Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 ali imran 9 Etika murid kepada guru 10 iblis 11 kejadian manusia 12 shalat 13 al jaatsiyah ayat 13 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 ali imran 159 18 muhammad 10 19 al hujurat ayat 13 20 jujur 21 al maidah ayat 2 22 sedekah 23 luqman 13 24 akal 25 jual beli 26 al ikhlas 27 al ahzab ayat 21 28 Zakat 29 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 30 Dosa 31 al+anam+ayat+1 32 amanat 33 an-nisa ayat 19 34 luqman 35 Pasar modal 36 haji 37 taubat 38 saba 19 39 Pohon 40 an nisa ayat 59 41 Al baqarah ayat 2 42 yunus 10 43 Hadist Bukhori dan muslim 44 al baqarah ayat 282 45 Masjid 46 Al-an'am ayat 165 47 ali imran 190 48 surat quraisy 49 an-nahl ayat 90 50 Ibrahim+ayat+34 51 jihad 52 nafas 53 al-Furqan ayat 67 54 muslim, bab pakaian (2125) 55 nikah 56 ar rum ayat 30 57 at taubah ayat 71 58 Surah al baqarah ayat 30 59 AL HUJURAT AYAT 10 60 at tahrim ayat 6 61 Ziarah kubur 62 surat ali imran ayat 159 63 al ikhlas ayat 1 64 ali Imran 64 65 AL ISRA AYAT 23 66 an+nisa+ayat+59 67 surat Yunus ayat 57 68 al baqarah ayat 30 69 al mujadilah ayat 11 70 surah hud ayat 61 71 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 72 an nur ayat 2 73 al baqarah ayat 21 74 al maidah ayat 1 75 maha lembut 76 Takdir 77 Takwa 78 al ankabut ayat 45 79 lebih dari 80 al maidah ayat 90 81 Ibrahim 7 82 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 83 al imran 84 Hud ayat 61 85 al-ikhlas 86 Tentang bersi 87 Mengurus 88 an nisa ayat 29 89 yunus 41 90 At taubah ayat 36 91 Agama 92 al- Baqarah ayat 195 93 nenek moyang 94 gigi 95 ali imran 97 96 Minyak wangi 97 luqman ayat 13 98 ar rahman 35 99 membunuh 100 Hak milik

Hasil pencarian tentang Menghitung+nikmat+allah

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 18
Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya....Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 34
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya....Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).
kalian dari segala apa yang kalian mohonkan kepada-Nya) sesuai dengan keperluan kalian (Dan jika kalian menghitung...nikmat Allah) pemberian nikmat-Nya kepada kalian (tidaklah dapat kalian menghitungnya) kalian tidak...akan mampu menghitung-hitungnya....artinya banyak berbuat aniaya terhadap dirinya dengan cara melakukan maksiat dan banyak ingkar terhadap nikmat
Jika kalian berusaha menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah, niscaya kalian tidak akan dapat melakukannya...Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang....Maka bertobatlah kepada-Nya dan sembahlah Dia, niscaya Allah akan mengampuni dan mengasihi kalian.
(Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya) tidak...menghitungnya terlebih lagi untuk mensyukurinya secara layak kalian tidak akan mampu melakukannya (Sesungguhnya Allah...benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) karena Dia telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian
Maka dari itu, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, kalian tentu...Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah benar-benar telah berbuat zalim dan ingkar.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 94
Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 2
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,
(Pada hari ketika mereka semuanya dibangkitkan Allah lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah...Allah menghitung amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya....Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu).
menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung
(Yang mengumpulkan) dapat dibaca Jama'a dan Jamma'a (harta dan menghitung-hitungnya) dan menjadikannya
Katakan kepada mereka, wahai Nabi, "Aku tidak ditugasi untuk menjaga, menghitung amalan, dan mengganjar...Semuanya hanyalah wewenang Allah."
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 84
maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami hanya menghitung
(Sampai kalian masuk ke dalam kubur) hingga kalian mati dikubur di dalam tanah; atau hingga kalian menghitung-hitung
(Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti)
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 12
bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu] yang lebih tepat dalam menghitung
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 121
(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah....Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.
Sementara orang-orang musyrik mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengganti nikmat itu menjadi keburukan...Makanlah segala yang dikaruniakan Allah kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik....Syukurilah nikmat-nikmat itu dengan cara menaati Allah saja, bukan yang lain, jika kalian benar-benar...hanya menyembah Allah.
(Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya) menjadikannya sebagai pilihan-Nya
Hasil dari perbuatan mereka itu adalah balasan Allah yang terbaik sebagai ganjaran perbuatan baik mereka...Allah Swt. Mahaluas karunia-Nya....Tidak seorang pun yang dapat menghitung karunia-Nya tersebut.
Aku hanyalah pemberi peringatan akan datangnya azab Allah dengan peringatan yang jelas....Hanya Allahlah yang akan menghitung dan membalas kamu sekalian."
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 28
menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung
(Supaya Dia mengetahui) yakni supaya Allah menampakkan (bahwa) adalah bentuk takhfif dari anna....yang tidak disebutkan, lengkapnya ilmu mengenai hal tersebut telah diliputi oleh ilmu-Nya (dan Dia menghitung...tamyiz yang mengganti kedudukan maf`ulnya, asalnya ialah "ahshaa `adada kulli syai'in," yakni Dia telah menghitung
(sebagai nikmat) menjadi mashdar, artinya sebagai pemberian nikmat. (dari sisi Kami....) sebagaimana pembalasan tersebut (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur) terhadap nikmat-nikmat...Kami; dia adalah orang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menaati keduanya
Keuntungan yang tersisa untuk kalian berupa harta halal yang diberikan Allah kepada kalian jauh lebih...baik dari sekadar harta haram yang kalian kumpulkan, jika kalian beriman kepada Allah dan menjauhi segala...Jadikanlah Allah sebagai Pengawas kalian....Aku bukanlah pengawas yang menghitung dan memvonis amal perbuatan kalian."
kamu tergesa-gesa terhadap mereka) untuk mendatangkan azab buat mereka (karena sesungguhnya Kami hanya menghitung
(Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman) daripada perbuatan-perbuatan kaum musyrikin...(Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat) di dalam amanat yang dititipkan kepadanya...(lagi mengingkari nikmat) ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya; mereka adalah orang-orang musyrik....Makna ayat ini ialah bahwa Allah akan mengazab mereka.
kengerian mereka melihat besarnya azab di hari itu (maka tanyakanlah kepada malaikat-malaikat yang menghitung
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 17
Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka....Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah..., Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang
Tanyakan saja kepada orang-orang yang dapat menghitung dengan benar, karena kami sibuk menghadapi siksaan