Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ILMU 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 ibrahim 13 riba 14 al fushilat ayat 33 15 al baqarah ayat 275 16 zakat 17 ali imran 133 18 An nisa ayat 4 19 Al imran 20 Al Imran 104 21 yunus 22 menuntut ilmu 23 sedekah 24 luqman 25 Sholat 26 shalat 27 al baqarah ayat 282 28 sabar 29 banjir 30 Muhammad 31 sedih 32 ali imran 159 33 Hujan 34 al-Baqarah ayat 275 35 iman 36 Al maidah ayat 90 37 ar rahman 33 38 al maidah ayat 1 39 Al-Baqarah ayat 4 40 suraT Al-Maidah AYAT 38 41 an nisa ayat 29 42 al-isro ayat 26 43 Minyak+bumi+pertambangan 44 ali imran 14 45 Al isra ayat 23 46 Surat Al -insyirah 47 al baqarah ayat 185 48 nikmat 49 Maaf 50 bersyukur 51 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 52 pemimpin 53 Surat 19 ayat 12 54 Ayat sedekah 55 ikhlas 56 Luqman ayat 18 57 surga 58 teman 59 hewan dan tumbuhan 60 luqman ayat 15 61 Yusuf 62 bumi 63 Yusuf 87 64 al maidah ayat 3 65 Imran 66 mukmin 67 Muhammad 7 68 ANNISA AYAT 29 69 Ghaib 70 Soal sholat taraweh 71 kurma 72 Jual beli 73 al hujurat ayat 13 74 fitnah 75 Makar 76 khalifah 77 saya tidak mau masuk neraka 78 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 79 Al Qasas ayat 77 80 luqman 18 81 yunus+18 82 mawas diri 83 Maryam 59 84 surat annur 31 85 Adil 86 sesat 87 surga neraka 88 Hadist tentang manajemen Sumber daya manusia 89 Surat albaqarah halaman pertama 90 ali imran ayat ke 7 91 Malam siang matahari dan bulan 92 Al Hujurat ayat 12 93 Upah 94 ali imran 190 95 al hijr 96 Manusia 97 surat an nahl ayat 32 98 Az zumar ayat 53 99 an nisa ayat 34 100 ibrahim 24

Hasil pencarian tentang syirik

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi
Setiap dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik, menyembah selain Allah dan menentang Rasulullah saw....Sebab, Allah memang bersifat pengampun kecuali terhadap dosa syirik....Dia akan mengampuni dosa selain syirik.
sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya) dari perbuatan syirik
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
Katakanlah, "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya") dari perbuatan syirik
Kami benar-benar mengetahui betapa sakit dan sesaknya hatimu akibat kata-kata syirik, ejekan dan hinaan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 82
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.
Mereka berada di bawah pengaruh setan yang menjadikan perbuatan syirik itu indah dalam pandangan mata...Dan sebagian besar dari orang-orang yang syirik itu membenarkan setan."
pertobatan hamba-hamba-Nya yang taat, mengampuni--atas dasar kebaikan dan kasih sayang--semua dosa selain syirik
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 116
Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik
penduduk negeri ini adalah karena mereka merusak dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik
azab itu (disebabkan kalian bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar) yaitu melakukan perbuatan syirik
Mengapa Engkau menyalahkan dan mencelakakan kami karena perbuatan syirik mereka yang diwariskan kepada
Sebaliknya, siapa saja yang berbuat kejahatan, syirik dan kemaksiatan, lalu mati dalam keadaan musyrik
Tetapi, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai tiba di daratan, mereka pun segera kembali syirik.
Ia tak lain hanyalah seorang pemberi peringatan akan akibat perbuatan syirik mereka.
merasa aman dari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba, sedangkan mereka dalam keadaan kufur dan syirik
Tetapi, siapa saja yang tidak menaatiku dan berbuat syirik, maka Engkau Mahakuasa untuk memberinya petunjuk
Seandainya orang-orang yang menzalimi diri sendiri, dengan cara berbuat syirik, itu memiliki seluruh
bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit syirik
Mereka itulah orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan suci dari perbuatan syirik
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 3
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).
Kalian tidak memiliki bukti apa-apa tentang pengakuan syirik, penghalalan dan pengharaman itu.
Penyayang.) pernyataan ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui, bahwa Allah swt. tidak mengampuni dosa syirik
Allah juga akan mengampuni dosa-dosa syirik dan keburukan-keburukan masa lalu.