Paling Sering Dicari

1 Belajar 2 Nenek 3 Qs Yusuf ayat 87 4 al imran 159 5 ilmu pengetahuan 6 ibrahim 7 7 utang 8 al maidah ayat 8 9 ikhlas 10 al maidah ayat 2 11 Ibrahim 12 Surah+An+Nisa+Ayat+26 13 prestasi belajar 14 Surah al- baqarah ayat 36 15 pendidikan 16 hutang 17 ali imran ayat 139 18 ali imran 104 19 ali imran 110 20 Ar rahman 21 saba+46 22 an nisa ayat 1 23 ali imran 31 24 al-maidah ayat 2 25 al baqarah ayat 2 26 QS Az-Zumar ayat 9 27 Surah Ali Imran 214 28 Langit bumi 29 surat+al+a'rof+ayat+31 30 yunus 99 31 Al Baqarah ayat 275 32 kurban 33 al bayyinah ayat 8 34 sabar 35 ibrahim perintah Allah 36 kedudukan wanita 37 Hadits Abu Daud Nomor 1754 38 al imran 145 39 al hijr 9 40 Imran 41 At taubah ayat 18 42 al baqarah ayat 233 43 al baqoroh ayat 30 44 ali imran 185 45 al a'la ayat 7 46 ali imran 159 47 ali imran 12 48 Munafik 49 ali imran ayat 19 50 ali+imran+134 51 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 52 surat+al+humazah+ayat+1 53 Menjaga 54 Al ahzab ayat 36 55 an nisa ayat 58 56 ar rum ayat 39 57 yusuf 47-49 58 annisa ayat 1 59 al-baqarah ayat 45 60 Al+ahzab+ayat+18 61 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 62 Beriman dengan sebahagian kuru 63 Hadits Muslim Nomor 2970 64 yusuf 2 65 Ibnu katsir 66 luqman 14 67 al maidah ayat 96 68 al hujurat ayat 13 69 ali imran 173 70 Surah al- baqarah ayat 36\ 71 Al-isra ayat 100 72 Ibrahim ayat 34 73 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 74 arrum ayat 41 75 penjelasa surat al qalam ayat 1-4 76 Bidadari 77 az=zumar+ayat+9 78 al jumuah ayat 10 79 Ar rahman 17 80 ibrahim 37 81 al baqarah ayat 164 82 ali imran 83 Arsy 84 Tafsir surat ibrohim ayat 34 85 imran 28 86 surat yusuf 87 al muzammil ayat 73 88 al hijr 26 89 Ali Imran 64 90 asy syams ayat 10 91 riba 92 al+hijr+94 93 yusuf 49 94 allah+memasukkan+orang+orang+ke+surga+As-Sajadah 95 ali imran 14 96 al+bayyinah+ayat+6 97 1. Q.S.Ali Imran 3:19 98 Hadits jual beli 99 Ali imran 103 100 al+hijr+28

Hasil pencarian tentang orang+tua+

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
(Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal) orang-orang yang
(Kecuali seorang perempuan tua) yakni istri Nabi Luth sendiri (yang termasuk dalam golongan yang tinggal...) orang-orang yang dibinasakan.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua..., dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 171
kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
(Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu) atau terburu-buru mengikutinya
(Kedua surga itu hijau tua warnanya) kelihatan hijau pekat karena sangat hijaunya.
Apabila langit terbelah, ia akan berwarna merah tua seperti minyak yang terbakar.
Kedua surga itu berwarna hijau tua sehingga, karena begitu hijaunya, tampak kehitam-hitaman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"
maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda?...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...pula muda) atau terlalu kecil, tetapi (pertengahan) (di antara demikian), yakni di antara tua dan muda
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 69
menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua...warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 29
isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua
Mûsâ berkata, "Allah berfirman kepadaku bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda: pertengahan...antara tua dan muda.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya.
Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan...Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan.
(Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...mengikut mereka (Maka apakah Engkau akan membinasakan kami) Engkau akan mengazab kami (karena perbuatan orang-orang...dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan.
Ampunilah aku, ibu bapakku) kedua orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang yang beriman (orang yang masuk...ke dalam rumahku) atau mesjidku (dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan...) hingga hari kiamat nanti (dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan
merupakan pergantian dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua...) aku berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula) Nabi...(Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh") kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 39
, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua
Kemudian Mûsâ menjawab dengan menyitir firman Allah, "Sapi itu berwarna kuning tua, jernih dan menyenangkan...orang yang memandangnya karena kejelasan dan kejernihan warnanya itu."
Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua...warnanya, maksudnya yang kuning pekat (yang menyenangkan orang-orang yang memandang.") artinya menarik
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 8
isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua
aku akan mempunyai anak, sedang istriku dalam keadaan mandul dan aku telah mencapai umur yang sangat tua
Mereka lebih memilih masuk ke dalam kelompok orang-orang lemah--orang tua, wanita dan anak-anak--yang
Ibrâhîm berkata, 'Bagaimana kalian membawa kabar gembira tentang anak itu, padahal aku sudah tua renta