Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Hadist tentang muamalah 4 riba 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 ali+imran+191 11 al baqarah ayat 30 12 iman 13 Ali imran 31 14 pinjaman 15 Menuntut ilmu 16 Kecurangan 17 ali+imran+190 18 Hadis tentang Musa dan khidir 19 Hadits Muslim 20 Hukum 21 an nisa ayat 58 22 adil 23 al maidah ayat 2 24 al ahzab ayat 21 25 Ar Rahman 26 Al+maidah+ayat+135 27 Al-Imran 182 28 ali imran ayat 7 29 pendidikan 30 at tahrim ayat 6 31 Hadist tentang mu'amlah 32 al anfal ayat 2 33 khalifah 34 Sabar 35 an nisa ayat 59 36 ibrahim 37 zabur 38 al+maarij+ayat+35 39 annisa ayat 9 40 jual beli 41 Surat+al+ghafir+ayat+60 42 akhlak 43 Surat+al+ghafir+ayat+40 44 Sedekah 45 zakat 46 al ankabut ayat 51 47 Al hasyr ayat 7 48 al hujurat ayat 9 49 al baqarah ayat 4 50 surat+al hijr+AYAT+36 51 al baqarah ayat 285 52 tanggung jawab 53 yusuf 87 54 yusuf ayat 87 55 Pinjaman uang 56 pemimpin 57 an nisa ayat 1 58 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 59 an nahl ayat 72 60 gunung 61 Anggur 62 Al-Baqarah ayat 151 63 An nisa ayat 4 64 Az Zariyat ayat 56 65 ilmu 66 ali imran 7 67 al ikhlas 68 Pemerintahan 69 surat+ibrahim+AYAT+44 70 Surat+Ibrahim+Ayat+52 71 al maidah ayat 3 72 2154 hadist muslim 73 Niat 74 Hadits tentang filsafat 75 ikhlas 76 al+maarij+ayat+32 77 Tolong menolong 78 nikah 79 al baqarah ayat 2 80 Tentang masjid 81 al+maarij+ayat+30 82 ali imran 190 83 tentang murabahah 84 ali imran 92 85 Zikir 86 shaad+ayat+41 87 an nur ayat 2 88 al+maarij+ayat+42 89 membayar hutang 90 Sholat 91 Laut 92 ali imran 85 93 al+baqarah+ayat+285 94 ali imran 95 haji 96 al+maarij+ayat+41 97 Surat Annahl 69 98 Kehendaki baginya kebaikan 99 Pemuda 100 Al-Muthaffifin ayat 1-6

Hasil pencarian tentang hadis+tentang+kekuasaan+Allah

Bahkan kamu heran, wahai Muhammad, terhadap keingkaran mereka akan kebangkitan meskipun bukti- bukti kekuasaan...Allah telah ada....Mereka menghinamu karena keherananmu dan pernyataanmu tentang kebangkitan itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya apa yang dipaparkan al-Qur'ân tentang kisah ini merupakan bukti kebenaran para rasul dan...kekuasaan Allah.
(Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu) yaitu kalimat tauhid itu...(di dunia dan di akhirat) yaitu di alam kubur, ketika dua orang malaikat menanyakan kepadanya tentang...yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Imam Bukhari dan Imam Muslim (dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim) yaitu orang-orang kafir;...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
(Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang perintah Allah) yakni kekuasaan-Nya (itu...adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kalian) hai (ahlul bait) keluarga Nabi Ibrahim...(Sesungguhnya Allah Maha Terpuji) sangat terpuji (lagi Maha Pemurah") Maha Pengasih.
Wahai Rasul, ingatkanlah orang-orang yang tertipu dengan harta benda dan kekuasaan mengenai kematian...Qârûn, Fir'aun, Hâmân dan tentang hukum Allah yang menimpa mereka berupa kehancuran orang-orang yang...Allah telah mengirim Mûsâ kepada mereka dengan mukjizat yang jelas, yang menunjukkan kebenarannya....Mereka tidak akan dapat mengungguli kekuasaan Allah dengan berusaha menghindari azab-Nya.
tangan Mûsâ, Kami memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat nyata yang menguatkan kerasulan dan kebenaran tentang...Allah dan kekuasaan-Nya yang dikabarkan oleh Mûsâ.
Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan...kepada kekuasaan Kami (barangkali saja mereka mau memahaminya) mereka mau mengetahuinya bahwa apa yang
Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...Semua itu agar Kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Kami yang dapat menjadi bukti yang menunjuki...keesaan dan kebesaran kekuasaan Kami.
Ditafsirkan oleh sebuah hadis, bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya orang kafir di dalam kuburnya
(Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka) maksudnya iblis tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap...mengetahui) yakni menyatakan (siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang
Selain tentang mereka itu, sampaikanlah juga cerita tentang Maryam yang selalu menjaga kehormatannya....Ia dan putranya merupakan suatu bukti kekuasaan Kami dalam mengubah hukum sebab akibat, dan bukti bahwa
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 21
Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa...yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu.
(Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan) kekuasaan (langit dan bumi dan) di dalam (segala sesuatu...yang diciptakan Allah) merupakan penjelasan dari apa yang sebelumnya, dengan hal itu mereka menyimpulkan...tentang kekuasaan dan keesaan penciptanya (dan bahwasanya) sehubungan dengan (kemungkinan telah dekatnya
Demikianlah menurut penafsiran hadis tentang tiga perkara tersebut; yang pertama adalah hari yang telah
Dan keduanya Kami beri ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang segala hal ihwal kehidupan....Kami menundukkan bersama Dâwûd gunung dan burung untuk menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak...Semua itu Kami lakukan dengan kekuasaan Kami yang tidak terkalahkan.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 81
Dan Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya); maka tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang
(Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan) yakni keragu-raguan (tentang pertemuan dengan...(Ingatlah, bahwa sesungguhnya Dia) yakni Allah swt....(Maha Meliputi segala sesuatu) yaitu ilmu dan kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu, maka dari itu Dia
sekiranya ada padaku apa/azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah...Akan tetapi azab itu hanya ada di tangan kekuasaan Allah (Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang
yang ada di antara keduanya (melainkan dengan hak) dengan sebenarnya, daripadanya dapat disimpulkan tentang...kekuasaan dan keesaan Kami, dan hal-hal lainnya (tetapi kebanyakan mereka) yaitu orang-orang kafir Mekah
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...di dalam hadis yang telah disebutkan tadi sesudah penafsiran ayat ini disebutkan, bahwa Khidhir berkata...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 258
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah...memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan)....Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat...," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
(Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan...di dalam hadis yaitu sembilan puluh sembilan nama-nama yang baik.
Selain itu, tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa guruh pun tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuhnya...Demikian pula malaikat yang tidak dapat kalian lihat, mereka bertasbih pula memuji Allah Swt....Namun, meskipun bukti-bukti tentang kemahakuasaan Allah begitu nyata dan jelas, mereka masih saja mendebat...tentang hakikat Allah....Padahal, Allah Mahakuat dan siasat-Nya dalam membalas makar kepada musuh-musuh-Nya pun sungguh sangat
Kalau hanya Allah Swt. yang memiliki kerajaan, meninggikan dan merendahkan siapa saja, dan hanya pada-Nya...Orang yang menempuh jalan ini, berarti tidak mengakui kekuasaan Allah....Orang-orang Mukmin hendaknya selalu berada dalam kekuasaan Islam, yaitu kekuasaan Allah....Hendaknya mereka mawas diri jangan sampai keluar dari kekuasaan Allah....Hal itu akan berakibat bahwa Allah menangani sendiri hukumannya, yaitu dengan merendahkannya setelah
Selanjutnya Allah swt. memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya untuk membangkitkan
bencana atau malapetaka (mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi') artinya sesungguhnya kita ini milik Allah...Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...raaji`uun' ketika mendapat musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringi-Nya dengan kebaikan...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
(Yakni orang-orang yang) menjadi 'na`at' atau badal bagi yang sebelumnya (mengingat Allah di waktu berdiri...Ibnu Abbas mengerjakan salat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan (dan mereka memikirkan tentang...kejadian langit dan bumi) untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah, kata mereka...kami saksikan ini (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (tentang harta rampasan) perang, siapakah yang berhak menerimanya...(Katakanlah,) kepada mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul-Nya) harta rampasan...perang itu terserah menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya; kemudian Rasulullah saw. membagi-bagikan harta...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak (sebab itu...bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu) yakni jalinlah kembali
Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari...dunia, demikianlah menurut keterangan hadis.
(Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyempurnakan) dengan memakai ya...dan nun (pahala-pahala mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya.") artinya Allah akan...Diriwayatkan bahwa Allah swt. mengirim kepadanya satu lapis awan yang membawanya naik....Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat dan akan melaksanakan...Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi