Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 Almaidah ayat 48 9 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 10 hujan 11 yusuf 12 ali+imran+159 13 huud+40 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 Ibrahim ayat 7 16 dunia 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 Aman 19 Urusan 20 al-baqarah ayat 168 21 al-maidah ayat 3 22 an-nur+ayat+36 23 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 24 al-insyirah ayat 5 25 hewan 26 Surga 27 ar rum ayat 21 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 Memohon ampun 30 an nisa ayat 59 31 al baqarah ayat 124 32 menghindari perkelahian 33 An nahl ayat 120 34 kemuliaan 35 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 36 Anjing 37 petunjuk 38 al baqarah ayat 261 39 mengharapkan pertemuan 40 AL+AHZAB+AYAT+70 41 al ahzab ayat 70 42 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 43 orang tua 44 ikhlas 45 QS.Al imran ayat 79 46 ali imran ayat 26 47 ibrahim 32 48 Bersyukur 49 ali imran ayat 185 50 al bayyinah ayat 8 51 surat Al furqan ayat 20 52 lukman+ayat+15 53 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 54 surat al baqarah ayat 11 55 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 surat Al furqan ayat 9 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 Al+hijr+ayat+48 61 yasin ayat 80 62 al haj ayat 41 63 SURAT 2 AYAT 168 64 al-an’am ayat 121 65 contoh waqaf la waqafu fih 66 LUKMAN+AYAT+17 67 AL BAQARAH AYAT 43 68 al fatihah ayat 1 69 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 70 Surat AlBaqarah ayat 27 71 al a'raf ayat 20 72 menjaga diri 73 rumah 74 bertakwa 75 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 76 huud+39 77 munafik 78 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 79 LUKMAN+AYAT+18 80 Ar Rahman ayat 33 81 al+fatihah+ayat+2 82 Zakat fitrah 83 Cinta 84 al anfal ayat 17 85 ali+imran+147 86 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 87 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 88 hutang 89 surat al-araf 31 90 Ali imran ayat 190-191 91 al hijr ayat 9 92 LUKMAN+AYAT+19 93 Nabi Yahya 94 an-nisa ayat 29 95 Al+waqiah+ayat+37 96 al anfal ayat 63 97 ar rad ayat 11 98 al baqarah ayat 28 99 q.s al qalam ayat 68 100 keamanan

Hasil pencarian tentang ampunan

(Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan bagi mereka) dalam ungkapan kalimat astaghfarta, keberadaan...hamzah istifham cukup diwakili oleh hamzah washal (atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, Allah...tidak akan memberikan ampunan kepada mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 6
Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka.
menentukan suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan...Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi
Sekalipun engkau, wahai Nabi, mengabulkan permintaan ampunan atas dosa-dosa mereka, hal itu tetap tidak...Sebab, baik engkau memintakan ampunan untuk mereka maupun tidak, bagi mereka sama saja....Bahkan, meskipun engkau memperbanyak permohonan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan memaafkan mereka
-deskripsi"> Hal ini karena apabila mereka mengetahui sempurnanya rahmat dan ampunan-Nya...dapat mengantarkan mereka kepada rahmat-Nya, berhenti dari dosa dan bertobat darinya agar memperoleh ampunan-Nya...Meskipun demikian, mereka tidak boleh terus-menerus mengandalkan rahmat dan ampunan Allah sampai merasa
Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusanmu, ampunan dan rahmat Allah sungguh amat besar bagi hamba-hamba...yang kembali memohon ampunan kepada-Nya, sebagaimana Dia kehendaki.
Permohonan ampunan yang dilakukan Ibrâhîm untuk ayahnya tidak lain adalah untuk memenuhi janji Ibrâhîm...yang tetap bersikeras mempertahankan kesyirikan sampai mati, maka ia lepas tangan dan tidak memohonkan ampunan
mereka meminta ampun) karena ternyata di dalam tawaf yang mereka lakukan mereka selalu mengatakan, "Ampunan-Mu..., ampunan-Mu."...Dan menurut suatu pendapat dikatakan bahwa orang-orang yang meminta ampunan itu adalah orang-orang lemah
segala sesuatu yang tidak pantas, sembari memuji-Nya dengan sesuatu yang memang hak-Nya, dan memohonkan ampunan...Allah kemudian mengingatkan bahwa hanya Dialah yang berhak memberi ampunan secara menyeluruh dan kasih
orang-orang yang menganiaya diri sendiri itu kembali kepada petunjuk, lalu datang kepadamu dan meminta ampunan...Allah atas apa yang mereka lakukan, dan kamu pun mengharap ampunan untuk mereka sesuai dengan risalah
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan permohonan ampunan Nabi saw. buat pamannya, yaitu Abu Thalib dan...sekaligus berkenaan pula dengan permohonan ampunan sebagian para sahabat terhadap kedua orang-orang

-deskripsi"> Allah memiliki ampunan yang luas dan rahmat yang merata, Dia memaafkan...Oleh karena itu, janganlah ada seorang yang berputus asa dari ampunan dan rahmat-Nya meskipun ia telah
Ta’ala karena Dia mengakhiri ayat ini dengan dua nama-Nya yang mulia, yang menunjukkan sempurnanya ampunan...rahmat-Nya dan meratanya kepemurahan-Nya, tetapi sayangnya kebanyakan mereka tidak mau mendapatkan ampunan
Ta'aala memberitahukan tentang sempurnanya kekuasaan-Nya, sempurnanya rahmat-Nya, dan luasnya santun dan ampunan-Nya...dan mengagungkan-Nya, mencintai dan memuliakan-Nya, dan agar mereka mengetahui sempurnanya santun dan ampunan-Nya...dan jika Dia mengizinkan bumi untuk membinasakan manusia, tentu bumi akan menelan mereka, akan tetapi ampunan-Nya
(Supaya Allah memberi ampunan kepadamu) berkat jihadmu itu (terhadap dosamu yang telah lalu dan yang...akan datang) supaya umatmu mau berjihad karena akan mendapat ampunan seperti kamu.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 18
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
-deskripsi"> Yaitu ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, “Aku akan memohonkan ampunan...

-deskripsi"> Dan tidak memohonkan ampunan untuknya.
mereka akan mengambilnya juga) jumlah kalimat ini menjadi hal; artinya mereka masih juga mengharapkan ampunan...sedangkan mereka masih tetap kembali melakukannya padahal di dalam kitab Taurat tidak ada janji ampunan...maka mengapa mereka mendustakan tentang masalah ampunan itu, sedangkan mereka masih terus menepati perbuatan
Mereka, mudah-mudahan, akan memperoleh ampunan.

-deskripsi"> Maka Nabi Ibrahim melakukan janjinya itu dengan memintakan ampunan untuk...Setelah jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka beliau tidak memintakan ampunan untuknya serta berlepas
kebijaksanaan-Nya terhadap mereka serta pengetahuan-Nya terhadap keadaan-keadaan mereka, maka Dia menyebutkan ampunan...Ampunan dan rahmat-Nya adalah sifat-Nya, dan atsar (pengaruhnya) senantiasa turun kepada hamba-hamba-Nya

-deskripsi"> Oleh karena ampunan itu memiliki sesuatu yang melekat, dimana tidak...akan sempurna ampunan itu kecuali dengannya –di samping yang langsung ditangkap oleh akal pikiran,...bahwa meminta ampunan itu adalah agar diampuni dosa-dosa-, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan...sifat doa mereka meminta ampunan dengan menyebutkan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna, yaitu ucapan..., "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepadaâ
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 50
Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.
(Dan dia akan kembali kepada kaumnya) di dalam surga (dengan gembira) karena mendapatkan ampunan-Nya.
Kemudian Allah swt. menjelaskan kepada Nabi-Nya tentang pemutusan ampunan, yaitu melalui firman-Nya,..."Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 96
(yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat.
Dialah yang ampunan-Nya amat kuinginkan, agar--saat perhitungan nanti--segala kealpaan dan kekhilafanku
tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan untuk berlomba-lomba menggapai ampunan...Tentunya hal itu dicapai dengan mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan berupa tobat nasuha
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 9
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan