Paling Sering Dicari

1 zakat 2 zakat fitrah 3 puasa 4 sedekah 5 ali imran 6 Ibrahim 7 ramadhan 8 ali+imran+191 9 ilmu 10 Surat 17 ayat 99 11 Berpikir 12 yunus 13 Yusuf 14 Surat Al imran 15 hujan 16 Mati 17 Al baqarah ayat 256 18 AL-MAIDAH AYAT 8 19 semut 20 sholat 21 Surat Al Baqarah ayat 150 22 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 23 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 24 Ampunan 25 Sabar 26 al maidah ayat 2 27 al ahzab ayat 21 28 surat yunus 29 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 30 Obat 31 qs yunus 101 32 az zumar ayat 21 33 al ikhlas 34 al-ahzab ayat 21 35 Malaikat 36 An-Nisa' ayat 1 37 surat mutaffifin 1-3 38 Haji 39 Surat an nahl ayat 90 40 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 41 riba 42 Harun 43 orang tua 44 al baqarah ayat 185 45 Ar-Rum ayat 21 46 Talak 47 al baqarah ayat 275 48 maaf 49 Surat al mulk 50 an nur ayat 37 51 cinta 52 Perintah sholat 53 Janji 54 luqman 17 55 an-Nisaa ayat 59 56 al-Baqarah ayat 185 57 Surat al-imran 58 ali imran 85 59 khalifah 60 surat al-qashash 54 61 kiamat 62 al baqarah ayat 168 63 marah 64 Ayat kursi 65 Ali imran 190 66 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 67 Surat al isro ayat 78 68 Dalam Hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa sampaikanlah amanat kepada orang yang kau percayai 69 maryam 70 umat terbaik 71 ali imran 134 72 ar rahman 73 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 74 surah an naml ayat 17 75 Kebaikan 76 al ahqaaf 77 Yunus 5 78 Ali imran 130 79 Surat al isra 80 Surat An-Nisa' Ayat 34 81 bahwa bayi yang lahir suci 82 Ayat+21-29 surah Fussilat 83 Sholat ied 84 Akal 85 Halal dan haram 86 surah al baqarah ayat 20 87 BAWANG MERAH 88 al maidah ayat 8 89 Al-Baqarah ayat 67 90 yunus 101 91 alI+IMRAN+192 92 al baqarah ayat 30 93 al jumuah ayat 10 94 Yatim 95 Hadis bukhori mengapa kau mengharamkan apa yg allah halalkan bagimu 96 at thur 97 An nahl ayat 125 98 ali+imran+193 99 ali imran 110 100 Surat+Al+imran 1

Hasil pencarian tentang keluarga

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 26
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 35
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga...laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturrahmi.
(Dan berikanlah) kasihkanlah (kepada keluarga-keluarga yang dekat) famili-famili terdekat (akan haknya
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 26
Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 248
ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga...Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat.
kalian) mempunyai kemampuan untuk menolak keinginan kalian (atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga...yang kuat") yakni keluarga yang mau menolongku, tentu aku akan menghajar kalian atas kekurangajaran
Keluarga Fir'aun merasa cemas dengan hal itu....Saudara perempuan Mûsâ pun berkata kepada mereka, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah keluarga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 6
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang
Semua keluarga Lûth diselamatkan kecuali istrinya.
Peringatkanlah keluarga dekatmu akan azab akibat kemusyrikan dan kemaksiatan.
Sesungguhnya seperti balasan yang Kami berikan kepada keluarga Ilyâs itu, Kami akan memberi balasan kepada
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 80
berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga
Tidak akan ada yang dapat menyelamatkan diri dari kejahatan selain keluarga Lûth.
itu diturunkan, mereka tidak dapat lagi berwasiat barang sedikit pun, dan juga tidak dapat menemui keluarga
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 34
Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 18
Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak
Di situ terdapat sebagian peninggalan keluarga Mûsâ dan keluarga Hârûn yang datang setelahnya.
Mereka dipilih sebagai keluarga suci, yang mewarisi kesucian, kelebihan dan kebaikan turun temurun.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 8
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.
perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga...suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri.
penyebab mereka sampai kepada derajat ini, ("Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga
Mereka telah mendustakan risalah di kala Nûh, saudara mereka dalam pertalian keluarga, bukan saudara
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 54
Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan
mereka) terhadap dirinya, yaitu mereka merencanakan akan membunuhnya (dan turunlah) menimpa (kepada keluarga
Sesungguhnya, sebelum memperoleh kenikmatan ini, kami takut kepada Allah ketika kami berada di tengah-tengah keluarga
Sesungguhnya, sebelum memperoleh kenikmatan ini, kami takut kepada Allah ketika kami berada di tengah-tengah keluarga
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 26
Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga