Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 hari raya 7 hutang 8 Aisyah 9 Al isra ayat 23 10 makanan 11 Zakat 12 Menghalangi masjid 13 al+baqarah+ayat+21 14 Kiamat 15 Riba 16 ALI IMRAN 102 17 Mendatangi neraka 18 kesedihan 19 ikhlas 20 penyakit 21 sabar 22 puasa 23 Al ikhlas 24 nikah 25 Surat Al An'aam ayat 141 26 pengusiran 27 kawin 28 zabur 29 Puasa syawal 30 Bahasa 31 Al Baqarah ayat 275 32 Sholat iedul fitri 33 Surat Al kafirun 34 ALLAH 35 ali imran 104 36 Ibrahim 37 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 38 Injil 39 Menyesatkan 40 Al Baqarah ayat 245 41 Iblis 42 annisa ayat 22 43 Sholat 44 yusuf+105 45 hadits Muslim Nomor 1688 46 Penerus nabi Muhammad Saw 47 Berkah 48 ali imran 159 49 al ankabut ayat 2 50 neraka 51 ar+rum+ayat+21 52 maaf 53 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 54 Ayat+194+Albaqarah+ 55 Makan 56 Baqarah+ayat+163 57 al+hikmah 58 Surat Al-Fatihah Ayat 5 59 Ali imran 10 60 Takwa 61 al imran 104 62 Sembilan puluh sembilan nama 63 al+hujurat+ayat+13 64 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 65 al hijr 28 66 al+baqarah+ayat+168-169 67 memaafkan 68 Apa yg di maksut dengan alamat email 69 Ramadhan 70 Al+baqoroh+ayat+32 71 ali imran 72 surat At-Taubah:34 73 al hujurat ayat 11 74 Al-Baqarah Ayat 43 75 luqman 14 76 Surat Al bayinah ayat 4-5 77 manfaat 78 dzikir allah...allah 79 Surah yunus 92 80 waris 81 Qs albaqarah ayat 62 82 Karun 83 surat al maidah ayat 1 84 Al maidah ayat 2 85 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 86 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 87 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 88 hud+ayat+117 89 Surat+hud+Ayat+32 90 Ibrahim :7 91 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 92 alam nasyroh 93 cahaya 94 Al hadid ayat 11 95 malaikat menangis 96 Lupa alquran 97 akhlak 98 Tafsir alfatihah ayat 5 99 Ali imran 191 100 Al+Anfal+ayat+1

Hasil pencarian tentang injil

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil
kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah, Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
tersebut dalam kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil...tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya, mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 47
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
apa yang diturunkan kepadamu) maksudnya Alquran, (dan apa yang diturunkan sebelummu) yaitu Taurat, Injil
berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya pula Taurat dan Injil
(Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil (dan telah kami ikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 66
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan
(Dan pengikut-pengikut Injil hendaklah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil
Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil
(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah
) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil
Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil
diturunkan kepadamu) yakni Alquran (dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil...tawadhu`' (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada mereka dalam Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui