Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 Catatan amal 4 maaf 5 dikumpulkan 6 Zakat 7 Shalat 8 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 9 mekkah madinah 10 Ali Imran Ayat 103 11 Rezeki 12 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 13 Ali IMran ayat 133-135 14 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 15 Takwa 16 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 17 Jujur 18 Yunus 10 19 Surat+al+hasyr+ayat+20 20 Ayat mutsha bihat 21 hadits muslim 22 ar rahman 23 Haji 24 Ali imran 25 Ar-Ra’d ayat 11 26 Oramg orang sabar 27 Bertasbih 28 Al Ankabut ayat 45 29 Ali 'Imran Ayat 159 30 Memecah belah agama 31 al hijr 32 al+mukmin+3 33 ali imran ayat 190 34 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 35 Puasa 36 ali imran 104 37 Makanan halal 38 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 39 ANNISA AYAT 1 40 orang yang memakmurkan mesjid 41 berserah diri 42 al-maidah ayat 117 43 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 44 at+taha+ayat+44 45 at+thalaq+ayat+3 46 Kami lebihkan atas bangsa 47 Tafsir ibnu majah 761 48 menyesal 49 tambah 50 Muhammad 51 Yunus 90 52 Muzammil ayat 4 53 Surat+Maryam+Ayat+33 54 kasih sayang 55 menjadi muslim 56 mencari 57 Hadits menyayangi anak anak 58 Lalai dalam sholatnya 59 Sabar 60 Berjalanlah dibumi allah 61 Yusuf 23 62 Al AHujurat Ayat 10 63 Surat+Maryam+Ayat+35 64 Al ikhlas 65 ar rum ayat 30 66 al-hujarat ayat 90 67 Al hijr 91 68 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 69 Al Imran ayat 105 70 Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat 71 Semua beriman 72 dan kami kami 73 menutup aurat 74 surah an nisa ayat 36 75 Asmaul+Husna 76 Kandungan surah Al-Jasiyah ayat 4 77 Surat al fathir ayat 37 78 Al Baqarah Halaman-13 79 ali imran 110 80 al-baqarah ayat 45 81 Kesempatan hidup 82 Zakat penghasilan 83 Jika mencintai seseorang maka sampaikanlah 84 yunus+13 85 bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa laa haula wa laa quwwata illa billah 86 Mengingkari janji 87 mohonkan ampun 88 ruhul qudus 89 Allah dan malaikat bersholawat 90 bantahan agama 91 quran audio without copyright 92 quran karim mp3 93 batil 94 As shof ayat 3 95 annaml ayat 34 96 surat al Furqan: 45 97 Al+hijr+99 98 At taubah ayat 80 99 Ujian 100 surat an-nahl ayat 78

Hasil pencarian tentang Saba‘+ayat+28:+

berita yang belum kau ketahui dan tidak perlu kau sangsikan kebenarannya. "(1). (1) Ayat ini dan dua...ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba', salah satu kerajaan...Semasa Sulaymân itu, yang menjadi penguasa Saba' adalah seorang wanita....28–33 surat ini)....Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[34 ~ SABA' (KAUM SABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Surat Saba' diawali dengan ayat yang berisi...Ayat-ayat selanjutnya bertutur tentang karunia Allah atas kaum Saba' yang tidak mereka syukuri....Surat Saba' juga mengetengahkan ihwal kebodohan dan kelemahan orang-orang yang mempertuhan sesuatu selain...Ayat-ayat lainnya menyingung keengganan orang-orang musyrik untuk mempercayai hari pembalasan yang telah...Ayat-ayat selanjutnya melukiskan kembali sosok orang-orang kafir yang telah mengatakan bahwa Muhammad
(Sesungguhnya bagi kaum Saba) lafal Saba dapat dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada akhirnya atau...Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka (di tempat kediaman...kepada-Nya.") atas apa yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba...pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Saba
yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah kamu saksikan (dan kubawakan kepadamu dari negeri Saba...) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman....Berdasarkan ketentuan ini lafal Saba menerima Tanwin (suatu berita) yakni kabar (yang diyakini).
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 22
berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 37
balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba
Kami akan mengusir kalian dari bumi Saba' dalam keadaan hina dan secara tidak terhormat."
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 15
Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun
Sulaiman ‘alaihis salam ketika itu berada di Syam, sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba...kerajaan Nabi Sulaiman ‘alaihis salam berada di Syam, sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba
Shadaqa atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba
Aku bersumpah, sungguh di tempat tinggal penduduk negeri Saba' di Yaman terdapat bukti-bukti kekuasaan-Ku
diri-Nya dengan kalimat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam awal surah As-Saba
Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga berfirman di ayat lain, “Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan...Luqman: 28)

balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk seperti orang-orang yang tersebut dalam ayat...27 dan 28 surat ini....

-deskripsi"> Dari kedua ayat di atas (ayat 58 & 59) terdapat beberapa faedah, di
(Dan Kami jadikan antara mereka) yakni penduduk negeri Saba yang berada di Yaman (dan antara negeri-negeri
-deskripsi"> Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba di zaman Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman menuliskan surat, yang isinya: Dari hamba Allah Sulaiman bin Dawud kepada Balqis ratu Saba
yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba Allah, Sulaiman ibnu Daud kepada ratu Balqis, ratu negeri Saba
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat
Pendahuluan: Makkiyyah, 28 ayat ~ Surat ini merinci kisah Nabi Nûh a. s. bersama kaumnya.
dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu) dari negeri tempat tinggal mereka, yaitu negeri Saba
semuanya, mereka mati dalam keadaan meninggalkan kesenangan yang banyak dari kehidupan dunia (lihat ayat...26-28 surah ini) dan Allah mewariskannya kepada Bani Israil yang sebelumnya diperbudak oleh mereka.
Tak ada yang menolehkan kalian dari penyembahan-Nya, selain Dia(1). (1) Ayat ini menunjukkan salah satu...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 28, surat Alu 'Imrân).
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan mengandung 88 ayat.
alaihi wa sallam mempersaudarakan para sahabatnya dan sebagian mereka saling mewarisi, sampai turun ayat...Haitsami dalam Majma’uz Zawaa’id juz 7 hal. 28 berkata, “Para perawinya adalah para perawi kitab...mewarisinya adalah kerabat terdekat mereka dari kalangan Dzawul Arham sebagaimana ditunjukkan oleh ayat
Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat...5 surat At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang...ulama yang lain berpendapat, bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidaklah mansukh berdasarkan ayat...ini dan ayat yang lain, mereka mena'wil yang mutlaknya kepada yang muqayyad....Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

[[72 ~ AL-JINN (JIN) Pendahuluan: MakkiyYah, 28 ayat ~ Pada surat ini Allah memerintahkan Rasulullah
[[72 ~ AL-JINN (JIN) Pendahuluan: MakkiyYah, 28 ayat ~ Pada surat ini Allah memerintahkan Rasulullah