Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 al maidah ayat 8 5 niat 6 Sedekah 7 riba 8 ali imran 159 9 surat al- baqarah ayat 180 10 Zakat 11 ali imran 103 12 berbakti kepada orang tua   13 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 14 al maidah ayat 3 15 Keanekaragaman tumbuhan 16 Ali+Imran+Ayat+191 17 Hujan 18 al maidah ayat 32 19 Ali imran 110 20 Pemimpin 21 Kiamat 22 matahari 23 QS. Ali Imran Ayat 64 24 al maidah ayat 90 25 Haji 26 al+hujurat+ayat+13 27 Hadits muslim no 97 28 Al+hujurat+ayat+12 29 al imran 30 al maidah ayat 6 31 Idris 32 Al Hadid ayat 3 33 Takwa 34 ali+imran+190 35 At taubah ayat 71 36 al hasyr ayat 7 37 surah+al-zumar+ayat+68 38 ali+imran+191 39 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 40 Ali Imran 102 41 ibrahim 7 42 al-baqarah ayat 153 43 alam semesta 44 Sapi 45 adam 46 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 47 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 48 Makanan haram 49 Isi+kandungan+ayat+19 50 An Nisa ayat 59 51 Al hajj ayat 18 52 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 53 al baqarah ayat 30 54 Akhlak 55 Surat Al-Baqarah ayat 256 56 At-tahrim ayat 6 57 ar rum ayat 21 58 ayat tentang syariat 59 Hadits surat annisa 60 al mumtahanah ayat 8 61 Surat Al-A'raf Ayat 31 62 saba 28 63 al+hujurat+ayat+11-12 64 sombong 65 Tidur 66 Surah al qashash ayat 47 67 surat an-nisa ayat 29 68 kelahiran 69 Bunuh 70 Menggunakan akal 71 Arrahman ayat 33 72 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 73 Al an'aam ayat 59 74 ali imran 185 75 Al+kahfi+ayat+7 76 at taubah ayat 30 77 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 78 Hamil 79 Bathin 80 Ar radu ayat 15 81 surah al maidah ayat 3 82 Surga 83 iman 84 Tidaklah seorang pezina 85 Surat an Najm ayat 39-42 86 ayat alquran sembelih halal 87 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 88 Ali Imran 18 89 al+zalzalah+ayat+7-8 90 an nisa ayat 9 91 QS thaha ayat 15 92 Tajwid+surat+al+anbiya 93 Al Baqarah ayat 62 94 al mujadilah ayat 11 95 an nisa ayat 92 96 al maidah ayat 1 97 gunung 98 al ahzab ayat 21 99 Ayat 58 ayat 11 100 an nisa ayat 5

Hasil pencarian tentang Zina

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan
dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan zina
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah
Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminat yang bersih, yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan zina
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji) yaitu dosa-dosa besar seperti perbuatan zina
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina