Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 al ankabut ayat 3 5 surah+al+baqarah+ayat+188 6 ali imran 67 7 darah 8 al imran ayat 104 9 cinta 10 ibrahim 11 al jumuah ayat 10 12 ali imran 13 ali imran 159 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 yusuf 16 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 17 pikun dan beruban 18 an nisa ayat 58-59 19 al baqarah ayat 151 20 al maidah ayat 2 21 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 22 an+nisa+ayat+59 23 Sedih 24 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 25 AN NISA AYAT 58 26 Ar rahman 27 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 28 sabar 29 Pakaian 30 Muhammad 31 QS. Ali Imran (3): 67 32 an nisa ayat 5 33 AL IKHLAS 34 yunus 35 Muslim 4969 36 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 37 AL-BAQARAH AYAT 148 38 ali imran 134 39 al baqarah ayat 111 40 an nisa ayat 29 41 maryam 42 surat al-a'la 43 Kisah nabi 44 al+insyirah+ayat+6 45 Al maidah ayat 18 46 al mujadilah ayat 11 47 Saba ayat 16 48 1. Jangan mudah mengobral sumpah 49 Surat Ar-Ra’d 50 an nahl ayat 97 51 Peristiwa dimasa lalu 52 mimpi 53 Talak 54 an nur ayat 9 55 Darah manusia 56 al insyirah ayat 5 57 al baqarah ayat 43 58 luqman 59 al ahzab ayat 59 60 quran 61 +surat+at+taubah+ayat+24 62 akhlak 63 surah fatir ayat 29 64 bekerja 65 Ali Imran ayat 26. 66 Ali Imran ayat 185 67 surat ar rum 21 68 al imron ayat 198 69 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 70 Al hujurat ayat 13 71 al+imran+ayat+38 72 al+baqarah+ayat+69 73 Hadits cinta 74 an nisa ayat 59 75 Surat asyuaro ayat 214 76 al+baqarah+ayat+70 77 al baqarah ayat 10 78 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 79 riba 80 Al Maidah ayat 1 81 Al Hajj ayat 54 82 menuntut ilmu 83 Asy-syu'ara+ayat+8 84 al araf ayat 185 85 al maidah ayat 8 86 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 87 surah al baqarah ayat 151 88 al baqarah ayat 195 89 al alaq ayat 2 90 hewan 91 al ankabut ayat 45 92 Putus asa 93 albaqarah ayat 2 94 ibrahim ayat 7 95 ali imran ayat 67 96 al baqarah ayat 198 97 ali imran 14 98 al imran 99 al+kahfi+ayat++4 100 al+insyirah+ayat+5

Hasil pencarian tentang Yunus:+57

-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
Ar Ruum: 57)