Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 saba 16 12 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 13 al+ikhlas 14 at taubah ayat 105 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 at taubah ayat 60 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 sombong 19 al+lail+ayat+1-2 20 Hikmah 21 Al maidah ayat 48 22 Bumi bulat 23 Jibril 24 Berfikir+positif 25 lokasi yang memudahkan 26 an nisa ayat 58 27 dalil+kitab+injil 28 anjing 29 yusuf ayat 111 30 Injil 31 Al Baqarah ayat 2 32 al+hijr+22 33 surat+thaha+ayat+125 34 Menyelam 35 yusuf 69 36 surat+thaha+ayat+126 37 Hadis kitab zabur 38 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 39 Jihad 40 Sakit 41 dalil+kitab+Zabur 42 hadits kitab taurat 43 al-A’raf+ayat+204 44 Hadist kitab Zabur 45 Zina 46 an nisa ayat 1 47 al maidah ayat 2 48 Ayat ayat larangan zina 49 Melindungi 50 Pengertian dalil kitab 51 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 52 at tahrim ayat 6 53 Lalai 54 hr+muslim+288 55 AS+SAJADAH+AYAT+6 56 al baqarah ayat 188 57 al hujurat ayat 13 58 Ali Imran 159 59 Samiri 60 yunus 12 61 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 62 Kitab zabur 63 al-imran 97 64 ar ra'du ayat 11 65 cinta 66 al baqarah ayat 282 67 hambur hamburkan harta 68 luqman 27 69 AL BAYYINAH AYAT 1 70 Al Imran ayat 159 71 Perintah membaca Alquran secara tartil 72 QS. Al-Fatihah Ayat 3 73 akal 74 yusuf 31 75 Takut kepada Allah 76 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 77 Bunuh diri 78 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 79 As al jinn 6 80 ar+ra'du+ayat+11 81 kebersihan mulut 82 tindak kekerasan 83 al+mukmin+ayat+17 84 millah ibrahim 85 hr.muslim:+3447 86 fangqolibu bini mati 87 HR Ibnu majah 149 88 malaikat 89 Jin dan manusia 90 muhammad ayat 7 91 yunus 10 92 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 93 Laba-laba 94 al hijr 9 95 Amat penipu 96 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 97 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 98 Lohong hitam 99 membunuh 100 maksiat

Hasil pencarian tentang Proses+berpikir

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Atau apakah Kami menciptakan malaikat berbentuk perempuan dan mereka menyaksikan proses penciptaannya
dengan langsung) maksudnya, bidadari-bidadari yang jelita lagi cantik itu Kami ciptakan tanpa melalui proses
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Setelah itu ia dibangkitkan kembali agar tahu betapa mudahnya proses kebangkitan, untuk menghilangkan...Kami lakukan itu semua agar proses kebangkitan setelah mati yang kamu nafikan menjadi jelas dan kamu...Ketika kekuasaan Allah dan mudahnya proses kebangkitan menjadi jelas baginya, ia berkata, "Aku yakin
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan
Ia ingin sekali mengetahui proses kelahiran anak itu, mengingat usianya yang telah lanjut dan istrinya
setelah mengalami pengeringan. (1). (1) Kekuatan surya dapat berpindah ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui proses...Batu bara yang kita kenal itu pun pada mulanya adalah pohon yang tumbuh dan membesar melalui proses asimilasi...berarti 'dari pohon yang hijau' itu justru menunjuk kepada zat hijau daun yang sangat diperlukan dalam proses
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir