Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 Ilmu 8 ali imran 9 Shalat 10 Luqman 11 perjanjian 12 riba 13 ali imran 159 14 Tumbuhan 15 yunus 16 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 17 al baqarah ayat 2 18 an nisa ayat 58 19 almuminun+ayat+gg-100 20 Islam 21 hadits+tentang+menjaga+keturunan 22 yunus 57 23 an nisa ayat 29 24 SYAITAN 25 yunus 5 26 al baqarah ayat 30 27 Al imran 103 28 niat 29 Zina 30 Hak dan kewajiban suami istri 31 Zakat 32 Surat an naba 33 surat+fushshilat+ayat+33 34 ali imran 54 35 al ahzab ayat 21 36 al maidah ayat 8 37 penyayang 38 ali imran 19 39 ali imran 110 40 luqman 15 41 al maidah ayat 2 42 maha pengasih 43 Tajjwid qs al anfal ayat 30 44 Sholat 45 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 46 sehat 47 Al Baqarah ayat 1 48 Al anbiya ayat 30 49 kiamat 50 tafsir+ar-rum+ayat+41 51 al ahzab ayat 72 52 al hijr 22 53 al maidah ayat 3 54 pentingnya akal 55 sihir 56 Jalan keluar 57 al hujarat ayat 13 58 almuminun+ayat+99-100. 59 Surga 60 Al imran 104 61 Belajar 62 pembunuhan 63 Surat annisa 64 ali imran 145 65 ALI+IMRAN+159 66 Makanan halal 67 Surat al araf 96beserta latinya 68 Al maidah ayat 1 69 perumpamaan 70 ali imran 130 71 annisa ayat 29 72 obat 73 ar+rahman+4 74 al hijr 74 75 mujadalah ayat 11 76 jahe 77 Istri yang ber iman 78 masjid 79 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 80 an nisa ayat 1 81 Musa api 82 azab 83 az zumar ayat 68 84 ar+rahman+ayat+3 85 surat al rum ayat 39 86 An nahl ayat 78 87 al baqarah ayat 256 88 harta 89 agama yang humanis 90 jadilah mumin yg tangguh 91 kehidupan 92 surat yunus 93 MARYAM 94 AL+BAQARAH+AYAT+26 95 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 96 tipu daya 97 Al+maidah+ayat+135 98 surat+maryam+ayat+86 99 ali imran 191 100 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih).

Hasil pencarian tentang injil

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil
kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah, Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
tersebut dalam kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil...tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya, mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 47
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
apa yang diturunkan kepadamu) maksudnya Alquran, (dan apa yang diturunkan sebelummu) yaitu Taurat, Injil
berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya pula Taurat dan Injil
(Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil (dan telah kami ikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 66
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan
(Dan pengikut-pengikut Injil hendaklah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil
Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil
(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah
) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil
Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil
diturunkan kepadamu) yakni Alquran (dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil...tawadhu`' (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada mereka dalam Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui