Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 Hukum+al+ankabut 9 surat an nisa ayat 135 10 Tafsir ayat 22 11 al imran 12 yunus 13 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 14 ar rahman 15 luqman+ayat+14 16 zakat 17 waris 18 Dalil+tentang+kreatif 19 Riba 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Ali imran 104 22 ali imran 97 23 hadits shalat 24 ikhlas 25 petunjuk 26 Surat nuh 27 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 28 ali imran 29 Surat albakoroh 20_28 30 shaad 31 AL MAIDAH AYAT 3 32 shalat 33 Ibrahim 7 34 Surat Lukman ayat 32 35 Tajwid+surat+al+anbiya 36 wanita 37 Takwa 38 Ayat 1 39 muhammad 35 40 surat muhammad ayat 15 41 Jihad 42 tajwid+al+a-raf+ayat+34 43 al ikhlas 44 Ali imran 103 45 yunus 107 46 ibadah 47 ali+imran+146 48 Al+hujurat+ayat+56 49 Surat Al baqarah ayat 284 50 an nisa ayat 59 51 Al ahzab ayat 21 52 ali imran 190 53 Ali imran 185 54 Ali Imran 134 55 Surat+al+al+isra+ayat+36 56 Al mulk ayat 2 57 tauhid 58 AL MAIDAH AYAT 76 59 al maidah ayat 2 60 Luqman 61 al+maidah+ayat+3 62 Al hijr 94 63 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 64 unta 65 al+anbiya+ayat+90 66 Al insyirah ayat 5 67 al-quran 68 Al-Hajj+ayat+41 69 al+anbiya+ayat 90 70 Surat al isra 71 Pendusta 72 al+maidah+ayat+122 73 Hadis hutang piutang 74 waktu 75 surga 76 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 77 Haji 78 al-baqarah ayat 275 79 musibah 80 katak 81 an nisa ayat 58 82 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 83 ular 84 Zikir 85 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 86 ayat Quran tentang sejarah 87 al hujurat ayat 12 88 Unsur surat Ibrahim ayat 18 89 Muslim 90 al hajj ayat 78 91 al baqarah ayat 163 92 Surah Al hujurat ayat 6 93 Kisah kaum sodo 94 Al-Qashas ayat 88 95 al maidah ayat 15 96 al hadid ayat 22-23 97 al ahzab ayat 50 98 surah+baqarah+ayat+144 99 al maidah ayat 89 100 Ali imran 135

Hasil pencarian tentang gigi

di dalam neraka itu dalam keadaan cacat) bibir mereka bagian atas dan bawah mengkerut memperlihatkan gigi-gigi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 45
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi...dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya.
Kami tetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan gigi dengan...gigi.
(mata) dicongkel (karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi...) dicabut (karena gigi) menurut satu qiraat dengan marfu'nya keempat anggota tubuh tersebut (dan luka-luka
Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang
mengatakan manasik atau pekerjaan haji, ada pula berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menggosok gigi