Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 Surat fatir ayat 3 9 sabar 10 dalil+kitab+zabur 11 surat an nas 12 Keuntungan+jual+beli 13 Ali+imran+ayat+134 14 surat ibrahim 15 al-baqarah ayat 216 16 an nisa ayat 59 17 ilmu 18 hijrah 19 Injil 20 asmaul husna 21 bekerja 22 Al isra ayat 32 23 Yunus 57 24 saba 25 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 26 Al-Isro ayat 26-27 27 qs yusuf 28 hutang 29 Obat 30 musibah 31 pendidikan 32 az zumar ayat 53 33 Al ikhlas 34 ali imran 159 35 ali imran 31 36 hadist+al-hujurat+ayat+12 37 Surat Ali Imran ayat 159 38 Sedekah 39 al maidah ayat 48 40 at taubah ayat 105 41 kiamat 42 Ali imran 110 43 Wasiat 44 Seratus 45 ibrahim 46 al hijr ayat 9 47 ali imran 185 48 Harta 49 Jinn 50 cepat 51 shalat 52 Peristiwa+hari+kiamat 53 al hujurat ayat 13 54 dalil+naqli+kitab+zabur 55 Iblis 56 ar rahman 57 Jual beli yang dilarang 58 al jin ayat 26 59 dalil+naqli+kitab+injil 60 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 61 Melihat 62 putus amal 63 ibrahim+26 64 LUQMAN 65 riba 66 al imran 130 67 assyura ayat 38 68 Surah Al Isra Ayat 55 69 ayat kursi 70 batu hitam 71 surat 3 ayat 5 72 Memaafkan 73 surat+an-nisa+ayat+161 74 niat 75 An nahl ayat 125 76 Maryam 56  77 Wanita keji 78 hadis tentang manusia 79 Hadis berfikir kritis 80 berkembang 81 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 82 maryam 83 Al-Baqarah ayat 201 84 QS+An-Nisa+ayat+29 85 al hijr ayat 22 86 Al Mujaadilah ayat 13 87 an-nisa+ayat+21 88 jenazah 89 wanita 90 Yusuf 91 al maidah ayat 46 92 Al Baqarah ayat 30 93 al mu'minun ayat 5-7 94 yang belajar al quran dan mengamalkannya 95 al hasyr ayat 18 96 hari+kiamat 97 pakaian 98 Kebajikan 99 al isra ayat 55 100 Cari nadzwa

Hasil pencarian tentang istri

(Bagi orang-orang yang melakukan ila` terhadap istri-istri mereka), artinya bersumpah tidak akan mencampuri...istri-istri mereka, (diberi tangguh) atau menunggu (selama empat bulan....waktu itu atau sesudahnya, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka beserta istri-istri mereka berada dalam keteduhan yang menyenangkan sambil bertelekan di atas
mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami istri..., dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami yang
(Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan
(Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian) yakni farji-farji mereka
Di dalam surga, mereka akan memiliki istri-istri yang pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 36
dari istri dan anak-anaknya.
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, kalau suami memiliki lebih dari satu istri, tidak selamanya...Tetapi, apabila kalian tetap ingin memiliki lebih dari satu istri, maka jangan menyakiti salah seorang...istri dengan lebih cenderung kepada yang lain.
Wahai para istri Nabi, jika ia menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan mengawinkannya, sebagai pengganti...kalian, dengan istri-istri yang taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat
dalam surga, kalian) lafal Antum berkedudukan menjadi Mubtada (dan pasangan-pasangan kalian) yakni istri-istri
"Dan mengapa," lanjut Lûth, "kalian meninggalkan istri-istri yang halal yang diciptakan Allah untuk kesenangan
menyebutkan suatu keadaan menakjubkan yang dapat menunjukkan kedaan serupa orang-orang kafir, yaitu istri...Nabi Nûh dan istri Nabi Lûth....Kedua hamba yang saleh itu tidak mampu menolak sedikit pun azab Allah yang dijatuhkan kepada istri mereka...Saat kehancuran, dikatakan kepada kedua istri tersebut, "Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama
(Kecuali terhadap istri-istri mereka) (atau terhadap budak yang mereka miliki) yakni hamba sahaya wanita
Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah...Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami...Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu....Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh..., maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri
(Jika keduanya berpisah) maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan...masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri...yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain.
(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang
Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi
(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri) hendaklah (berwasiat...) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat (untuk istri-istri mereka) agar...mereka diberi (nafkah) yang dapat mereka nikmati (hingga) sempurna (satu tahun) lamanya menunggu bagi istri-istri...Mengenai tempat kediaman, menurut Syafii tetap dipertahankan bagi istri-istri itu, artinya tidak dinasakh
(Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) maka Allah menciptakan Siti Hawa...Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita (dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri
Istri-istri kalian adalah tempat mengembangkan keturunan seperti tempat biji yang membuahkan tumbuhan...Takutlah kalian kepada Allah kalau melanggar ketentuan-Nya dalam menggauli istri.
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
dibaca Tahillu atau Yahillu (bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu) sesudah sembilan orang istri...adalah Tatabaddala, kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabaddala, (mereka dengan istri-istri...lain) misalnya kamu menalak mereka atau sebagian dari mereka, kemudian kamu menggantikannya dengan istri...Dan Nabi saw. sesudah sembilan orang istri itu memiliki Siti Mariah, yang daripadanya lahir Ibrahim,
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah wanita-wanita selain istri-istri
(Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan...seumpama dia bersikap berbeda dengan apa yang telah dikatakannya itu, yaitu dengan cara tetap memegang istri...perbuatan ini jelas bertentangan dengan maksud tujuan daripada perkataan zihar, yaitu menggambarkan istri...memerdekakan seorang budak) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain....Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan
Kesebelas, mereka selalu memohon kepada Tuhan agar istri-istri dan anak-anak mereka dijadikan sebagai
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima...Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui
Kumpulkanlah, hai para malaikat-Ku, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran bersama istri-istri