Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Aman 14 al-baqarah ayat 168 15 al-maidah ayat 3 16 an-nur+ayat+36 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 Urusan 19 al-insyirah ayat 5 20 hewan 21 huud+40 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 Ibrahim ayat 7 24 dunia 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 al ahzab ayat 70 27 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 28 orang tua 29 ikhlas 30 ali imran ayat 26 31 AL+AHZAB+AYAT+70 32 QS.Al imran ayat 79 33 al bayyinah ayat 8 34 surat Al furqan ayat 20 35 Bersyukur 36 ali imran ayat 185 37 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 38 surat al baqarah ayat 11 39 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 40 Al+Anbiyâ+ayat+73 41 lukman+ayat+15 42 Surat al maidah ayat 48 43 surat Al furqan ayat 9 44 al-maidah ayat 48 45 Al+hijr+ayat+48 46 ibrahim 32 47 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 48 Surga 49 ar rum ayat 21 50 Memohon ampun 51 an nisa ayat 59 52 menghindari perkelahian 53 al baqarah ayat 124 54 An nahl ayat 120 55 petunjuk 56 kemuliaan 57 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 58 Anjing 59 al baqarah ayat 261 60 mengharapkan pertemuan 61 Al imran 62 8 malaikat 63 Surat Al-A’raf Ayat 26 64 Al-Baqarah ayat 256 65 Ayat menuntut ilmu 66 Al mu'minun ayat 51 67 Surat Al-Baqarah Ayat 20 68 ali imran+191 69 LUKMAN+AYAT+18 70 Ar Rahman ayat 33 71 Makanan 72 golongan 73 mencintai iptek 74 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 75 udara 76 Ibnu Katsir 77 bertakwa 78 Ayat tentang toleransi 79 Surat annisa ayat 56 80 ali imran 139 81 LUKMAN+AYAT+19 82 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 83 muhammad+ayat+23 84 wahai jiwa 85 al-baqarah ayat 43 86 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 87 Kitab sunan ibnu majah 88 Tafsir surat alkafirun 89 SURAT AL KAHFI AYAT 19 90 lisan 91 Muslim 92 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 93 zakat qardh 94 al anfal ayat 63 95 Ibrahim ayat 3 96 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 97 al furqan ayat 67 98 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 99 Ayat 36 surat al isra 100 al an'am ayat 38

Hasil pencarian tentang an-naziat+ayat+15

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ


15. Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud an-nazi'at ayat 15?
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
mendengarnya adalah sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat...ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya...As Sajdah: 15) Mereka menghadapinya dengan sikap menerima, butuh dan tunduk.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Hal seperti firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala di ayat yang lain, “Dan...Muhammad: 15), dan firman Allah Ta’ala, “Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi
Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
Maka pada ayat selanjutnya (ayat ke-17) Allah Subhaanahu wa Ta'aala membantah persangkaan tersebut....kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat...15 dan 16, padahal sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah kepada hamba-hamba-Nya
langit ada seperti asap, hal itu karena penderitaan yang menimpanya, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat..., “Tentu kamu akan kembali (ingkar).” (Ad Dukhan: 15) Ketika mereka memperoleh kesenangan, maka mereka...kembali kepada keadaan mereka ketika senang sebelumnya, lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat,...p>-deskripsi"> Para mufassir berbeda pendapat tentang maksud dukhan (asap/kabut) di ayat...Hal ini diperkuat oleh jalan yang dilalui Al Qur’an dalam memberikan ancaman kepada orang-orang kafir
yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al Qashash ayat...15.
Mush’ab bin Sa’ad dari bapaknya (Sa’ad bin Abi Waqqas), bahwa terhadap dirinya turun beberapa ayat...Al Qur’an, ia bercerita, “Ibu Sa’ad pernah bersumpah untuk tidak akan berbicara dengan Sa’ad...memberinya minum, kemudian ibunya memanggil Sa’ad, maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan dalam Al Qur’an...ayat ini, “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang tuanya....Di sana pun terdapat ayat, “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (Terj. Lukman: 15).
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....

-deskripsi"> Meskipun ayat-ayat Al Qur'an begitu jelas dan terang, namun hidayah...Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...Sebaliknya, barang siapa yang tidak diinginkan Allah mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang...kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al Qur’an tidak akan bermanfaat baginya, bahkan sebagai
Aisyah radhiyallahu 'anha, “Kaana khuluquhul Qur’aan,” (artinya: Akhlak Beliau adalah Al Qur’an...Beliau melakukan apa yang disebutkan dalam Al Qur’an seperti pada ayat-ayat berikut:

-deskripsi"> Maksudnya, di dalam Al Qur’an terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak,...

-deskripsi"> Ini di antara hikmah diturunkan-Nya Al Qur’an, yaitu agar manusia...menghayati ayat-ayat-Nya, sehingga mereka dapat menggali ilmunya serta mengkaji rahasia dan hikmah-Nya...Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al Qur’an, dan bahwa ia termasuk amalan yang paling...

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat
-deskripsi"> Ketika ayat-ayat yang mulia ini turun, dimana ayat-ayat tersebut mendorong...Luqman: 15)

(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
Al Qur’an penuh dengan kebenaran dan kejelasan....hadits, pengajar dan penasehat mengikuti Tuhannya dalam menyesuaikan ayat-ayat-Nya dengan keadaan rasul-Nya..., oleh karenanya ia membawakan ayat-ayat, hadits-hadits dan nasehat yang sesuai yang sesuai dengan kondisi...Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan yang semisal mereka yang memandang...bahwa nash-nash Al Qur’an harus dibawa kepada selain zhahirnya, dan bahwa ia memiliki makna selain
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
-deskripsi"> Ayat ini merupakan bukti kebenaran Al Qur’an, di mana Allah menantang...manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an, dan Dia memberitahukan, bahwa mereka...

-deskripsi"> Ayat ini turun untuk membantah perkataan orang-orang kafir, “Jika
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam....Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan suatu berita yang di dalamnya mengandung perintah mengagungkan Al Qur’an...Hal itu, karena Al Qur’an turun dari Allah Tuhan yang berhak disembah karena sifat sempurna pada-Nya...Selanjutnya, Dia menguatkan hal itu dengan menyebutkan ayat-ayat-Nya yang ada di ufuk (cakrawala) dan...Ini semua merupakan ayat yang jelas dan dalil yang terang yang menunjukkan kebenaran Al Qur’an dan
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al Qur’an...

-deskripsi"> Oleh karena keadaan Al Qur’an begitu agung dan mulia, maka ia berpengaruh...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...telah disebutkan sifatnya, dan bisa juga kembali kepada pengaruh yang dihasilkan oleh Al Qur’an.
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan, “Ayat-ayat Al Qur’an yang memisahkan
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya baik yang...ada dalam Al Qur’an atau yang ada di alam semesta yang mereka saksikan, dan bahwa manusia dalam hal...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
-deskripsi"> Apabila ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah..., mereka pun memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, sehingga jelaslah bagi mereka makna-makna Al...Qur’an, keagungannya, kesesuaiannya dan tidak ada yang bertentangan, demikian pula ajakannya untuk...Di samping itu, mereka juga mentafakkuri ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta.

Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.