Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 At tahrim ayat 6 3 riba 4 ilmu 5 SURAT AL KAFIRUN 6 Al Hijr 9 7 An Naml ayat 6 8 an nisa ayat 29 9 Sesaji untuk berhala 10 ali imran ayat 19 11 al hujurat ayat 13 12 an nur ayat 32 13 ibrahim 35 14 Berangsur 15 Ayat Alquran tentang filsafat 16 wasiat 17 an nisa ayat 4 18 surat al kahfi ayat 110 19 surah fatir ayat 34 20 Niat 21 Dalam kubur berputus asa 22 luqman ayat 13 23 Ali imran 130 24 al maidah ayat 8 25 Adam 26 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 27 Aisyah 28 At taubah ayat 114 29 al baqarah ayat 30 30 al maidah ayat 6 31 an nisa ayat 3 32 Ali Imran 159 33 al+Ali-Imran: 190 34 al imran 35 Al-Hajj Ayat 37 36 Ali imran 110 37 Munafik 38 al maidah ayat 2 39 Surat al mulk 40 Sajian 41 Al-Maidah ayat 2 42 ALI+IMRAN+169 43 al an'am ayat 165 44 waris 45 Fathir ayat 31 46 sholat 47 al maidah ayat 1 48 ibrahim 49 surat an-nisa ayat 59 50 as syura ayat 38 51 ali imran 134 52 Jiwa 53 Surat al isra ayat 55 54 al imran 192 55 Al-Baqarah ayat 286 56 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 57 yasin+ayat+56 58 az zumar ayat 3 59 Ayat 60 sampai 70 60 an nisa ayat 7 61 anak berkebutuhan khusus 62 an nahl ayat 90 63 tenggelam+bumi 64 ali+imran+134 65 Ali Imron ayat 190 66 Hidangan sesaji 67 Ali imran 185 68 surat al imran ayat 18 69 sungai 70 al baqarah ayat 20 71 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 72 Membela diri sesudah teraniaya 73 hari kiamat 74 An Nuur ayat 35 75 ibrahim ayat 7 76 Talak 77 luqman 13 78 syaitan 79 Buah+dada 80 ali imran 76 81 dari 82 Sajian+nenek moyang 83 menyusui 84 al maidah ayat 54 85 Surat Al Baqarah ayat 102 86 Ibnu katsir 87 al Imran 104 88 tulisan assalamualaikum arab 89 Al+Maidah+ayat+101 90 Syirik 91 An nisa ayat 1 92 pendidikan 93 Annajm ayat 39 94 At takwir ayat 20 95 Az Zukhruf ayat 4 96 Al-Mutaffifin+ayat+2 97 abu daud 98 al isra ayat 55 99 berat 100 Hidangan

Hasil pencarian tentang hari+raya

(Berkatalah ia) Nabi Musa, ("Waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya) yakni hari...raya Firaun dan kaumnya, yang pada hari itu mereka berhias diri dan berkumpul-kumpul (dan hendaklah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
(Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum) yaitu pada waktu...matahari mencapai sepenggalah atau waktu dhuha di hari raya mereka.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 59
Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan
Mûsâ menjawab, "Waktu kita adalah pada hari raya kalian, ketika kalian berhias diri dan bersuka ria,...sehingga pada hari itu orang-orang berkumpul di waktu duha, untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 114
putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari...turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah
permohonan mereka dan berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit kepada kami yang hari...turunnya menjadi hari raya bagi orang-orang yang beriman, baik yang telah lalu maupun yang datang kemudian
Sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang di antara kelompok kalian yang melanggar pada hari Sabtu..., yaitu dengan memancing ikan pada hari itu....Padahal, hari itu adalah hari libur dan hari raya bagi kalian....Kalian tidak boleh bekerja pada hari itu.
Sehubungan dengan masalah ini ada berbagai pendapat mengenainya (dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari...yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh Zulhijah, atau hari Arafah, atau hari berkurban hingga...akhir hari-hari Tasyriq; mengenai masalah ini pun ada beberapa pendapat (atas rezeki yang telah Allah...berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya
orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alam raya dan di dalam kitab
agar mereka menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari...raya kurban atau salah satu dari tiga hari tasyrik berikutnya.
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...akbar) yaitu hari raya kurban (bahwa) sesungguhnya (Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik) dan...juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari...raya kurban di Mina.
Allah menjelaskan kepada umat manusia mengenai keesaan-Nya melalui bukti-bukti yang terdapat di alam raya...Kemudian Dia memberi mereka bukti-bukti ketuhanan melalui alam raya ciptaan-Nya, sehingga--dengan adanya...Karena begitu banyak dan jelasnya bukti-bukti keesaan Tuhan di alam raya ini, seakan-akan mereka dihadapi...Hal itu kami lakukan agar di hari kiamat nanti mereka tak lagi beralasan dengan mengatakan, 'Sesungguhnya
Ibrahim membuat berhala-berhala itu) sesudah mereka pergi meninggalkannya menuju ke tempat pertemuan di hari...raya mereka (menjadi puing-puing) dapat dibaca Judzaadzan dan Jidzaadzan, artinya hancur terpotong-potong
tentang ketentuan Allah untuk mereka, sehingga mereka percaya kepada para rasul, kitab-kitab suci dan hari...Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap
Sebab, memang, tidak ada tuhan di jagat raya ini selain Allah yang menciptakan segalanya.
Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hal itu bagi kami) artinya pada hari...turunnya hidangan itu (menjadi hari raya) yang kami hormati dan kami muliakan (bagi orang-orang sezaman
Segala ciptaan dan keberaturan yang ada di alam raya ini dapat menjadi saksi akan hal itu.
kecuali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan hikmah dan kebijaksanaan Kami di alam raya
dikurbankan, yaitu seperti dicap dengan besi panas pada punggungnya, sehingga menambah semaraknya suasana hari...raya.
Lalu mereka keluar pada hari raya mereka dan meletakkan makanan mereka di depan latar berhala-berhala
Mereka akan diberi balasan yang buruk di hari kiamat kelak....Semua makhluk di alam raya ini akan kembali kepada Allah. Dialah Pemilik semua makhluk itu.
janji surga, ancaman neraka, kisah-kisah masa lalu, perkara-perkara mendatang dan tanda- tanda alam raya
Dia Mahabesar yang lebih besar dari segala yang ada di alam raya.
yaitu kota kaum Nabi Luth dan kota kaum Nabi Syuaib (benar-benar terletak di jalan umum) yakni jalan raya
akurat, yang diatur oleh Zat yang Mahakuasa, yang mengetahui segala apa yang terjadi di seluruh alam raya...(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun.
Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama enam hari....Alam raya ini diciptakan sedemikain rupa untuk menguji kalian, wahai umat manusia, agar tampak siapa
dapat mendengar kebenaran; menciptakan penglihatan agar kalian dapat memperhatikan dan mengamati alam raya
Sesungguhnya orang-orang yang mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa alam raya maupun
Ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya....Sebab, alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi melalui pengamatan