Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 al ikhlas 5 Berfikir 6 az+zumar+ayat+62 7 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 8 cinta 9 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 10 Mencuri 11 Ar Rahman 12 al imran 31 13 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 14 amanat 15 ikhlas 16 ridha 17 al hujurat ayat 13 18 al ahzab ayat 21 19 Bintang 20 Ali Imran 21 Surat+At+Takatsur+ayat+2 22 Surat-ad-dahr-ayat-23 23 q.s yunus 105 24 surah an najmu ayat 3-4 25 Surat Al Baqarah ayat 267 26 ali imran 31 27 rezeki 28 kafir 29 Surat+At+Takatsur+ayat+1 30 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 31 Ali imran 104 32 Ilmu 33 malu 34 hadits abu daud 35 al imron ayat 103 36 yunus 57 37 tolong menolong 38 Sihir 39 hutang 40 Tidur 41 al maidah ayat 8 42 berusaha 43 Kekerasan 44 Yusuf 40 45 Surat+At+Takatsur+ayat+3 46 Penciptaan Manusia 47 al maidah ayat 90 48 niat 49 ali imran 159 50 Ayat-ayat aspek budaya 51 Surat+Al+An+am+152 52 zina 53 Gempa 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 Al-Hujurat ayat 11 56 Tanah 57 Belajar 58 al isra ayat 55 59 al maidah ayat 2 60 an+nur+ayat+59 61 at-taubah+ayat 3 62 Rahmat 63 Al-Baqarah ayat 247 64 pasangan 65 an+nur+ayat+60 66 al imran 159 67 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 68 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 69 Mencintai 70 manusia 71 nikmat 72 surah ibrahim 73 sholat 74 penciptaan manusia dan jin 75 ilmu laduni 76 Akal 77 yusuf 111 78 Neraka 79 an+nur+ayat+61 80 perdagangan dilaut 81 Surah alkahfi ayat 60 82 Surat Al Baqarah 282 83 surat yunus ayat 57 84 An Nahl ayat 125 85 al alaq ayat 1-5 86 Nabi Muhammad 87 Tanya 88 Q.S. Yūnus/10: 40-41 89 al ahzab ayat 49 90 Babi 91 Surat al hadid ayat 7 92 PEREMPUAN 93 Petunjuk 94 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 95 Al-Ma'un ayat 1-3 96 al baqarah ayat 129 97 Pemimpin 98 Luqman 99 AL-MU’MINUN AYAT 9-11 100 YUNUS

Hasil pencarian tentang jadilah

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 40
perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "kun (jadilah...)", maka jadilah ia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya bekata kepadanya: "Jadilah...", maka jadilah ia.
Maka, jika berkehendak mewujudkan sesuatu, Dia hanya akan mengatakan, "Jadilah!"...Sesuatu yang dikehendaki itu pun jadilah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 117
bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah...Lalu jadilah ia.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 35
Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka...jadilah dia.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 6
maka jadilah ia debu yang beterbangan,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 50
Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi,
Karena jika Kami menghendaki sesuatu, cukuplah Kami mengatakan, "Jadilah!"...maka jadilah sesuai yang Kami kehendaki itu.
(Katakanlah) kepada mereka ("Jadilah kamu sekalian batu atau besi).
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 20
maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 116
Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 119
Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 82
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!"
lagi keropos) maksudnya, tumbuhan yang kalian tanam itu menjadi kering tak ada biji dan isinya (maka jadilah...Zhaltum adalah Zhaliltum, lalu huruf Lam yang berharakat dibuang demi untuk meringankan bunyi sehingga jadilah...Zhaltum, yakni jadilah kalian pada keesokan harinya (heran tercengang) keheranan karena melihat hal
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 47
Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu...jadilah dia.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 9
maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
(Dan Kami tolong mereka) dari cengkeraman bangsa Koptik (maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
Maka jadilah mereka kelompok orang-orang yang menang.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 91
Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 78
Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal
berkehendak) (akan sesuatu perkara) artinya menciptakannya (maka Dia hanya mengucapkan kepadanya, "Jadilah...Lalu jadilah ia) artinya sesuatu itu pun terjadilah.
Apabila menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan, "Jadilah" (kun), maka jadilah apa yang dikehendaki-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 65
Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 199
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang
(Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita) yakni menjadi hangus terbakar semuanya
Jika Kami menghendaki sesuatu, maka Kami hanya akan mengatakan, "Jadilah," maka sesuatu itu pun terjadi
mengingat harakat dhammah dianggap berat atas huruf ya, maka dipindahkan kepada huruf ha, sehingga jadilah...Kemudian huruf wawu dibuang karena mengingat kedudukannya yang zaidah, sehingga jadilah mahuylun, selanjutnya...harakat damah diganti menjadi kasrah untuk menyesuaikannya dengan huruf ya, sehingga jadilah mahiilun
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah