Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 Surat an nahl ayat 44 7 Zabur 8 gunung 9 saba 16 10 Tuhan 11 ibrahim 7 12 akal 13 Penyakit 14 hijrah 15 Berpikir 16 Injil 17 Dalil+tentang+judi 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 20 Kitab+injil+alisra 21 yusuf ayat 111 22 At taubah ayat 105 23 Surat Al-A’raf Ayat 144 24 Unta 25 al+lail+ayat+1-2 26 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 27 Al Maidah ayat 2 28 Berfikir+positif 29 Saba 13 30 membunuh 31 Hikmah 32 Cinta+tanah+air+ 33 maryam 16 34 Tajwid+surat+al+anbiya 35 Kayu 36 at+talaq+ayat+3 37 dalil+kitab+injil 38 sabar 39 menyelam 40 berlomba 41 at taubah ayat 36 42 dalil+kitab+zabur 43 Ali Imran ayat 164 44 al-A’raf+ayat+204 45 zakat 46 nafsu 47 al+ikhlas 48 ali imran 47 49 Pengertian dalil kitab 50 saba+16 51 Al imran 130 52 Al bayyinah ayat 1 53 domba 54 Alankabut ayat 10 55 Al+anfal+ayat+82 56 al imran 103 57 surat+as-syu'ara+80 58 Hadis kitab zabur 59 takut 60 Taurat 61 Pintu+rezeki 62 HUD AYAT 61 63 Muhammad 64 judi 65 An nisa ayat 58 66 QS. Ali Imran ayat 104 67 Sakit 68 hadits kitab taurat 69 maryam+17 70 Kesengsaraan dan kemelaratan 71 yunus 72 Samiri 73 Hadist kitab Zabur 74 Surat Al alaq 75 rayap 76 Berakal 77 al hujurat ayat 13 78 kebahagiaan 79 yunus 57 80 hadist+al-hujurat+ayat+12 81 berbahagia 82 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 83 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 84 bermegah 85 ar-rum ayat 41 86 ali imran 159 87 yusuf 69 88 ibrahim matahari 89 al maidah ayat 1 90 anisa+ayat+20 91 ath-thalaq+ayat+2 92 ali+imran+134 93 maksiat 94 nyamuk 95 ali imran 130 96 Surat an nisa ayat 59 97 al jumuah ayat 9 98 serigala 99 q.s. al-baqarah ayat 54 100 YUSUF 108

Hasil pencarian tentang Perang+badar

mengetahui berita ini melalui malaikat Jibril yang turun memberitahukannya ketika mereka sedang dalam perang...Badar....Kegembiraan mereka menjadi bertambah setelah mereka mendapat kemenangan atas orang-orang musyrik di dalam perang...Badar (Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maka dia terpotong-potong hidungnya ketika perang Badar.
Ingatlah (hari ketika Kami menghantam dengan hantaman yang keras) yaitu pada perang Badar.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 127
(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang
dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam perang...Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka.
bersama kalian") menunggu kebinasaan kalian; akhirnya mereka disiksa oleh Allah melalui pedang dalam perang...Badar.
berbasa-basi di hadapanmu (maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini) sebelum perang...Badar, mereka telah melakukan kekafiran (lalu Allah menjadikan nabi-Nya berkuasa terhadap mereka) dalam...perang Badar sehingga banyak di antara orang-orang kafir yang terbunuh dan tertawan.
azab yang kekal") yang abadi, yaitu azab neraka; dan sungguh Allah telah menghinakan mereka di dalam perang...Badar.
(Maka rasakanlah azab) dalam perang Badar (disebabkan kekafiran kalian).
apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang di dalamnya ada) terdapat (azab yang keras) yaitu perang...Badar tempat mereka terbunuh (tiba-tiba mereka menjadi berputus asa) putus harapan dari semua kebaikan
kalian minta supaya disegerakan itu.") maka terjadilah hal itu, yaitu dengan dibunuhnya mereka dalam perang...Badar, sedangkan azab yang lainnya akan menimpa mereka sesudah mereka mati.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 140
Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar)
Bila Allah mendukung kalian dengan pertolongan-Nya, seperti yang terjadi dalam perang Badar, tidak akan...pertolongan-Nya dari kamu semua, karena tidak menyiapkan syarat-syarat kemenangan, seperti yang terjadi pada perang
(Jika Allah menolong kamu) terhadap musuhmu seperti di perang Badar (maka tak ada orang yang akan mengalahkan...kamu, sebaliknya jika Dia membiarkan kamu) tanpa memberikan pertolongan seperti waktu perang Uhud (maka...Ayat berikut ini diturunkan ketika hilangnya sehelai permadani merah di waktu perang Uhud lalu sebagian
mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin mereka (azab) dengan pedang dalam perang...Badar (dengan serta merta mereka memekik minta tolong) mereka ribut meminta tolong.
kepada mereka) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang...Badar.
; maka mereka disiksa oleh kelaparan dan kekeringan selama tujuh tahun, serta oleh pembunuhan dalam perang...Badar.
memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka) berupa azab, hal ini benar-benar terjadi dalam perang...Badar, yaitu banyak dari kalangan orang-orang musyrik yang mati terbunuh.
Allah memelihara nabi dari ulah mereka, kemudian Dia membinasakan mereka dalam perang Badar.
Sewaktu Abu Jahal mengatakan dalam perang Badar, bahwa sesungguhnya kami adalah golongan yang bersatu
pendapat yang pertama, ayat ini menasakh ayat sebelumnya; dan ternyata Allah swt. mengazab mereka dalam perang...Badar dan perang-perang yang lain (padahal mereka menghalangi) mencegah Nabi saw. dan kaum muslimin
Apakah kalian merasa cemas dan kaget ketika kalian menderita kekalahan pada perang Uhud--padahal kalian...telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada orang-orang kafir pada perang Badar?
Dan sesungguhnya persengketaan orang-orang beriman menyangkut soal pembagian harta rampasan perang itu...mirip keadaan mereka ketika Allah memberi perintah kepada mereka untuk memerangi orang-orang musyrik di Badar
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Dalam surat ini Allah memaparkan penjelasan sebagian hukum dan latar belakang perang....Allah juga menjelaskan pula hukum harta rampasan perang dan tawanan....Badar, latar belakang dan persoalan- persoalan pascaperang, dan pemicu perang, sebagaimana disimpulkan...Maka pecahlah perang Badar Besar (Badar Pertama).
mereka) yaitu azab (maka mereka akan mengetahui) manakala azab itu datang menimpa mereka, yaitu dalam perang...Badar atau pada hari kiamat nanti (siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya...apakah mereka ataukah orang-orang mukmin; penafsiran ini menurut pendapat yang pertama, yaitu dalam perang...Badar.
Dan Allah swt. benar-benar mengazab orang-orang kafir itu dalam perang Badar....Akan tetapi ayat penangguhan ini dinasakh oleh ayat perang, yakni Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya
sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya) untuk menurunkan azab itu, maka Dia menurunkannya dalam perang...Badar.
orang-orang yang belum lama sebelum mereka) yakni sebagaimana orang-orang musyrik yang terlibat dalam perang...Badar (yang telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka) sebagai hukuman-Nya di dunia, yaitu mereka
Yahudi, yaitu ketika mereka tiba di Mekah dan menyaksikan orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam perang...Badar, maka mereka membakar kaum musyrikin untuk membalas dendam atas kekalahan ini dan memerangi Nabi
dimaksud adalah hari kiamat yang datang secara mendadak (atau datang kepada mereka azab hari kiamat) yaitu perang...Badar, yang di dalam perang itu tiada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang kafir; keadaan pada hari