Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Zakat 6 Akhlak 7 al maidah ayat 1 8 al hujurat ayat 13 9 iblis 10 kejadian manusia 11 zina 12 Sabar 13 Sedekah 14 Menuntut ilmu 15 nikah 16 ali imran 104 17 al maidah ayat 2 18 riba 19 Ali Imran ayat 159 20 At Taubah ayat 36 21 Iman 22 jujur 23 waktu 24 an-Nahl ayat 125 25 jual beli 26 AL HUJURAT AYAT 10 27 al jaatsiyah ayat 13 28 an nisa ayat 58 29 luqman 34 30 luqman 31 luqman 13 32 QS. Ali Imran (3): 67 33 masjid 34 al imran 35 ali imran 36 al mujadalah ayat 11 37 Pasar modal 38 Ibrahim 42 39 AL IKHLAS 40 akal 41 al isra ayat 23 42 al hijr 41 43 ali imran 97 44 an nisa ayat 29 45 an nahl ayat 125 46 al baqarah ayat 2 47 anggota badan tanggu 48 Memaafkan 49 ikan 50 maha lembut 51 Taubat 52 Adz-Dzariyat ayat 56 53 al- Baqarah ayat 195 54 Hutang 55 Perang 56 Ziarah kubur 57 ali+imran+105 58 Khalifah 59 Lingkungan pendidikan Islam 60 kurma 61 ikhlas 62 luqman+ayat+14 63 kafir 64 Takdir 65 Puasa 66 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 67 surat Yunus ayat 57 68 Al-A’raf+ayat+129 69 Rukun Maqam 70 q.s An- nisaa ayat 59 71 muslim, bab pakaian (2125) 72 yunus 41 73 Utang 74 Agama 75 yusuf 76 Musnad Ahmad 5364 77 AN-NUR ayat 37 78 jual beli dan riba 79 Ibrahim 7 80 An-Nisa+ayat+8+ 81 surat+al-fajr+8 82 Al maidah ayat 90 83 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 84 bersyukur 85 hud ayat 13 86 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 87 al ahzab ayat 21 88 muhammad 10 89 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 90 al Baqarah ayat 155 91 belalang 92 Surat al-Mulk Ayat 15 93 Ar rum ayat 30 94 Dalil kitab taurat 95 Al maidah ayat 32 96 Hak milik 97 Yusuf 55 98 AL BAQARAH AYAT 23 99 ayat 12 al baqarah 100 Yunus ayat 57

Hasil pencarian tentang Mencegah+kerusakan+dan+bahaya

melakukan pembunuhan terhadap Musa (dan hendaklah ia memohon kepada Rabbnya) supaya Dia mencegah niatku...yang akan membunuhnya (karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian) mencegah kalian...menyembahku, lalu kalian mengikutinya (atau menimbulkan kerusakan di muka bumi") seperti melakukan pembunuhan...dan lain sebagainya....Dan menurut qiraat lainnya dibaca Ay Yazhhara Fil Ardhil Fasaadu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan mereka mengingkarinya) maksudnya mereka tidak mengakuinya sebagai mukjizat (padahal) sesungguhnya...(hati mereka meyakininya) bahwa hal itu semuanya datang dari sisi Allah dan bukan ilmu sihir (tetapi...kelaliman dan kesombonganlah) yang mencegah mereka dari beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa...(Maka perhatikanlah) hai Muhammad (betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu) sebagaimana
umat-umat terdahulu yang telah Kami binasakan karena kezaliman mereka, ada sekelompok orang yang didengar dan...diberi kelebihan dalam beragama dan menggunakan akal, selalu mencegah orang lain berbuat kerusakan di...justru di antara mereka hanya ada sedikit dari orang-orang yang beriman, yang tidak didengar pendapat dan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 12
Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri..., tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat),...seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya.
(Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah) dari agama-Nya (Kami tambahkan...kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan batang-batang pohon kurma yang tinggi (disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan...) karena mereka telah mencegah manusia untuk beriman kepada Allah.
(Dan apabila ia berpaling) dari hadapanmu (ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya dan...membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak) untuk menyebut beberapa macam kerusakan itu (sedangkan...Allah tidak menyukai kerusakan), artinya tidak rida padanya.
(Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang...sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan...dan kerusakan-kerusakan lainnya....Lafal Ta'tsau ini berasal dari 'Atsiya yang artinya membuat kerusakan; dan lafal Mufsidiina merupakan
Ia terpelihara dan terlindung dari bahaya pada hari kelahiran, kematian dan hari ia dibangkitkan hidup
anggap) bahwa mereka adalah tuhan-tuhan sesembahan kalian (selain-Nya) seperti para malaikat, Nabi Isa dan...Nabi Uzair (maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripada kalian dan...tidak pula memindahkannya.") memindahkan bahaya itu kepada orang selain kalian.
(Dan apabila manusia ditimpa) yang dimaksud adalah orang kafir (bahaya) berupa penyakit dan kefakiran...membaringkan diri (atau duduk, atau berdiri) artinya dalam semua keadaan (tetapi setelah Kami hilangkan bahaya...Lengkapnya ka-annahu, artinya seolah-olah dia (tidak pernah berdoa kepada Kami untuk menghilangkan bahaya...Begitulah) sifat orang kafir, yaitu berdoa di kala tertimpa bahaya dan berpaling di kala hidup sejahtera
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 152
yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".
mengharamkan atas kalian kecuali bangkai, darah yang keluar dari binatang ketika disembelih, daging babi dan...misalnya, lalu ia memakan sebagian dari yang diharamkan tanpa mencari-cari alasan untuk dapat memakannya dan...Allah Maha Mengampuni kesalahan yang tidak disengaja oleh hamba-Nya, Maha Menyayangi mereka ketika mencegah...mereka dari bahaya dan menghalalkan bagi mereka segala yang dapat menjaga kelangsungan hidup.
Kendati demikian, orang-orang kafir tidak menyembah-Nya, bahkan mereka menjadikan berhala, bintang dan...Mereka juga tidak dapat mencegah datangnya bahaya dan mendatangkan kebaikan untuk diri mereka sendiri..., tidak dapat mematikan atau menghidupkan seseorang, dan tidak pula dapat membangkitkan orang mati dari
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 56
yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya...daripadamu dan tidak pula memindahkannya".
Janganlah kamu menaati orang-orang kafir dan munafik. Jangan pula kamu hiraukan kejahatan mereka....Jadikanlah Allah sebagai pelindungmu dari bahaya dan keburukan mereka.
Mûsâ menjawab, "Ini adalah tongkat yang aku pakai untuk berjalan dan menghalau kambingku....Selain itu, ada beberapa kegunaan yang lain seperti melindungi hewan dari bahaya."
(Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu) dengan melakukan pembunuhan dan kelaliman lainnya
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 17
diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya...dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada azab yang berat.
orang-orang yang menghentikan perbuatan dosanya lalu bergabung ke dalam golongan orang-orang saleh dan...memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat, akan diampuni Allah dengan sifat kasih-Nya....Sebab, pemberian ampun (maghfirah) dan sifat kasih (rahmah) adalah dua dari sifat-sifat luhur Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 77
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah...kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana...Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi....Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Mereka yang selalu membuat kerusakan di bumi Allah dan tidak melakukan perbaikan untuk memakmurkan negeri
lain (kamu berseru) memohon pertolongan-Nya di masa kalian tertimpa kesulitan (maka Dia menghilangkan bahaya...yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya) Ia akan menyingkirkan mara bahaya dari dirimu dan juga lain-lainnya...(jika Dia menghendaki) niscaya Ia melenyapkannya (dan kamu melupakan) kamu meninggalkan (apa-apa yang
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 12
lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 183
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan...membuat kerusakan;
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 22
Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 67
Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala...Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 48
Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 41
(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa...kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 104
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang...ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
Adakah sesuatu yang dapat mencegah aku untuk menyembah Penciptaku, yang hanya kepada-Nya kalian akan