Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 sabar 7 al-baqarah ayat 155 8 Cari t Opik dmn 9 dalil+kitab+zabur 10 Surat fatir ayat 3 11 Keuntungan+jual+beli 12 surat ibrahim 13 al-baqarah ayat 216 14 asmaul husna 15 surat an nas 16 Ali+imran+ayat+134 17 qs yusuf 18 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 19 an nisa ayat 59 20 musibah 21 ilmu 22 hijrah 23 hutang 24 Al isra ayat 32 25 Al-Isro ayat 26-27 26 bekerja 27 Injil 28 Yunus 57 29 Obat 30 saba 31 al hijr ayat 9 32 hadist+al-hujurat+ayat+12 33 ali imran 185 34 at taubah ayat 105 35 ibrahim 36 umur 37 pendidikan 38 Al ikhlas 39 Ali imran 110 40 Harta 41 Jinn 42 Sedekah 43 ali imran 31 44 ali imran 159 45 al maidah ayat 48 46 az zumar ayat 53 47 Surat Ali Imran ayat 159 48 Wasiat 49 kiamat 50 Seratus 51 yang belajar al quran dan mengamalkannya 52 al hasyr ayat 18 53 berkembang 54 hari+kiamat 55 menikah adalah sunnah 56 niat 57 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 58 Ali Imran 104 59 maryam 58 60 Al Baqarah ayat 30 61 luqman+14 62 al imran 63 Al Mujaadilah ayat 13 64 shalat 65 al hujurat ayat 13 66 an-nisa+ayat+21 67 Memaafkan 68 pakaian 69 kematian 70 cepat 71 an nahl ayat 97 72 Surah Al Isra Ayat 55 73 al isra ayat 55 74 Berobat dengan yang halal 75 Peristiwa+hari+kiamat 76 surat 3 ayat 5 77 Maryam 56  78 ar rahman 79 Al-Baqarah ayat 201 80 hadis tentang manusia 81 al imran 130 82 Melihat 83 al jin ayat 26 84 Cari nadzwa 85 lalat 86 surat+an-nisa+ayat+161 87 Hadits tentang kitab taurat 88 An nahl ayat 125 89 ibrahim+26 90 ayat kursi 91 Jual beli yang dilarang 92 LUQMAN 93 batu hitam 94 riba 95 surat yasin 96 QS+An-Nisa+ayat+29 97 putus amal 98 assyura ayat 38 99 Iblis 100 al mu'minun ayat 5-7

Hasil pencarian tentang Matahari+di+bawah+arsy

terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 5
Yang bersemayam di atas 'Arsy.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 54
Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di...atas 'Arsy....Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari,
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 20
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,
Para malaikat berada di penjuru-penjuru langit....Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit....Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 15
yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 42
Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan...itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy".
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 22
Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa...Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
memang sebagaimana yang terlihat langit itu tidak mempunyai tiang penyanggah (kemudian Dia berkuasa di...atas Arsy) dalam arti kata kekuasaan yang layak bagi keagungan-Nya (dan menundukkan) menjinakkan (matahari...Masing-masing) daripada matahari dan bulan itu (beredar) pada garis edarnya (hingga waktu yang ditentukan
enam masa) menurut ukuran hari dunia atau yang sepadan dengannya, sebab pada zaman itu masih belum ada matahari...dimaksud guna mengajari makhluk-Nya agar tekun dan sabar dalam mengerjakan sesuatu (lalu Dia bersemayam di...atas Arsy) Arsy menurut istilah bahasa artinya singgasana raja, yang dimaksud dengan bersemayam ialah...yughasysyii, artinya: keduanya itu saling menutupi yang lain silih-berganti (yang mengikutinya) masing-masing di...antara keduanya itu mengikuti yang lainnya (dengan cepat) secara cepat (dan diciptakan-Nya pula matahari
(Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya...) yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya (dan semua yang di bawah tanah) yaitu lapisan tanah...yang masih basah, yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang tujuh, karena lapisan bumi yang...berjumlah tujuh itu berada di bawah lapisan tanah yang basah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 26
Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar".
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat...matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut...hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia...atau bumi (dan dia mendapati di situ) di laut itu (segolongan umat) yang kafir (Kami berkata, "Hai Zulkarnain
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 75
Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji...Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 1
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
isimnya Inna pada ayat sebelumnya dan jumlah kalimat kelanjutannya ialah (tidak akan merasa dahaga di...dalamnya) yakni tidak akan merasa haus (dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya") yaitu...sinar matahari di waktu dhuha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga tidak ada matahari.
Hingga akhirnya ia sampai di tempat matahari terbit--dalam pandangan mata, yaitu pada batas akhir perkampungan...Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang...menghalangi mereka dari sengatan panas matahari.
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 82
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan
(Demi matahari dan cahayanya di pagi hari) yaitu sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 59
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di...atas 'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 15
(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya...kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan....Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu
(Maka Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka di waktu matahari terbit) yakni di waktu pagi.
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya matahari...Di dalam ungkapan ini lafal Al-Lail atau malam hari dimudhafkan kepada As-Samaa', karena malam hari merupakan...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 86
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut...yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...matahari itu menyinari segolongan umat) mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian (yang Kami...tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya) yaitu dari sinar matahari (sesuatu yang melindunginya) baik...tinggal tidak dapat menopang bangunan, dan mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang, di...tempat tersebut mereka masuk bila matahari terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
bumi bersinar di tempat yang berbeda-beda....semi--dan dari belahan bumi sebelah utara, matahari tampak bersinar pada sebuah titik di ufuk timur....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara....Bintang-bintang pun demikian pula, terbit di tempat yang berbeda-beda di ufuk timur saat perjalanan bumi...di busur langit.