Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ibrahim 5 Ali Imran 6 Puasa syawal 7 yahudi 8 niat 9 Bani israil 10 zakat fitrah 11 Adil 12 Lemah 13 Surat an nahl ayat 90 14 al baqarah ayat 256 15 palestina 16 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 17 ramadhan 18 Yunus+85 19 Asy-Syu’ara ayat 214 20 Sholat ied 21 ALI IMRAN 134 22 ali imran 133 23 kemenangan 24 Al ikhlas 25 surat+Ali+'imran+180 26 al-Baqarah ayat 143 27 ali imran 104 28 ibrahim+ayat+25 29 Al+ahzab+ayat+31 30 Surat Al anbiyah 96 31 Surat al isra 32 ali imran ayat 33 33 Israil 34 Hujan 35 makanan halal 36 Dalil Nabi Muhammad di al quran 37 telah aku tinggalkan dua perkara 38 at tahrim ayat 14 39 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 40 Anak yatim 41 al baqarah ayat 185 42 al baqarah ayat 275 43 yunus+88 44 Sholat 45 riba 46 Akhir Ramadhan 47 ali imran 112 48 Yunus+87 49 Penyakit hati 50 kebahagiaan 51 ali imran 103 52 Bicara yang baik 53 pamer ibadah 54 Kebaikan 55 Mencari rezeki 56 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 57 at taubah ayat 7 58 Baitul Maqdis 59 Maryam 60 Al-Baqarah ayat 67 61 pembelaan qur-an pada hari kiamat 62 ibrahim+ayat+27 63 An-nisa ayat 59 64 ibrahim+ayat+26 65 al maidah ayat 3 66 matahari 67 Mengherankan 68 hud ayat 6 69 cintanya allah kepada hambanya 70 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 71 ali imran 191 72 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 73 Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi) 74 anfal ayat 2 75 at taubah ayat 122 76 Suraj Ibrahim 147 77 ziarah+kubur 78 ali+imran+159 79 Sebaik-baik kamu 80 Maryam 90 81 hadiah 82 surat+al-baqarah+ayat+9 83 Apakah nabi nabi dari arab diakui oleh yahudi dan nasrani 84 Bintang berjalan 85 ali imran 161 86 Ali+imran+193 87 Muhammad 88 IKHLAS 89 Surat yunus 90 al imran+190-191 91 ali+imran+135 92 Hadits zakat 93 Rahbaniyah tidak memelihara semestinya oemeliharaan 94 ali imran ayat 103 95 al jumuah ayat 10 96 surat Al-Baqarah/2: 228 97 surat saba ayat 10 98 +al+qariah+ayat+5 99 al baqarah ayat 148 100 al maidah ayat 6

Hasil pencarian tentang mawas+diri

Hendaknya mereka mawas diri jangan sampai keluar dari kekuasaan Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
(Dapatkah mereka menolong kalian) menolak azab yang akan menimpa diri kalian (atau menolong diri mereka...yaitu menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab?, tentu saja tidak bisa.
(Katakanlah, "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian, jika kalian melarikan diri dari kematian...atau pembunuhan, dan jika kalian) melarikan diri (kalian tidak dapat bersenang-senang) di dunia ini...sesudah kalian melarikan diri (melainkan hanya sebentar.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 26
Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya..., dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 41
Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 111
(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap...diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 41
dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 26
Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
dapat dibaca tatawaffaahum dan yatawaffaahum (oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri...mereka sendiri) karena melakukan kekufuran (lalu mereka menyerahkan diri) mereka tunduk dan berserah...diri ketika maut menjelang mereka seraya berkata ("Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan...sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan.") oleh sebab itu Dia membalaskannya kepada diri
(Dan kalian tidak dapat) hai orang-orang musyrik (melepaskan diri) melarikan diri dari azab Allah (di...muka bumi) maksudnya, kalian tidak akan dapat meloloskan diri dan menghindar dari azab-Nya itu (dan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 4
tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 14
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 23
kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 12
Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan...) Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri (daripada)Nya dengan lari.
ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan diri...dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di sebelah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 38
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
an ini adalah bentuk takhfif dari anna, asalnya annahu (kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri..., dari kekuasaan, Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripada-Nya dengan...lari) maksudnya, kami tidak akan dapat menyelamatkan diri daripada-Nya, apakah kami berada di bumi atau
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 12
Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri".
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 7
Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 120
Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud.
meruntuhkan sebagian daratan bersama kalian) artinya bumi itu menelan kalian sebagaimana yang terjadi atas diri...sebagaimana yang terjadi atas kaum Nabi Luth (kemudian kalian tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi diri...kalian) yang dapat memelihara diri kalian daripada hukuman-Nya.
Orang itu beriman, tetapi kalian menyombongkan diri....Bukankah, dengan begitu, kalian menjadi orang yang paling sesat dan paling zalim terhadap diri sendiri...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang menzalimi diri sendiri dan menentang kebenaran
(Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri) menjadi hal, yakni merendahkan diri (dan dengan suara
(Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, 'Kamikah yang telah...Tidak, (sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa') terhadap diri kalian sendiri.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 93
Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 76
Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 18
dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 35
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
(Dan ahli-ahli sihir itu dengan serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud).