Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 AL IKHLAS 3 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 4 Zina 5 yunus 84 6 Al+imran+191 7 Ibrahim 8 An nasr ayat 2 9 niat 10 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 11 al maidah ayat 90 12 kami 13 yusuf 14 obat 15 wanita 16 MAKAN 17 dalil+kitab+zabur 18 Kiamat 19 al mulk ayat 30 20 Al-Hujurat Ayat 13 21 ali imran 159 22 ali imran 14 23 Al baqarah ayat 2 24 Al hajj ayat 7 25 ali imran 130 26 An nisa ayat 58 27 ali imran 190 28 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 29 dalil+kitab+injil 30 al ahzab ayat 21 31 luqman ayat 14 32 dosa 33 Al quran 34 Al maidah ayat 6 35 al maidah ayat 44 36 al hijr ayat 9 37 Surah Al Maidah Ayat 90 38 Asy syura ayat 11 39 Latin dan arab 40 maryam 41 aurat 42 al quraisy 43 Zabur 44 al-baqarah ayat 148 45 ar rum ayat 21 46 Al-Baqarah Ayat 282 47 An-Nisa Ayat 58 48 menuntut ilmu 49 Ibrahim ayat 7 50 Alam 51 Al+waqi'ah+ayat+68 52 Surat Al kahfi 53 al+luqman+9 54 al+luqman+8 55 Ar Rahman 56 menutup mulut 57 An nisa ayat 136 58 yunus 59 9 surat al-hadid ayat 3 60 Surga 61 al-maidah ayat 3 62 Perangilah 63 al+hujurat+ayat+12 64 jual beli 65 Nabi palsu 66 Yusuf 87 67 Sholat 68 Ar+rum+ayat+31 69 Solawat nabi 70 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 71 al+maidah+ayat+9 72 ilmu 73 an nisa ayat 59 74 al hadid ayat 22 75 Al-luqman+ayat+13-17 76 kitab 77 at thaha ayat 41 78 Al-Baqarah ayat 185 79 Pahala baca quran 80 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 81 Al-Baqarah+ayat+156 82 al maidah ayat 3 83 Banjir 84 ali imran ayat 159 85 Neraka 86 Harta 87 Surah al kahfi ayat 1 88 surat At Taubah ayat 51 89 maryam 88 90 Peradaban islam 91 as syuro ayat 38 92 ar rahman 26-27 93 ibrohim ayat 40 94 Hukum tajwid 95 Hud ayat 88 96 Jujur 97 Syirik 98 al-A’raaf:157 99 al-maidah+ayat+2 100 Alhumazah ayat 1

Hasil pencarian tentang penciptaan+langit+dan+bumi

terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 57
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
Aku bersumpah, bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia....pengetahuan mereka, sehingga tidak mempercayai kebangkitan, meski mengakui bahwa Allah benar-benar Pencipta langit...dan bumi.
Hanya milik Allah semata penciptaan, kepemilikan dan kepatuhan seluruh penghuni bumi dan langit.
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 51
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan...tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 190
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
(Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan) melalui penciptaan (dan mematikan) sesudah...itu (dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).
(Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan) yakni iblis dan anak cucunya (penciptaan langit dan...bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri) Kami tidak menghadirkan sebagian dari mereka untuk...menyaksikan penciptaan sebagian yang lain (dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan)...yakni setan-setan (sebagai penolong) yang membantu dalam penciptaan, maka mengapa kalian menaati mereka
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 22
yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit...dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali
(Sesungguhnya pada langit dan bumi) pada penciptaan keduanya (benar-benar terdapat tanda-tanda) yang...menunjukkan kepada kekuasaan dan keesaan Allah swt.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 11
Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya...dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 164
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar...di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu...dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis...hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda...(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat bukti-bukti yang amat kuat mengenai ketuhanan...dan kemahaesaan Allah, yang dipercayai benar oleh orang-orang beriman kepada Allah, melalui fitrahnya
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan yang sangat indah ini?
Aku tidak menghadirkan iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit, bumi, penciptaan diri...Jika demikian, mengapa kalian menaati setan dan berbuat maksiat kepada-Ku?
(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi) yakni permulaannya (lebih besar daripada penciptaan manusia
(Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi) tujuh lapis bumi....(Turunlah perintah) wahyu-Nya (di antaranya) di antara langit dan bumi, malaikat Jibril turun dari langit...yang ketujuh hingga ke bumi lapis tujuh (agar kalian mengetahui) lafal lita'lamuu bertaalluq kepada...tidak disebutkan, yakni Allah memberi tahu kepada kalian akan hal tersebut, yaitu mengenai masalah penciptaan...dan penurunan wahyu-Nya (bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya
Hanya kepunyaan-Nyalah penciptaan, kepemilikan dan penghambaan segala apa yang ada di langit dan di bumi...Dialah, tidak selain-Nya, yang berhak untuk disembah, dipuji, ditaati, diharapkan kasih sayang-Nya dan
(Dan Allah menciptakan langit dan) menciptakan (bumi dengan tujuan yang benar) lafal Bil haqqi ber-ta'alluq...kepada lafal Khalaqa; penciptaan langit dan bumi itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya...(dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya) yaitu kemaksiatan dan ketaatan yang...dilakukannya, maka tidaklah sama balasan yang diterima orang kafir dan orang mukmin (dan mereka tidak
Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah dalam mencipta segala seuatu, adalah penciptaan langit dan bumi...dalam aturan yang sangat teliti ini dan penciptaan semua binatang yang kelihatan dan disebarluaskan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 191
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka...memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kalian dengan...menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian....Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit...Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat....Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
(Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi) dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya (serta...pergantian malam dan siang) dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang (menjadi tanda-tanda
Allahlah yang memulai penciptaan tanpa contoh sebelumnya, kemudian menghidupkannya kembali setelah mati...Mengembalikan penciptaan adalah lebih mudah bagi-Nya daripada memulainya--kalau dilihat dari sudut pandang...Dia memiliki sifat yang sangat mengagumkan yang tercermin dalam kekuasaan dan hikmah-Nya yang sangat...sempurna di langit dan bumi....Dia Mahaunggul dalam kerajaan- Nya dan Mahabijaksana dalam perbuatan dan takdir-Nya.
Milik Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi, penciptaan, ukuran dan pengurusannya....Dan sesungguhnya Allah Mahakaya, tidak membutuhkan ciptaan dan peribadatan mereka kepada-Nya....Dia Maha Terpuji Zat-Nya dan Yang paling berhak untuk dipuji oleh hamba-hamba-Nya.
Dan di samping kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan dan bukti-bukti ini, terdapat bukti lain yang lebih...jelas, yaitu penciptaan langit dan bumi dengan kekuasaan dan kebijaksanaan serta aturan yang sempurna
Sungguh hanya wewenang Allahlah penciptaan dan penguasaan segala yang ada di langit dan bumi....Walaupun demikian, ampunan-Nya jauh lebih dekat dan kasih sayang-Nya jauh lebih dapat diharapkan.
Dia lalu menyempurnakan langit menjadi tujuh, pada dua hari berikutnya....Setiap langit dilengkapi dengan benda-benda yang disediakan untuk itu dan sesuai dengan kebijaksanaan-Nya...Langit yang paling dekat dengan bumi dihiasi-Nya dengan bintang-bintang yang menyala bagai lampu sebagai...penunjuk jalan dan sebagai penjagaan bila ada setan yang berusaha mendengarkan berita-berita dari Allah...Penciptaan yang rapi itu adalah pengaturan Yang Mahaperkasa yang tak terkalahkan, dan ilmu-Nya meliputi
(Dan pada penciptaan kalian) penciptaan masing-masing di antara kalian, yaitu mulai dari air mani, lalu...berupa darah kental, kemudian segumpal daging, lalu menjadi manusia (dan) penciptaan (apa yang bertebaran...) di muka bumi (berupa makhluk-makhluk yang melata) arti kata Ad-Daabbah adalah makhluk hidup yang melata...di permukaan bumi, yaitu berupa manusia dan lain-lainnya (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaan-Nya