Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Hikmah 12 an nisa ayat 58 13 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 14 Jibril 15 lokasi yang memudahkan 16 Bumi bulat 17 at taubah ayat 60 18 Berfikir+positif 19 al+lail+ayat+1-2 20 Al maidah ayat 48 21 at taubah ayat 105 22 al+ikhlas 23 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 24 saba 16 25 sombong 26 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 27 al+hijr+22 28 hr+muslim+288 29 al-A’raf+ayat+204 30 hadits kitab taurat 31 an nisa ayat 1 32 yusuf ayat 111 33 yusuf 69 34 Hadist kitab Zabur 35 AS+SAJADAH+AYAT+6 36 Al Baqarah ayat 2 37 Pengertian dalil kitab 38 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 39 Ayat ayat larangan zina 40 Melindungi 41 Lalai 42 at tahrim ayat 6 43 Menyelam 44 Samiri 45 Sakit 46 al hujurat ayat 13 47 Injil 48 al maidah ayat 2 49 surat+thaha+ayat+125 50 riba 51 Ali Imran 159 52 surat+thaha+ayat+126 53 anjing 54 dalil+kitab+Zabur 55 dalil+kitab+injil 56 Hadis kitab zabur 57 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 58 Zina 59 Jihad 60 al baqarah ayat 188 61 melampaui batas 62 Jin dan manusia 63 an+nisa+ayat+29 64 surah al-a'raf ayat 29 65 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 66 Al Baqarah ayat 26 67 Angin 68 Allah runtuhkan sebahagian langit 69 hujan 70 Lohong hitam 71 Ali imran 133 72 Al Baqarah ayat 278 73 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 74 an nisa ayat 5 75 annisa+ayat+20 sampai 21 76 Amat penipu 77 ad dariyah ayat 58 78 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 79 Ketetapan 80 surat yunus 81 ali imran 47 82 Usaha 83 surat ghafir ayat 49 84 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 85 al ikhlas 86 kitab+zabur 87 gunung 88 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 89 Ibrahim+41 90 Lebah 91 Surat An Naas ayat 6 92 Lembah 93 maksiat 94 Ali imran 110 95 Al quran 96 almaidah ayat 48 97 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 98 an nahl ayat 125 99 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 100 Surat Al-Baqarah Ayat 21

Hasil pencarian tentang keselamatan

(Maka keselamatan bagi kamu) yakni baginya keselamatan dari siksaan (karena kamu termasuk golongan kanan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Diucapkan untuk mereka ucapan keselamatan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Pengasih.
Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka
(Hai kaumku bagaimanakah kalian, aku menyeru kalian kepada keselamatan, tetapi kalian menyeru aku ke
Kemudian Kami membuat api yang membakar Ibrâhîm menjadi dingin, mengandung keselamatan, dan tidak membahayakannya
Di saat itulah mereka berharap dapat kembali lagi ke dunia agar dapat beriman dan memperoleh keselamatan
Mereka putus asa dari keselamatan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 47
Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku
(Bagi mereka disediakan Darussalam) yakni rumah keselamatan atau surga (pada sisi Tuhannya dan Dialah
Keselamatan dari siksa neraka dan masuknya mereka ke dalam surga merupakan kemenangan yang amat besar
negeri yang aman dan damai--Mûsâ memohon kepada Allah agar menunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan keselamatan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 128
seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan
Keselamatan bagi mereka telah dijanjikan Allah.
melanjutkan, "aku memutuskan akan mengirim hadiah untuk Sulaymân dan rakyatnya, demi menjaga perdamaian dan keselamatan
(Allah menyeru ke darussalam) kepada jalan keselamatan, yaitu surga; Dia menyeru manusia pada keimanan
Kemuliaan itu juga merupakan keselamatan terbesar dari siksa Allah yang selalu kita takuti di dunia."
besertaku) pertolongan-Nya selalu menyertaiku (kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku") jalan yang menuju keselamatan
Mereka memperoleh kemenangan berupa pahala dan keselamatan dari azab Allah.
Apa yang aku serukan kepada kalian ini adalah jalan lurus yang mengantarkan kalian kepada keselamatan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 63
rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan
Dengan kitab suci itu Allah telah memberi petunjuk orang-orang yang mengharapkan keridaan-Nya ke jalan keselamatan
(Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk) keselamatan dari azab bagi orang
menurunkan al-Qur'ân yang jelas bagai cahaya kepada kalian, yang menerangi dan menunjukkan kalian ke jalan keselamatan
Ibrâhîm bersikap lembut terhadap bapaknya, lalu mengucapkan salam perpisahan seraya berkata, "Semoga keselamatan
Dia senantiasa memberikan kepadaku jalan keselamatan."
) di akhirat (masuk ke dalam siksa yang keras) yaitu siksaan neraka yang mereka tidak menemui jalan keselamatan
Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang benar, yaitu keselamatan
Karena itulah, Dia mengutus kepada mereka orang yang menunjuki jalan keselamatan.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 6
umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan
Orang-orang yang menzalimi dirinya di dunia lalu menyekutukan-Nya tidak akan mendapatkan keselamatan