Paling Sering Dicari

1 Surat+An-Nisa'+Ayat+12 2 Surat+An+nisa+ayat+59 3 ali imran 159 4 ali imran 67 5 al baqarah ayat 151 6 luqman 7 al baqarah ayat 111 8 surat an-nisaa ayat 58 dan 59 9 surat al balad ayat 1-4 10 an najm ayat 4 11 اَيُّهَا+الَّذِيْنَ+اٰمَنُوا+اتَّقُوا+اللّٰهَ+حَقَّ+تُقٰىتِهٖ+وَلَا+تَمُوْتُنَّ+اِلَّا+وَاَنْتُمْ+مُّسْلِمُوْنَ+++++++++++++++++++++Lanjutan+ayat 12 Luqman 13 13 Kafir 14 an nisa ayat 125 15 Sedekah 16 luqman 14 17 al hijr ayat 9 18 surat+an+nisaa+ayat 58 19 Al Imran 67 20 al baqarah ayat 2 21 Jazallahu+‘anna+Sayyidana+Muhammadan+shallallahu+‘alaihi+wa+sallama+bima+huwa+ahlul 22 اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰىتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ Lanjutan ayat di atas adalah...... 23 surat+rad+ayat+14 24 al maidah ayat 5 25 Tuhan+jangan+engkau+masukkan+golongan+zalim 26 al maidah ayat 90 27 Iman 28 al baqarah ayat 233 29 Tafsir tangan Allah di atas tangan mereka 30 Cinta 31 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+149 32 Biji-bijian 33 surat almaidah ayat 4 34 QS. Ali Imran (3): 67! 35 al baqarah ayat 30 36 AN NISA AYAT 3 37 ali imran 38 al-baqarah ayat 30 39 al-hasr ayat 20 40 ali imran ayat 67 41 Al maidah ayat 2 42 Sampaikanlah 43 an nur ayat 32 44 albaqarah ayat 2 45 Ar+rahman+ayat+57 46 Harun 47 ilmu 48 ali imran 130 49 Agama islam 50 Saba 19 51 Kambing 52 Penggallah 53 istiqamah 54 al maidah ayat 88 55 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 56 Al-A'raf+ayat+56 57 Huru hara 58 kebenaran 59 Belajar doa 60 al-mulk ayat 3 61 al+baqarah+ayat+185 62 ar rad ayat 11 63 Al-Baqarah ayat 111 64 Muhammad 65 At-taubah ayat 34 66 Hadist tentang ikhlash 67 ali imran ayat 190 68 KISAH NENEK TUNA NETRA 69 luqman+16 70 1. Qs. An-Nisa Ayat 34 71 Al alaq ayat 5 72 hadits riba 73 al-ankabut+ayat+69: 74 Ibrahim+50 75 al+maidah+ayat+5 76 luqman 17 77 Berbuat baik 78 an nisa ayat 58 79 Ibrahim+49 80 al baqarah ayat 168 81 Al-A'raf+ayat+31 82 Al-An’am+ayat+162 83 Yunus+ayat+57 84 yusuf 53 85 Surat An-Nahl Ayat 125 86 Yusuf raja mesir 87 Ar+rahman+ayat+56 88 musibah 89 Ibrahim+51 90 surat al baqarah ayat 111 91 Az zumar ayat 39 92 ar rum ayat 30 93 ar rum ayat 21 94 quran 95 al kahfi ayat 29 96 Ali+Imron ayat juz 3 ayat 190 - 191 97 surat al baqarah 111 98 Ar+rahman+ayat+58 99 Rezeki 100 Surat At taubah ayat 35

Hasil pencarian tentang Perang+badar

mengetahui berita ini melalui malaikat Jibril yang turun memberitahukannya ketika mereka sedang dalam perang...Badar....Kegembiraan mereka menjadi bertambah setelah mereka mendapat kemenangan atas orang-orang musyrik di dalam perang...Badar (Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maka dia terpotong-potong hidungnya ketika perang Badar.
Ingatlah (hari ketika Kami menghantam dengan hantaman yang keras) yaitu pada perang Badar.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 127
(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang
dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam perang...Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka.
bersama kalian") menunggu kebinasaan kalian; akhirnya mereka disiksa oleh Allah melalui pedang dalam perang...Badar.
berbasa-basi di hadapanmu (maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini) sebelum perang...Badar, mereka telah melakukan kekafiran (lalu Allah menjadikan nabi-Nya berkuasa terhadap mereka) dalam...perang Badar sehingga banyak di antara orang-orang kafir yang terbunuh dan tertawan.
azab yang kekal") yang abadi, yaitu azab neraka; dan sungguh Allah telah menghinakan mereka di dalam perang...Badar.
(Maka rasakanlah azab) dalam perang Badar (disebabkan kekafiran kalian).
apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang di dalamnya ada) terdapat (azab yang keras) yaitu perang...Badar tempat mereka terbunuh (tiba-tiba mereka menjadi berputus asa) putus harapan dari semua kebaikan
kalian minta supaya disegerakan itu.") maka terjadilah hal itu, yaitu dengan dibunuhnya mereka dalam perang...Badar, sedangkan azab yang lainnya akan menimpa mereka sesudah mereka mati.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 140
Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar)
Bila Allah mendukung kalian dengan pertolongan-Nya, seperti yang terjadi dalam perang Badar, tidak akan...pertolongan-Nya dari kamu semua, karena tidak menyiapkan syarat-syarat kemenangan, seperti yang terjadi pada perang
(Jika Allah menolong kamu) terhadap musuhmu seperti di perang Badar (maka tak ada orang yang akan mengalahkan...kamu, sebaliknya jika Dia membiarkan kamu) tanpa memberikan pertolongan seperti waktu perang Uhud (maka...Ayat berikut ini diturunkan ketika hilangnya sehelai permadani merah di waktu perang Uhud lalu sebagian
mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin mereka (azab) dengan pedang dalam perang...Badar (dengan serta merta mereka memekik minta tolong) mereka ribut meminta tolong.
kepada mereka) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang...Badar.
; maka mereka disiksa oleh kelaparan dan kekeringan selama tujuh tahun, serta oleh pembunuhan dalam perang...Badar.
memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka) berupa azab, hal ini benar-benar terjadi dalam perang...Badar, yaitu banyak dari kalangan orang-orang musyrik yang mati terbunuh.
Allah memelihara nabi dari ulah mereka, kemudian Dia membinasakan mereka dalam perang Badar.
Sewaktu Abu Jahal mengatakan dalam perang Badar, bahwa sesungguhnya kami adalah golongan yang bersatu
pendapat yang pertama, ayat ini menasakh ayat sebelumnya; dan ternyata Allah swt. mengazab mereka dalam perang...Badar dan perang-perang yang lain (padahal mereka menghalangi) mencegah Nabi saw. dan kaum muslimin
Apakah kalian merasa cemas dan kaget ketika kalian menderita kekalahan pada perang Uhud--padahal kalian...telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada orang-orang kafir pada perang Badar?
Dan sesungguhnya persengketaan orang-orang beriman menyangkut soal pembagian harta rampasan perang itu...mirip keadaan mereka ketika Allah memberi perintah kepada mereka untuk memerangi orang-orang musyrik di Badar
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Dalam surat ini Allah memaparkan penjelasan sebagian hukum dan latar belakang perang....Allah juga menjelaskan pula hukum harta rampasan perang dan tawanan....Badar, latar belakang dan persoalan- persoalan pascaperang, dan pemicu perang, sebagaimana disimpulkan...Maka pecahlah perang Badar Besar (Badar Pertama).
mereka) yaitu azab (maka mereka akan mengetahui) manakala azab itu datang menimpa mereka, yaitu dalam perang...Badar atau pada hari kiamat nanti (siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya...apakah mereka ataukah orang-orang mukmin; penafsiran ini menurut pendapat yang pertama, yaitu dalam perang...Badar.
Dan Allah swt. benar-benar mengazab orang-orang kafir itu dalam perang Badar....Akan tetapi ayat penangguhan ini dinasakh oleh ayat perang, yakni Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya
sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya) untuk menurunkan azab itu, maka Dia menurunkannya dalam perang...Badar.
orang-orang yang belum lama sebelum mereka) yakni sebagaimana orang-orang musyrik yang terlibat dalam perang...Badar (yang telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka) sebagai hukuman-Nya di dunia, yaitu mereka
Yahudi, yaitu ketika mereka tiba di Mekah dan menyaksikan orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam perang...Badar, maka mereka membakar kaum musyrikin untuk membalas dendam atas kekalahan ini dan memerangi Nabi
dimaksud adalah hari kiamat yang datang secara mendadak (atau datang kepada mereka azab hari kiamat) yaitu perang...Badar, yang di dalam perang itu tiada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang kafir; keadaan pada hari