Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Riba 4 ali imran 5 al jaatsiyah ayat 13 6 shalat 7 ali imran 159 8 Etika murid kepada guru 9 akhlak 10 al maidah ayat 2 11 kejadian manusia 12 At taubah ayat 36 13 iblis 14 an nahl ayat 125 15 al hujurat ayat 13 16 al maidah ayat 3 17 sedekah 18 luqman 19 nikah 20 an-nisa ayat 19 21 jujur 22 akal 23 al imran 24 luqman 13 25 Al baqarah ayat 2 26 jual beli 27 Sabar 28 al ikhlas 29 Pohon 30 ali Imran 64 31 Puasa 32 Zakat 33 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 34 taubat 35 muhammad 10 36 saba 19 37 Menuntut ilmu 38 Pasar modal 39 Hadist Bukhori dan muslim 40 an nisa ayat 29 41 ali imran 104 42 Ibrahim 7 43 surat ali imran ayat 159 44 Ibrahim+ayat+34 45 ali+imran+97 46 Memaafkan 47 q.s An- nisaa ayat 59 48 Agama 49 ali imran 97 50 Masjid 51 Surat Al-mulk ayat 15 52 al ikhlas ayat 1 53 surat Yunus ayat 57 54 haji 55 Ziarah kubur 56 Rukun Maqam 57 Al-an'am ayat 165 58 al ahzab ayat 21 59 AL ISRA AYAT 23 60 ali imran 190 61 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 62 muslim, bab pakaian (2125) 63 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 64 Al-A’raf+ayat+129 65 QS. Ali Imran (3): 67 66 nafas 67 al maidah ayat 1 68 Surah al baqarah ayat 30 69 surah hud ayat 61 70 Al-Jaatsiyah ayat 13 71 jihad 72 Takdir 73 surat quraisy 74 luqman 34 75 an nisa ayat 9 76 AL HUJURAT AYAT 10 77 al ankabut ayat 45 78 yunus 10 79 yunus 41 80 al-ikhlas 81 Lingkungan pendidikan Islam 82 Hud ayat 61 83 Tentang bersi 84 amanat 85 an-Nahl ayat 125 86 al hijr 41 87 maha lembut 88 al maidah ayat 90 89 al- Baqarah ayat 195 90 an nisa ayat 59 91 al-Furqan ayat 67 92 lebih dari 93 Dari uqubah bin amar al juhani 94 AT TAUBAH AYAT 105 95 al-ahzab+ayat+125 96 toleransi beragama 97 Hak milik 98 annisa ayat 4 99 luqman ayat 13 100 kurang dari

Hasil pencarian tentang at-thaariq+ayat+5-7

lafal Maa adalah Mubtada sedangkan lafal Ath-Thaariq adalah Khabarnya, kedua lafal tersebut berkedudukan...menjadi Khabar dari lafal Maa yang pertama, di dalamnya terkandung makna yang menjelaskan kedudukan Ath-Thaariq...yang agung itu; selanjutnya pengertian Ath-Thaariq dijelaskan oleh firman berikutnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
(Demi langit dan yang datang pada malam hari) lafal Ath-Thaariq pada asalnya berarti segala sesuatu yang
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Allah, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1) Kata "kalimat" dalam ayat...ini ditafsirkan oleh ayat 5 surat al-Qashash, yaitu berupa jaminan Allah untuk menjadikan orang-orang
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
., s. al-Zumar ayat 7.
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,