Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 al ahzab ayat 21 3 An Nahl ayat 125 4 Sabar 5 ilmu 6 al maidah ayat 1 7 ali imran 134 8 ali imran 92 9 an nisa ayat 59 10 al qashash ayat 77 11 kepentingan 12 yunus 13 ibrahim 7 14 an nisa ayat 29 15 sholat 16 yusuf 17 al-balad+ayat+9 18 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 19 luqman 13 20 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 21 b. Surah An-nisa’ ayat 43 22 al ikhlas 23 Hutang 24 ali imran 139 25 yunus 25 26 Al baqarah ayat 275 27 AL-BAQARAH AYAT 183 28 al maidah ayat 6 29 kebenaran kesesatan 30 ali imran 102 31 al-balad+ayat+7 32 al-balad+ayat+6 33 sebagian 34 al-balad+ayat+2 35 Tafsir Ibnu Katsir 36 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 37 Shalat 38 niat 39 Al maidah ayat 32 40 zina 41 Ali Imran 42 zakat 43 Suray al baqarah ayat 153 44 surga 45 al-balad+ayat+10 46 an nisa ayat 10 47 sebagian+tidaklah+bersyukur 48 al maidah ayat 3 49 Dinding ini rahmat dari tuhan 50 surat 51+56 51 ali imran 103 52 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 53 Ber lomba dalam kebajikan h 54 hadits riwayat ahmad 17320 55 Surat+Arrad8 56 enam masa 57 al maidah ayat 5 58 al baqarah ayat 286 59 hukum 60 Akhlak 61 Al-Baqarah ayat 256 62 Ali+Imran+190 63 Riba 64 al mujadalah ayat 11 65 Surah Al-Baqarah ayat 276 66 Nafkah 67 ali imran 130 68 Memaafkan 69 al-balad+ayat+8 70 al hujurat ayat 13 71 Di bumi kamu dibangkitkam 72 Haji 73 al baqarah ayat 72 74 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 75 yakin 76 an nisa ayat 9 77 al hadid ayat 25 78 Surat+al+hijr+ayat+43-44 79 ali imran 185 80 al-balad+ayat+5 81 al baqarah ayat 256 82 Al Imran 139 83 at tahrim ayat 6 84 Al Luqman 20 85 az-zumar+ayat+6 86 al ahzab ayat 59 87 surah al–baqarah ayat 183 88 surat+al-duha+1 89 Surah al baqarah ayat 3 90 musa 91 ar rum ayat 41 92 semua 93 At Taubah ayat 111 94 Surat Anisa ayat 16 95 al baqarah ayat 155 96 at-thariq ayat 4 97 al maidah ayat 87 98 Sebagian manusia tidaklah berakal 99 surat luqman ayat 18 100 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 50

Hasil pencarian tentang rezeki

Mekah ke Madinah (kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...yang baik) yakni rezeki di surga....(Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki) Pemberi rezeki yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai...ujian dari-Nya (dan Dia pula yang membatasinya) yakni, menyempitkan rezeki (baginya) sesudah rezeki...(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain melapangkan dan menyempitkan rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 21
Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya?
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang...dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki,...agar mereka sama (merasakan) rezeki itu.
bahwa Kami mengangkut anak keturunan manusia dalam bahtera-bahtera yang dipenuhi oleh barang-barang dan rezeki-rezeki
(Atau siapakah dia yang memberi kalian rezeki jika Dia menahan) yakni Allah Yang Maha Penyayang menahan...(rezeki-Nya) yakni hujan-Nya terhadap kalian....Lengkapnya, siapakah yang dapat memberi kalian rezeki?...Tentu tiada seorang pun yang dapat memberikan rezeki kepada kalian selain-Nya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 41
Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...apa saja yang kalian nafkahkan) dalam hal kebaikan (maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki...yang sebaik-baiknya.") dikatakan, setiap orang memberi rezeki kepada keluarganya, yakni dari rezeki
Bani Israel (dan kenabian) kepada Musa dan Harun, di antara mereka (dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki...yang baik) atau rezeki-rezeki yang halal, yaitu manna dan salwa (dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa
Allah melebihkan rezeki seseorang di atas yang lain. Rezeki para tuan lebih baik dari hamba sahaya....Para tuan yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Swt. itu tidak akan memberikan separuh rezeki mereka...kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah
Katakan, wahai Rasul, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan dan membatasi rezeki hamba yang dikehendaki-Nya...Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah
(Sesungguhnya yang kalian. sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian) maksudnya...mereka tidak akan mampu memberi rezeki kepada kalian (maka mintalah rezeki di sisi Allah) yakni mintalah...rezeki itu kepada-Nya (dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 16
berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 89
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
(Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya) semuanya (tentulah mereka akan melampaui batas...sewenang-wenang (di muka bumi, tetapi Allah menurunkan) dapat dibaca Yunazzilu atau Yunzilu, yakni menurunkan rezeki-Nya...(apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran) maka Dia melapangkan rezeki itu kepada sebagian hamba-hamba-Nya..., sedangkan yang lainnya tidak; dan timbulnya sikap melampaui batas ini dari melimpahnya rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Atau siapakah yang dapat memberi kalian rezeki--yang merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan kalian...--sekiranya Allah menahan rezeki-Nya untuk kalian?
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 14
dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
Lalu, yang seharusnya mensyukuri rezeki, kalian malah mendustakan al-Qur'ân.
Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia.") rezeki yang baik di surga
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai...rezeki (dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian) yakni tempat kembali, pahala, dan siksaan
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 37
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya...dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 54
Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 58
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 39
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.