Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 berteman di jalan allah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Haji 7 darah 8 Ali Imran 9 anak 10 Maryam 11 YUNUS 12 riba 13 al ankabut ayat 45 14 al baqarah ayat 198 15 Menuntut ilmu 16 Al maidah ayat 2 17 hewan 18 al hujurat ayat 13 19 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 20 al imron+ayat+110 21 Luqman 22 belajar 23 Al ahzab ayat 21 24 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 25 Tuhan 26 an nahl ayat 125 27 surat an-nisa 28 Yusuf 29 surah yunus ayat 57 30 Hadits Muslim Nomor 3444 31 Al Maidah ayat 8 32 Tidak dapat berkata apa-apa 33 Ilmu 34 An nisa ayat 58 35 +surat+at+taubah+ayat+24 36 ali imran 159 37 al alaq ayat 2 38 Ali Imran 110 39 al+insyirah+ayat+5 40 at taubah ayat 105 41 al+insyirah+ayat+6 42 hadits abu Daud 1378 43 al jumuah ayat 10 44 an nahl ayat 43 45 ra'd ayat 2 46 Surat Al antabul ayat 20 47 al+kahfi+ayat++4 48 sabar 49 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 50 Al imran 51 Ali imran 104 52 pikun dan beruban 53 Yunus 59 54 dalil sumpah 55 quraisy ayat 2 56 Peristiwa dimasa lalu 57 Darah manusia 58 Kisah nabi 59 al+baqarah+ayat+69 60 adz zariyat ayat 49 61 Ahmad 62 Surat Ar-Rad ayat 11 63 al+baqarah+ayat+70 64 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 65 bekerja 66 mimpi 67 zakat 68 berfikir 69 Bergelimang dosa 70 hadits mencatat transaksi 71 qs al-a'raaf 7:172 72 hadist tentang kesadaran lingkungan 73 AL MAIDAH AYAT 38 74 Ibrahim 75 Ali Imran ayat 26. 76 surah ibrahim ayat 33 77 ali+imran+ayat+160 78 Al-Baqarah ayat 43 79 Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu 80 al-Hujarat ayat 10 81 an nisa ayat 5 82 al baqarah ayat 197 83 HR. Ibnu Majah, 4044 84 beli 85 belanja 86 al isra ayat 32 87 Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat 88 Yunus 57 89 Cinta 90 Surat Al Imran 91 at-taubah ayat 105 92 an-nisa ayat 29 93 ibnu+majah no 2434 94 Menyeru 95 an nur ayat 2 96 Harun 97 al+mutaffifin+ayat+1 98 mengapa+Alloh+perintahkan+sholat 99 al araf ayat 179 100 AL-MAIDAH AYAT 2

Hasil pencarian tentang Zina

Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
-deskripsi"> Dari yang haram, seperti zina, homoseksual, dsb....Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Contoh: zina, meminum khamr, membunuh, menuduh zina, dsb.
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
dibayangkan kepadanya wajah tuannya, atau dilihat atap di atasnya tulisan yang isinya melarang berbuat zina...

-deskripsi"> Yaitu zina.
-deskripsi"> Yaitu had zina yang awalnya tetap berdasarkan persaksian suaminya.
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
tidak mempunyai mahar dan nafkah untuk kawin, hendaklah mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina...paksakan budak-budak wanita kalian) yaitu sahaya wanita milik kalian (untuk melakukan pelacuran) berbuat zina...(sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian) memelihara kehormatannya dari perbuatan zina.

-deskripsi"> Maksud mereka adalah perbuatan zina, karena ia membawa seorang anak
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka tidak menaruhnya di tempat yang haram seperti zina
-deskripsi"> Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin ialah perbuatan zina, sedangkan...menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum, seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan begitu besarnya keburukan perkara zina...Ayat ini menunjukkan bahwa menuduh zina merupakan dosa yang besar.

terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina