Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 riba 11 Ilmu 12 hadist muhammad tentang manusia 13 shalat 14 al fushilat ayat 33 15 zakat 16 maryam 17 al baqarah ayat 275 18 al imran 19 Sholat 20 AL MAIDAH AYAT 1 21 Rezeki 22 muhamad nikah 23 Ar rahman 24 ali imran 185 25 Muhammad 26 at tahrim ayat 6 27 Jual beli 28 Luqman ayat 12 29 Menuntut ilmu 30 Niat 31 pendidikan 32 Iman 33 al Isra ayat 23 34 Leburan logam 35 khalifah 36 al maidah ayat 3 37 ali imran 92 38 ali imran 159 39 ikhlas 40 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 41 al+maidah+ayat+3 42 Maaf 43 al baqarah ayat 185 44 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 45 Akhlak 46 luqman ayat 18 47 Manusia 48 QS Al- Baqara ayat 30 49 ali imran ayat 159 50 ali+imran+ayat+104 51 surah ali imran ayat 130 52 Ghaib 53 Muhammad 7 54 Tumbuhan 55 ali+imran+ayat+92 56 Ayat sedekah 57 sabar 58 ali imran ayat 104 59 al imran 104 60 hujan 61 Surat 19 ayat 12 62 an nisa ayat 29 63 mukmin 64 surat+al+taubah+50 65 yusuf 66 yunus 57 67 Ibrahim 40 68 Agar kamu bertakwa 69 al mujadalah ayat 11 70 al-baqarah ayat 30 71 Surat Al-Baqarah Ayat 184 72 hadits puasa 73 al anfal ayat 2 74 Pendidikan islam 75 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 76 luqman ayat 20 77 Al Baqarah ayat 26 78 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 79 al hijr 80 al-baqarah ayat 185 81 Berfikir 82 sesat 83 ALI+IMRAN+191 84 luqman 85 Al Qasas ayat 77 86 an nahl ayat 115 87 takwa 88 Ali imran 110 89 hewan 90 Al baqoroh ayat 201 91 Rukun islam 92 Injil 93 yusuf 57 94 Adil 95 Aurat 96 muka 97 Kematian 98 PEMIMPIN 99 at-takwir ayat 6 100 wasiat

Hasil pencarian tentang fitrah

Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu....Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.
yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah...Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya.
yang mengetahui kebenaran itu adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah...sesama mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah
Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya.
Karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang
Dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya....Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut.
Sebab mereka menyucikan diri dan menjauhi perbuatan yang jelek menurut akal dan fitrah tetapi dipandang
Orang-orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu....Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat memberikan
yang tidak menepati perjanjian Allah yang kukuh, yang ditumbuhkan-Nya dalam diri mereka sesuai dengan fitrah...Sebab, dengan tindakan perusakan seperti itu, berarti mereka telah melawan fitrah dan memutuskan apa-
Sebagai penghinaan, kepada mereka dikatakan, "Apakah kalian menjadi kafir setelah dikaruniai fitrah iman
yang paling jelek dengan berkata, "Apakah kalian melakukan sesuatu yang sangat keji dan keluar dari fitrah
Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari fitrah yang benar.
Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari
propagandis kejahatan itu selalu berusaha mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan yang telah menjadi fitrah
Akan tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah karena fitrah mereka yang suci, sepakat tentang
Pada awal penciptaannya, fitrah manusia itu satu.
Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia...Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar
Perhatikanlah bagaimana kesombongan terhadap kekuasaan yang telah Tuhan berikan mengeluarkan mereka dari cahaya fitrah
Karena itu, ia pun menjadi orang yang menyesal atas kejahatan dan perbuatannya yang menyalahi fitrah(
Karena laki-laki, secara fitrah, mempunyai kecenderungan kepada wanita.
bukti-bukti ketuhanan melalui alam raya ciptaan-Nya, sehingga--dengan adanya bukti-bukti itu--secara fitrah
Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita mempunyai tanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh
Aku memilih cawan yang berisikan susu, lalu malaikat Jibril berkata, 'Engkau telah memilih fitrah (yakni