Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 ali imran 103 10 angin 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 al qalam ayat 4 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 Sedekah 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 Al Baqarah ayat 285 17 surah al baqarah ayat 2 18 zakat 19 talak 20 ali imran 21 an nisa ayat 59 22 Al hujurat ayat 9 23 al baqarah ayat 177 24 ali imran 190 25 Al ahzab ayat 21 26 Ibrahim Ayat 7 27 ali imran 159 28 al hajj ayat 7 29 at tahrim ayat 6 30 saba 15 31 Pendidikan islam sebelum menikah 32 Luqman ayat 12 33 riba 34 ar rad ayat 11 35 hawa 36 Surah Al Maidah ayat 15-16 37 an nisa ayat 29 38 Al hujurat ayat 13 39 al maidah ayat 8 40 al-hujurat ayat 9 dan 10 41 al-a'raaf+7 42 kafir 43 maryam 44 at taubah ayat 60 45 surat+at+tagabun+ayat+1 46 beriman kepada allah 47 Muslim itu bersaudara 48 ilmu 49 Alat pembelajaran 50 ali imran 104 51 al baqarah ayat 285 52 al ikhlas 53 upah 54 miskin 55 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 56 surat+38+ayat+72 57 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 58 Rumah 59 yunus ayat 3 60 Al baqarah ayat 229 61 Melaksanakan haji 62 Al baqarah ayat 30 63 al anfal ayat 60 64 Terbit 65 surat al araf ayat 54 66 Cahaya Allah 67 Yusuf 87 68 Ali Imran 8 69 Surah as saba' ayat 44 70 Boros 71 surat al baqarah 30 72 yusuf 111 73 Al baqarah ayat 275 74 al-maidah+ayat+3 75 surah+luqman+ayat+17 76 Tafsir hak anak terhadap orang tua 77 Al hujurat ayat 11 78 Ali imran 60 79 al baqarah ayat 3 80 Surah+as+saba'+ayat+44 81 at-tahrim ayat 6 82 adam 83 Al-fajr ayat 27-30 84 al+isra+ayat+26 85 tilawah per ayat 86 belajar alquran dan mengajarkannya 87 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 88 malaikat 89 Bagi kaum berakal 90 menjual minuman keras 91 Ghafur ayat 78 92 luqman 93 yunus 61 94 al imran 95 Menuntut ilmu 96 kurban 97 sampaikan walau satu ayat 98 albaqarah ayat 228 99 Harta rampasan perang 100 Tentang fenomena alam

Hasil pencarian tentang as-sajdah+ayat+7

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ


7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...As-Sajdah, 13).
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
As-Sajdah, 13)....(Apakah kamu akan menyelamatkan) maksudnya, mengeluarkan (orang yang berada dalam neraka) kalimat ayat
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
dan hari hisab itu (dan tetaplah atas mereka keputusan azab) sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...As-Sajdah, 13) (pada) kalangan (umat-umat terdahulu) yang telah dibinasakan (sebelum mereka dari jin
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya...kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Lafal As-Salaasilu ini diathafkan kepada lafal Al-Aghlaalu....Dengan demikian maka artinya ialah, Dan rantai-rantai pun dipasang pada kaki mereka Atau Khabar lafal As-Salaasilu...ini ialah ayat berikutnya, yaitu (seraya mereka diseret) dengannya.
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
., s. al-Zumar ayat 7.
(Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk) lafal as-suu-a...berupa azab neraka Jahanam dan mereka dijelek-jelekkan di dalamnya (disebabkan) (mereka mendustakan ayat-ayat
orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah) dapat dibaca As-Sau...' atau As-Suu' dan demikian pula pada ayat selanjutnya.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
Sehubungan dengan makna lafal As-Saahah ini Imam Al-Farra mengatakan, bahwa orang-orang Arab bila menyebutkan...pagi hari adalah (pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu) di dalam ungkapan ayat
(Maka Dia menjadikannya) dhamir yang ada pada lafal ayat ini kembali kepada lafal As-Samaa atau langit...Dan sesuai dengan makna ayat ini yaitu ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi dalam enam hari (
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan