Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 Al+hujurat+ayat+13 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 angin 12 zakat 13 Sedekah 14 Al Baqarah ayat 285 15 surah al baqarah ayat 2 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 al qalam ayat 4 19 al baqarah ayat 177 20 ali imran 190 21 Al ahzab ayat 21 22 Al hujurat ayat 9 23 ali imran 159 24 Ibrahim Ayat 7 25 al hajj ayat 7 26 at tahrim ayat 6 27 ali imran 28 saba 15 29 talak 30 an nisa ayat 59 31 at taubah ayat 60 32 al-hujurat ayat 9 dan 10 33 al-a'raaf+7 34 beriman kepada allah 35 al baqarah ayat 285 36 Muslim itu bersaudara 37 yunus ayat 3 38 maryam 39 upah 40 ilmu 41 surat+38+ayat+72 42 Alat pembelajaran 43 hawa 44 Al baqarah ayat 229 45 Rumah 46 Terbit 47 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 48 miskin 49 Al hujurat ayat 13 50 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 51 Yusuf 87 52 surat al araf ayat 54 53 surat+at+tagabun+ayat+1 54 kafir 55 ar rad ayat 11 56 Al baqarah ayat 30 57 al ikhlas 58 riba 59 Melaksanakan haji 60 ali imran 104 61 al anfal ayat 60 62 Cahaya Allah 63 Luqman ayat 12 64 an nisa ayat 29 65 al maidah ayat 8 66 Pendidikan islam sebelum menikah 67 Surah Al Maidah ayat 15-16 68 al imran 69 tilawah per ayat 70 ali imran 18 71 al hijr 19 72 ali+imran+191 73 surat+al-anbiya+ayat+22 74 Melupakan jasa orang 75 al hujurat ayat 10 76 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 77 malaikat 78 surah+luqman+ayat+17 79 Al ahzab ayat 56 80 surat al-anbiya ayat 22 81 Bagi kaum berakal 82 Ghafur ayat 78 83 luqman 84 Al Bayyinah ayat 5 85 sampaikan walau satu ayat 86 Al hujurat ayat 11 87 Ali Imran 8 88 al jumuah ayat 10 89 nikah 90 albaqarah ayat 228 91 belajar alquran dan mengajarkannya 92 kurban 93 hati bani adam 94 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 95 Pendusta 96 istri 97 al+maidah+ayat+122 98 memuliakan orang tua dan mertua 99 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 100 al-alaq+ayat+2

Hasil pencarian tentang Zina

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan
dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan zina
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah
Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminat yang bersih, yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan zina
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji) yaitu dosa-dosa besar seperti perbuatan zina
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina