Paling Sering Dicari

1 Niat 2 asmaul husna 3 Pendidikan 4 ali imran 159 5 ayat tuhan maha pemurah 6 puasa 7 iman 8 al+maidah+ayat+90 9 ali+imran+ayat+16 10 Surat luqman ayat 1 11 Neraka wail 12 ibrahim 7 13 Tulislah 14 Takwa 15 An Nisa ayat 9 16 surat+thaha+ayat+125 17 tempat+kembali+manusia 18 Haji 19 quraisy 2 20 ali+imran+ayat+17 21 al baqarah ayat 275 22 Surat+luqman+ayat+1 23 ali imran 104 24 Dengan memurnikan 25 surat alzalzalqh 26 ali imran 110 27 maryam 28 ali imran 64 29 ali+Imran+ayat+102 30 Puasa tiga hari 31 Makna surat al baqarah ayat 234 32 ali imran 33 marah 34 zakat 35 al baqarah ayat 43 36 Al anfal ayat 9 37 surat at tahrim ayat 6 38 Bahwa seorang laki-laki mendengar 39 al maidah ayat 3 40 Ibrahim ayat 24 41 Surat 17 ayat 23 42 Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 43 al maidah ayat 1 44 nikah 45 Orang+yang+beriman+dan+tidak+mencampuri+keimanannya+dengan+kedzoliman+yaitu+dengan+kesyirikan+maka+merekalahyang+akan+mendapatkan+keamanan+karena+didunianya+mereka+menunaikan+hak+hak+Allah+SWT+dan+mereka+tidak+bersedih+dengan+apa+yang+sudah+mereka+tinggal 46 Allah 47 imran 61 48 Warisan 49 Sihir 50 al maidah ayat 2 51 ayat tentang mukallaf 52 Dalil+kitab+al quran 53 surat at taubah ayat 36 54 Tafsir Al Qur'an sebagai penyelenggara pendidikan 55 an nisa ayat 3 56 surat+thaha+ayat+126 57 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 58 yasin+ayat+30-38 59 Ibnu Majah 4221 60 Albaqarah ayat 221, 228, 230, 231, 232, 233, 234 61 fitnah 62 gunung meletus 63 ali imran ayat 15 64 asy syura ayat 20 65 ali imran 103 66 Kedengkian 67 Zina 68 at tahrim ayat 6 69 Tidak membeda-bedakan 70 bahasa 71 sombong 72 al+muthaffifin+ayat+1-17 73 Ilmu 74 Hadist+qr+s+alMukminun+ayat+67+yang+berkaitan+dengan+pase+perkembangan+pribadi+manusia+dan+pendekatan+psikologis+islam+hadis+yang+sahih+muslim+no+adalah 75 ali imran 118 76 an-nisa ayat 59 77 “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) 78 ali imran 97 79 Surah aRum+ayat+21 80 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 81 at thalaq ayat 2 82 Al Isra Ayat 23 83 Ilmu pengetahuan 84 at tauriq ayat 3 85 al-hasyr ayat 18 86 Hutang 87 ibrahim 88 Hadis ttg penghafal quran yg derajatx menaikinderajat kenabian 89 Budak 90 Ikan 91 al baqarah ayat 62 92 Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 93 kurban 94 Surga 95 Dan sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas 96 amalan paling afdhol 97 Pendidikan islam 98 surat fatir ayat 43 99 hak anak 100 dalil+kitab+taurat

Hasil pencarian tentang rezeki

Mekah ke Madinah (kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...yang baik) yakni rezeki di surga....(Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki) Pemberi rezeki yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai...ujian dari-Nya (dan Dia pula yang membatasinya) yakni, menyempitkan rezeki (baginya) sesudah rezeki...(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain melapangkan dan menyempitkan rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 21
Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya?
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang...dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki,...agar mereka sama (merasakan) rezeki itu.
bahwa Kami mengangkut anak keturunan manusia dalam bahtera-bahtera yang dipenuhi oleh barang-barang dan rezeki-rezeki
(Atau siapakah dia yang memberi kalian rezeki jika Dia menahan) yakni Allah Yang Maha Penyayang menahan...(rezeki-Nya) yakni hujan-Nya terhadap kalian....Lengkapnya, siapakah yang dapat memberi kalian rezeki?...Tentu tiada seorang pun yang dapat memberikan rezeki kepada kalian selain-Nya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 41
Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...apa saja yang kalian nafkahkan) dalam hal kebaikan (maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki...yang sebaik-baiknya.") dikatakan, setiap orang memberi rezeki kepada keluarganya, yakni dari rezeki
Bani Israel (dan kenabian) kepada Musa dan Harun, di antara mereka (dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki...yang baik) atau rezeki-rezeki yang halal, yaitu manna dan salwa (dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa
Allah melebihkan rezeki seseorang di atas yang lain. Rezeki para tuan lebih baik dari hamba sahaya....Para tuan yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Swt. itu tidak akan memberikan separuh rezeki mereka...kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah
Katakan, wahai Rasul, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan dan membatasi rezeki hamba yang dikehendaki-Nya...Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah
(Sesungguhnya yang kalian. sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian) maksudnya...mereka tidak akan mampu memberi rezeki kepada kalian (maka mintalah rezeki di sisi Allah) yakni mintalah...rezeki itu kepada-Nya (dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 16
berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 89
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
(Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya) semuanya (tentulah mereka akan melampaui batas...sewenang-wenang (di muka bumi, tetapi Allah menurunkan) dapat dibaca Yunazzilu atau Yunzilu, yakni menurunkan rezeki-Nya...(apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran) maka Dia melapangkan rezeki itu kepada sebagian hamba-hamba-Nya..., sedangkan yang lainnya tidak; dan timbulnya sikap melampaui batas ini dari melimpahnya rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Atau siapakah yang dapat memberi kalian rezeki--yang merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan kalian...--sekiranya Allah menahan rezeki-Nya untuk kalian?
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 14
dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
Lalu, yang seharusnya mensyukuri rezeki, kalian malah mendustakan al-Qur'ân.
Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia.") rezeki yang baik di surga
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai...rezeki (dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian) yakni tempat kembali, pahala, dan siksaan
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 37
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya...dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 54
Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 58
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 39
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.