Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 7 angin 8 ali imran 103 9 Al+hujurat+ayat+13 10 al mujadalah ayat 11 11 tentang kurban 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 zakat 14 al qalam ayat 4 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 an nisa ayat 29 17 surah al baqarah ayat 2 18 Al Baqarah ayat 285 19 ali imran 190 20 at tahrim ayat 6 21 ali imran 159 22 maryam 23 ali imran 24 an nisa ayat 59 25 Sedekah 26 al maidah ayat 8 27 al hujurat ayat 13 28 al hajj ayat 7 29 Ibrahim Ayat 7 30 saba 15 31 al baqarah ayat 177 32 Al hujurat ayat 9 33 talak 34 surat al araf ayat 54 35 Cahaya Allah 36 hawa 37 ali imran 104 38 Pendidikan islam sebelum menikah 39 al anfal ayat 60 40 Al ahzab ayat 21 41 al baqarah ayat 285 42 Alat pembelajaran 43 upah 44 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 45 Surah Al Maidah ayat 15-16 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 al-hujurat ayat 9 dan 10 48 Luqman 49 al-a'raaf+7 50 yunus ayat 3 51 beriman kepada allah 52 surat+at+tagabun+ayat+1 53 Muslim itu bersaudara 54 Yusuf 87 55 miskin 56 at taubah ayat 60 57 Al baqarah ayat 229 58 Al baqarah ayat 30 59 Terbit 60 surat+38+ayat+72 61 Rumah 62 luqman ayat 12 63 al ikhlas 64 kafir 65 an-nisa+ayat+136 66 Musibah 67 al baqarah ayat 282 68 al+maidah+ayat+122 69 al maidah ayat 1 70 al baqarah ayat 3 71 sampaikan walau satu ayat 72 tilawah per ayat 73 Pendusta 74 Larangan merusak alam 75 Boros 76 Tafsir hak anak terhadap orang tua 77 ilmu 78 Ali imran 60 79 Materi pendidikan islam 80 an nisa ayat 58 81 an nisa ayat 93 82 adam 83 hati bani adam 84 annisa ayat 58 85 riba 86 kurban 87 Ibrahim 41 88 Al-fajr ayat 27-30 89 menjual minuman keras 90 albaqarah ayat 228 91 Bagi kaum berakal 92 ali+imran+191 93 ali imran 18 94 barang temuan 95 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 96 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 97 al hijr 19 98 amanat 99 Al ahzab ayat 56 100 iman kepada malikat

Hasil pencarian tentang Puasa+syawal

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
berjalanlah kalian dengan aman, hai kaum musyrikin (di muka bumi selama empat bulan) dimulai pada bulan Syawal
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
mereka selama tujuh malam dan delapan hari) dimulai pada pagi hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Syawal
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Nabi saw. menduduki posisinya di lereng bukit Uhud pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Bulan-bulan tesebut adalah Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah.
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Artinya ingatlah sewaktu kalian berperang melawan orang-orang Hawazin, yaitu dalam bulan Syawal, tahun
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa