Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 niat 5 kiamat 6 wasiat 7 An Naml ayat 6 8 ali imran ayat 19 9 riba 10 al+Ali-Imran: 190 11 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 12 Berangsur 13 Takwa 14 nikah 15 Ali imran 130 16 Sedekah 17 ibrahim ayat 7 18 surah fatir ayat 34 19 Dalam kubur berputus asa 20 an nur ayat 32 21 Ali imran 110 22 al baqarah ayat 30 23 ibadah 24 ali imran 159 25 surat at tahrim ayat 6 26 al imran 27 An nisa ayat 29 28 al maidah ayat 1 29 Ayat Alquran tentang filsafat 30 an nisa ayat 4 31 Al-Maidah ayat 2 32 al hujurat ayat 6 33 waris 34 zakat 35 tenggelam+bumi 36 At tahrim ayat 6 37 Membela diri sesudah teraniaya 38 banjir 39 gunung meletus 40 al+baqarah+ayat+261 41 Hidangan 42 luqman 13 43 ali+imran+134 44 Al-Mutaffifin+ayat+2 45 An Nuur ayat 35 46 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 47 Babi 48 al baqarah ayat 20 49 Jiwa 50 Sajian 51 An-Nisa Ayat 9 52 Annisa ayat 1 53 Al Baqarah ayat 275 54 as syura ayat 38 55 an nisa ayat 7 56 al maidah ayat 8 57 az zumar ayat 3 58 An nisa ayat 1 59 Ibrahim 35 60 ali imran ayat 77 61 surat ar rum ayat 21 62 Haji 63 luqman ayat 13 64 Kedengkian 65 an nahl ayat 90 66 Fathir ayat 31 67 yasin+ayat+30-38 68 Tidak membeda-bedakan 69 berat 70 At Taubah ayat 105 71 sungai 72 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 73 al an'am ayat 165 74 Sapi 75 Al-Baqarah ayat 233 76 at tauriq ayat 3 77 Sabar 78 jual beli 79 zina 80 Ibrahim ayat 24 81 an-nahl ayat 90 82 Al-Mu'minun Ayat 19 83 surat al kahfi ayat 110 84 Munafik 85 AL MAIDAH AYAT 5 86 Sajian+nenek moyang 87 al imran 192 88 SURAT AL KAFIRUN 89 ali imran 103 90 dari 91 Annajm ayat 39 92 Az Zukhruf ayat 4 93 Al anfal ayat 9 94 Zaitun 95 Ibnu katsir 96 Al+Maidah+ayat+101 97 Makna surat al baqarah ayat 234 98 tulisan assalamualaikum arab 99 anak berkebutuhan khusus 100 ilmu

Hasil pencarian tentang Puasa+syawal

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
berjalanlah kalian dengan aman, hai kaum musyrikin (di muka bumi selama empat bulan) dimulai pada bulan Syawal
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
mereka selama tujuh malam dan delapan hari) dimulai pada pagi hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Syawal
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Nabi saw. menduduki posisinya di lereng bukit Uhud pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Bulan-bulan tesebut adalah Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah.
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Artinya ingatlah sewaktu kalian berperang melawan orang-orang Hawazin, yaitu dalam bulan Syawal, tahun
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa