Paling Sering Dicari

1 hukum 2 Hewan 3 memberikan 4 Al Isra ayat 36 5 al maidah ayat 2 6 jaringan tumbuhan 7 Musa 8 al isra ayat 55 9 Fenomena bulan 10 HUJAN 11 Surat+Ibrahim+ayat+24 12 at taubah ayat 105 13 kitab+zabur 14 Surat almulk 21 -30 15 akhlak 16 Al Baqarah ayat 30 17 injil 18 Saba 18 19 malu 20 Al Imran 130 21 shad ayat 29 22 AL BAQARAH AYAT 185 23 Surat al baqarah ayat 214 24 al hijr ayat 9 25 zabur 26 maryam 27 riba 28 kitab injil 29 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 30 Bersabar 31 Al baqaraH ayat 43 32 Jalut 33 Bentuk molekul 34 Hadits Malik Nomor 1501 35 an nisa ayat 29 36 yunus 37 Memuliakan 38 jihad 39 al maidah ayat 1 40 berbuat sukarela 41 yunus 24 42 Ali+imran+120+hukum++tajwid 43 al baqarah ayat 219 44 luth 45 ali imran 200 46 al-Maidah ayat 3 47 ali imran 190 48 akal 49 ali imran 31 50 al baqarah ayat 2 51 marah 52 al ikhlas 53 luqman 18 54 kebebasan 55 taurat 56 Kafir sebagai penolong 57 harta 58 annisa ayat 59 59 Az Zariyat ayat 56 60 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 61 anak 62 mutiara 63 ar rum ayat 22 64 Habitat hewan 65 al isra ayat 70 66 Tabah hati 67 Hadis+at+taubah+ayat+105 68 yusuf 69 Zina 70 al furqan ayat 1 71 Hadits thalaq tiga 72 Sunnatullah 73 Orang gila 74 Ibrahim 35 75 ali imran 159 76 Kesabaran 77 Al Hujurat ayat 12 78 Tajwid surat an nisa ayat 25 79 pisang 80 Musibah 81 rumah 82 ali+imran+31 83 kitab Taurat 84 musim dingin 85 Thalut 86 Tajwid+surat+al+anbiya 87 al hasyr ayat 7 88 Tentang tumbuhan 89 kota 90 An nur ayat 31 91 ar rad ayat 11 92 an nisa ayat 1 93 katak 94 Niat 95 LEBAH 96 berpikir 97 al isra ayat 9 98 Al A'raf ayat 31 99 Surat Al-An'am Ayat 19 100 keadilan

Hasil pencarian tentang Zina

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan
dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan zina
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah
Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminat yang bersih, yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan zina
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji) yaitu dosa-dosa besar seperti perbuatan zina
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina