penyakit hati 51 Maryam 52 pembelaan qur-an pada hari kiamat 53 al maidah ayat 3 54 matahari 55 An-nisa ayat 59 56 Al+ahzab+ayat+31 57 Surat Al anbiyah 96 58 al baqarah ayat 275 59 Surat al isra 60 ali imran ayat 33 61 Israil 62 Hujan 63 makanan halal 64 Dalil Nabi Muhammad di al quran 65 telah aku tinggalkan dua perkara 66 at tahrim ayat 14 67 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 68 amin 69 Makan 70 surat+an+nahl+ayat+43 71 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 72 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah 73 Yunus ayat 44 74 Yunus+86 75 Kiamat 76 Al-Baqarah ayat 216 77 kafir 78 kayu bakar 79 Perintah berbuat adil dan kebaikan 80 Konsep+respon+laba 81 tafsir yasin ayat 73 82 al-baqarah ayat 229 83 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 84 yunus 92 85 Talak 86 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi 87 masjid 88 HADIAH untuk pekerja 89 mencari+rizki 90 Surat al qasas ayat 24 91 Ali 'Imran Ayat 133 92 Muhammad+mati 93 Ibrahim+38 94 surat+saba+ayat+16 95 surah al anfal muka surah 186 96 Yusuf 85 97 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 98 surat al a'raf ayat 179 99 al anam ayat 129 100 Makanan yang mereka ingini

Hasil pencarian tentang Makar

Orang-orang musyrik itu telah berbuat makar untuk menggagalkan dakwah....Allah mengetahui makar mereka. Makar itu tidak akan melenyapkan syariat yang kokoh, sekokoh gunung.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 46
Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka...Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 50
Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka
(Dan mereka pun merencanakan makar) untuk membunuh Nabi Saleh dan para pengikutnya (dengan sungguh-sungguh...dan Kami merencanakan makar pula) membalasnya dengan menyegerakan hukuman kepada mereka (sedangkan mereka
Mereka merencanakan suatu makar untuk membunuh Shâlih dan keluarganya....Padahal, di balik makar mereka itu, Allah telah mengatur sebuah rencana untuk menyelamatkan Shâlih dan
Jangan heran, wahai Muhammad, kalau engkau melihat pembesar pelaku kejahatan di Makkah menyusun siasat makar...Para pembesar pelaku kejahatan melakukan siasat makar.
(Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar) terhadap Nabi saw....(makar yang besar) yaitu mereka bermaksud untuk membunuh Nabi saw. atau membelenggunya, atau mengusirnya...(padahal di sisi Allahlah makar mereka) yakni pengetahuan makar tersebut, atau pembalasan makar itu....(Dan tidak akan) tidak bisa (makar mereka itu) betapa pun besarnya (dapat melenyapkan gunung-gunung)...pengertiannya ialah makar tersebut dibiarkan dan tidak memberikan mudarat melainkan hanya terhadap diri
Engkau belum ada saat saudara-saudara Yûsuf mengatur siasat makar terhadap Yûsuf....Engkau tidak akan dapat mengetahui makar mereka tanpa melalui wahyu Kami.
Telah ada sebelumnya orang-orang kafir yang sombong seperti mereka yang membuat makar terhadap para nabi...Akan tetapi Allah menggagalkan makar tersebut dan memusnahkan negeri mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 70
mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 51
Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan
(Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim) yaitu dengan membakarnya (maka Kami menjadikan mereka
Mereka malah merencanakan suatu makar yang jahat, hasil bisikan setan yang mengajak mereka untuk berpaling...Kemudaratan dan makar jahat itu tidak menimpa kepada siapa pun kecuali kepada mereka yang merencanakannya...tidak akan pernah dapat merubah cara Allah memperlakukan umat-umat yang ada, sebagaimana para pembuat makar
Adapun orang-orang yang merencanakan makar untuk mencelakakan orang-orang Mukmin, mereka berhak mendapatkan...Di sisi lain, rencana makar mereka pun akan hancur dan tidak menghasilkan apa-apa.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 5
berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar
Maka perhatikanlah, wahai Muhammad, risiko dari makar yang mereka buat dan rencana yang Kami lakukan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 45
maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya
Begitulah, Kami telah menyelamatkan Ibrâhîm dan Lûth dari tipu daya orang-orang yang berbuat makar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 26
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah
Jangan merasa khawatir pada makar dan rencana-rencana jahat mereka, karena Kami benar-benar akan menolongmu
(Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka)
Maksudnya, janganlah kamu hiraukan makar mereka terhadap dirimu, karena sesungguhnya Kami akan menolong
Mereka akan membuat tipu daya dan berbuat makar terhadapmu.
Wahai Nabi, ingatlah apa yang diberikan Allah padamu, manakala orang-orang musyrik merencanakan makar
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 5
golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan (rasul) dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar
Apabila usulan damai mereka itu ternyata hanya siasat, tipu daya dan makar, niscaya Allah akan melindungi
Bagi Allah, semua yang mereka rahasiakan saat mereka mengingkari janji, mencela agama dan rencana makar
(Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar) yaitu seperti apa yang telah dilakukan...Akan tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa ini hanya tamtsil tentang dibinasakannya makar
Kalau saja Engkau tidak melindungi aku dari makar dan tipu daya mereka, niscaya aku cenderung mengikuti
Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-audaramu, maka mereka membuat makar kepadamu) maksudnya