Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 kejadian manusia 7 Akhlak 8 iblis 9 al maidah ayat 1 10 At Taubah ayat 36 11 Zakat 12 Sabar 13 al maidah ayat 2 14 ali imran 104 15 Sedekah 16 al hujurat ayat 13 17 al jaatsiyah ayat 13 18 Iman 19 waktu 20 AL HUJURAT AYAT 10 21 nikah 22 riba 23 zina 24 an nisa ayat 58 25 Menuntut ilmu 26 jujur 27 jual beli 28 Ali Imran ayat 159 29 an-Nahl ayat 125 30 akal 31 Ibrahim 42 32 al isra ayat 23 33 luqman 13 34 masjid 35 luqman 34 36 luqman 37 Pasar modal 38 QS. Ali Imran (3): 67 39 ali imran 40 yusuf 41 Utang 42 ikhlas 43 al hijr 41 44 Rukun Maqam 45 al baqarah ayat 2 46 al maidah ayat 3 47 Memaafkan 48 muslim, bab pakaian (2125) 49 Agama 50 anggota badan tanggu 51 Hutang 52 Adz-Dzariyat ayat 56 53 ikan 54 Musnad Ahmad 5364 55 Puasa 56 Ibrahim 7 57 ali imran 97 58 an nahl ayat 125 59 ali+imran+105 60 q.s An- nisaa ayat 59 61 Khalifah 62 yunus 41 63 jual beli dan riba 64 maha lembut 65 Ziarah kubur 66 Takdir 67 an nisa ayat 29 68 Taubat 69 Al-A’raf+ayat+129 70 al imran 71 kafir 72 Lingkungan pendidikan Islam 73 surat Yunus ayat 57 74 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 75 An-Nisa+ayat+8+ 76 Perang 77 al- Baqarah ayat 195 78 maryam 79 kurma 80 An Nisa ayat 136 81 Dakwah nabi Luth 82 luqman+ayat+14 83 Yusuf 55 84 Ali+imran+97 85 Al+furqon+ayat+1 86 Al ankabut ayat 45 87 Surat+al+ikhlas+ayat+2 88 At-thaha ayat 77 89 Fitnah 90 Allah 91 an nisa ayat 36 92 bersyukur 93 al+isra+ayat+23 94 Hud ayat 61 95 al Baqarah ayat 155 96 al ahzab ayat 21 97 ayat 12 al baqarah 98 ali imran 64 99 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 100 Pohon

Hasil pencarian tentang bertakwa+sembah+manusia

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 21
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 138
(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang...yang bertakwa.
(Ini) maksudnya Alquran ini (menjadi penerang bagi manusia) artinya semuanya (dan petunjuk) dari kesesatan...(serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa) di antara mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 224
Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa...dan mengadakan ishlah di antara manusia.
Orang-orang yang bertakwa akan memperoleh semua apa yang dikehendakinya di surga....Dan di sisi Kami ada tambahan kenikmatan yang tidak terdetik sedikit pun dalam hati manusia.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 104
Katakanlah: "Hai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka (ketahuilah) aku...tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan
(Aku tidak akan menyembah) maksudnya sekarang aku tidak akan menyembah (apa yang kalian sembah) yakni...berhala-berhala yang kalian sembah itu.
kepada ayahnya dan pengikutnya seraya meremehkan patung-patung yang dahulu mereka agungkan dan mereka sembah..., "Apa itu patung-patung yang kalian sembah?"
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu...hendak sembah.
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 2
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 3
Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi) diulangi-Nya di sini untuk memperkuat kewajiban manusia...supaya bertakwa.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 161
Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 4
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu) di antara umat manusia...(agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 70
Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 5
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
(Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kalian sembah?")
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 75
Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 5
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
(Ibrahim berkata, "Maka apakah kalian telah memperhatikan apa yang selalu kalian sembah).
(Dan aku tidak mau menyembah) di masa mendatang (apa yang kalian sembah.)
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Mereka akan dibentak, "Mana tuhan-tuhan selain Allah yang kalian sembah itu?
Cukuplah Allah sebagai penguasa alam semesta agar dapat berjalan dengan tertib, dan penguasa manusia...agar mereka menyembah, bertakwa dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 77
karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 85
(Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah itu?
Mereka tidak mempunyai penolong-penolong yang dahulu mereka sembah dan menjadikan mereka kafir.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 76
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya...Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 69
Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan...tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa.