Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 6 an nisa ayat 125 7 ali imran 67 8 ali imran ayat 67 9 attahrim ayat 6 10 ayat ayat konsumsi 11 ikan 12 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 13 Sedih 14 al ikhlas 15 al anfal ayat 27 16 Al baqarah ayat 111 17 riba 18 al baqarah ayat 151 19 maryam 20 hewan 21 al isra ayat 15 22 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 23 Surat dan hruf gedrik ya 24 Al-Insyiqaq ayat 11 25 Yunus 26 adil 27 SURAT ANISA AYAT 21 28 an+nisa+ayat+59 29 al ahqaf ayat 13 30 al imran 31 taubah ayat 31 32 an nisa ayat 29 33 yunus+40 34 al+maidah +ayat+8 35 al baqarah ayat 153 36 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 37 muhammad 38 Ali imran 159 39 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 40 al baqarah ayat 275 41 Al-Baqarah ayat 30 42 Ar Rum ayat 41 43 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 44 Muslim 4969 45 al hujurat ayat 12 46 Niat 47 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 48 Saba 13 49 an+nisa+ayat+58 50 Sabar 51 Orang Yahudi 52 an nisa ayat 146 53 matahari 54 dengki 55 rasul 56 asy+syura+ayat+44 57 quran 58 laki laki dan perempuan 59 Al an'am ayat 165 60 Tafsir ayat talaq 61 al-maidah ayat 2 62 qs+annisa+ayat+24 63 utang 64 al+adiyat+ayat+7+8 65 Tafsir Ibnu katsir 66 Zakat 67 turunnya+hud+ayat+118 68 An-Nisa ayat 59 69 al maidah ayat 3 70 surat+al isra+ayat+32 71 Ali imran 133 72 hadits tentang etika lingkungan 73 doa dimudahkan semua urusan 74 ibrahim ayat 4 75 yusuf 53 76 an nisa ayat 34 77 keterangan 78 surat an nisa ayat 58 79 Surat asyuaro ayat 214 80 al hajj ayat 54 81 janji 82 al-mu'minun ayat 18 83 al ahzab ayat 70 84 At-tin+ayat+1 85 QS. Ali Imran (3): 67! 86 Ibrahim 40 87 tafsir ayat 50 surat al an'am 88 ali imran 200 89 kiamat 90 Jual beli salam 91 penciptaan 92 Al hujurat ayat 13 93 Tumbuhan 94 al+baqarah+ayat+234 95 an nisa ayat 1 96 al maidah ayat 1 97 an nur ayat 2 98 al baqarah ayat 42 99 Al-Baqarah ayat 243 100 akhlak

Hasil pencarian tentang al+imran+159

hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...Baqarah: 159....mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya terdapat Ali bin Al...Sedangkan Nasa’i berkata, “Dia tidak mengapa.” Akan tetapi Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’...id juz 7 hal. 83 berkata, “Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al Awsath dan para perawinya adalah tsiqah.â...€ Thabari juga menyebutkan hadits ini pada juz 18 hal. 159 secara mursal dari Abul ‘Aliyah.
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...membuat tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran