Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 al furqan ayat 67 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 Almaidah ayat 48 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 hujan 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 huud+40 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 Aman 18 Ibrahim ayat 7 19 dunia 20 al-maidah ayat 3 21 an-nur+ayat+36 22 al-insyirah ayat 5 23 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 24 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 25 al-baqarah ayat 168 26 Urusan 27 hewan 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 AL+AHZAB+AYAT+70 30 QS.Al imran ayat 79 31 Surga 32 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 33 menghindari perkelahian 34 an nisa ayat 59 35 al baqarah ayat 124 36 petunjuk 37 al-maidah ayat 48 38 kemuliaan 39 Surat al maidah ayat 48 40 Al+hijr+ayat+48 41 al baqarah ayat 261 42 mengharapkan pertemuan 43 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 44 ar rum ayat 21 45 An nahl ayat 120 46 ibrahim 32 47 al ahzab ayat 70 48 Memohon ampun 49 Anjing 50 ikhlas 51 Al furqon ayat 67 52 ali imran ayat 26 53 orang tua 54 Bersyukur 55 Al+Anbiyâ+ayat+73 56 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 57 al bayyinah ayat 8 58 surat Al furqan ayat 20 59 lukman+ayat+15 60 surat al baqarah ayat 11 61 ali imran ayat 185 62 Saba 13 63 surat Al furqan ayat 9 64 Terhadap diri 65 al haj ayat 41 66 an-nisa ayat 29 67 luqman 68 al-an’am ayat 136 69 hutang 70 ibrahim ayat 33 71 AL BAQARAH AYAT 43 72 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 73 AKHLAK 74 Ali imran ayat 190-191 75 Almujadilah surah ke berapa 76 yasin ayat 80 77 haram 78 malaikat taat kepada Allah 79 hadist ali imran ayat 190-191 80 Kuda 81 Q.S Al-Maidah ayat 48: 82 huud+42 83 munafik 84 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 85 q.s al qalam ayat 68 86 Ibrahim 25 87 Yunus 100 88 Al-Israa’ ayat 24 89 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 90 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 91 Zakat fitrah 92 menjaga lisan 93 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 94 ISLAM KONTOL 95 surat al baqarah 96 Keras hati 97 anak sapi 98 agama 99 al hijr ayat 9 100 hadits tentang keutamaan mencari ilmu

Hasil pencarian tentang berlayar

(Dan demi yang berlayar) yakni kapal-kapal yang berlayar di atas permukaan air (dengan mudah) dengan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ia berkata) yakni Nabi Nuh ("Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar...dan berlabuhnya.") artinya sewaktu berlayar dan sewaktu berlabuh.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 3
dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 14
Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
-deskripsi"> Dengan berlayar di lautan. Bahkan hal itu mungkin.

terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 32
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung
Di bawah kekuasaan-Nyalah bahtera-bahtera buatan kalian yang berlayar di samudra.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 41
Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 12
Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya
gunung dalam peristiwa topan, Kami membawa kalian--dengan membawa tetua kalian--ke dalam bahtera yang berlayar
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal) atau perahu-perahu yang dapat berlayar (di
Tuhanlah yang menjadikan kapal-kapal di lautan dapat berlayar untuk kepentingan kalian, agar kalian mencari
(Allahlah yang menundukkan lautan untuk kalian supaya bahtera-bahtera dapat berlayar) yaitu perahu-perahu
Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nûh yang seruannya
Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nûh yang seruannya
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 42
Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 31
Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya
Setelah semuanya naik, bahtera itu pun berlayar di atas gelombang yang menggunung tinggi.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 46
pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 14
segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar
Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 65
Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar
(Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung) menggambarkan tentang tinggi
(Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami) atau dalam pengawasan Kami (sebagai balasan) dinashabkan oleh
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 32
berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar
Apakah kamu tidak melihat, wahai manusia, bahtera yang berlayar di laut dengan rahmat Allah dengan membawa
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 12
mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar
Hanya Allah semata yang, untuk kepentingan kalian, menundukkan lautan agar kapal dapat berlayar membawa
mengilhamkan kepada mereka cara membuatnya, penundukkan-Nya laut yang berombak besar sehingga mereka dapat berlayar
kalian dan Dia telah menundukkan bahtera bagi kalian) yang dimaksud adalah perahu (supaya bahtera itu berlayar