Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 ali imran 103 8 Al+hujurat+ayat+13 9 tentang kurban 10 angin 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 zakat 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Al Baqarah ayat 285 16 surah al baqarah ayat 2 17 al qalam ayat 4 18 at tahrim ayat 6 19 Al hujurat ayat 9 20 ali imran 21 an nisa ayat 59 22 al hajj ayat 7 23 Ibrahim Ayat 7 24 al baqarah ayat 177 25 Sedekah 26 saba 15 27 ali imran 190 28 ali imran 159 29 talak 30 luqman ayat 12 31 ar rad ayat 11 32 Alat pembelajaran 33 al baqarah ayat 285 34 Cahaya Allah 35 Yusuf 87 36 miskin 37 riba 38 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 39 maryam 40 Al baqarah ayat 229 41 Al hujurat ayat 13 42 al ikhlas 43 al-hujurat ayat 9 dan 10 44 surat+at+tagabun+ayat+1 45 al-a'raaf+7 46 al maidah ayat 8 47 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 48 at taubah ayat 60 49 surat al araf ayat 54 50 ilmu 51 al anfal ayat 60 52 Muslim itu bersaudara 53 kafir 54 Melaksanakan haji 55 Pendidikan islam sebelum menikah 56 an nisa ayat 29 57 Al baqarah ayat 30 58 Al ahzab ayat 21 59 yunus ayat 3 60 Surah Al Maidah ayat 15-16 61 ali imran 104 62 upah 63 Rumah 64 surat+38+ayat+72 65 hawa 66 Terbit 67 beriman kepada allah 68 Al Bayyinah ayat 5 69 ali imran 77 70 Al ahzab ayat 56 71 keutamaan sholat 72 an nisa ayat 58 73 al-maidah ayat 88 74 pendidikan 75 Surah Hud ayat 114 76 Pendusta 77 Surah as saba' ayat 44 78 Al-fajr ayat 27-30 79 albaqarah ayat 228 80 surat as saffat ayat 113 81 Boros 82 al+maidah+ayat+122 83 kurban 84 istri 85 Surah+as+saba'+ayat+44 86 an-nisa ayat 3 87 al jumuah ayat 10 88 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 89 Matahari di bawah arsy 90 al-maidah+ayat+3 91 al-alaq+ayat+2 92 malaikat 93 Tafsir hak anak terhadap orang tua 94 Tajwid surat an-nisa ayat 34 95 surat+al-anbiya+ayat+22 96 al-alaq+ayat+3 97 al+isra+ayat+26 98 Ghafur ayat 78 99 luqman 100 an nisa ayat 93

Hasil pencarian tentang ampunan

terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 6
Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan bagi mereka) dalam ungkapan kalimat astaghfarta, keberadaan...hamzah istifham cukup diwakili oleh hamzah washal (atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, Allah...tidak akan memberikan ampunan kepada mereka.
menentukan suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan...Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 18
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi
Mereka, mudah-mudahan, akan memperoleh ampunan.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 50
Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.
(Dan dia akan kembali kepada kaumnya) di dalam surga (dengan gembira) karena mendapatkan ampunan-Nya.
Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusanmu, ampunan dan rahmat Allah sungguh amat besar bagi hamba-hamba...yang kembali memohon ampunan kepada-Nya, sebagaimana Dia kehendaki.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 96
(yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat.
Dialah yang ampunan-Nya amat kuinginkan, agar--saat perhitungan nanti--segala kealpaan dan kekhilafanku
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 9
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 12
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 175
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan
Sesungguhsnya hanya kepada Tuhan kita sajalah kita mengharap ampunan dan ganti."
Permohonan ampunan yang dilakukan Ibrâhîm untuk ayahnya tidak lain adalah untuk memenuhi janji Ibrâhîm...yang tetap bersikeras mempertahankan kesyirikan sampai mati, maka ia lepas tangan dan tidak memohonkan ampunan
(Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan) dari dosa-dosa (dan rezeki
(Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku) yakni penyebab Allah memberikan ampunan kepadanya
Sesungguhnya Allah Mahaluas ampunan dan rahmat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 32
memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan
Sesungguhnya kami mengharapkan ampunan Tuhan kami dari segala kesalahan yang kami lakukan sebelumnya,
Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
Sekalipun engkau, wahai Nabi, mengabulkan permintaan ampunan atas dosa-dosa mereka, hal itu tetap tidak...Sebab, baik engkau memintakan ampunan untuk mereka maupun tidak, bagi mereka sama saja....Bahkan, meskipun engkau memperbanyak permohonan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan memaafkan mereka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 133
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi
Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 4
Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat)
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 55
Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan
Allah Mahaagung ampunan-Nya dan Mahaluas rahmat-Nya.