Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 darah 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 cinta 9 ibrahim 10 al imran ayat 104 11 ali imran 159 12 ali imran 13 al jumuah ayat 10 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 16 yusuf 17 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 18 pikun dan beruban 19 an nisa ayat 58-59 20 al baqarah ayat 151 21 al maidah ayat 2 22 Ar rahman 23 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 24 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 25 sabar 26 Sedih 27 Pakaian 28 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 29 Muhammad 30 an+nisa+ayat+59 31 AN NISA AYAT 58 32 QS. Ali Imran (3): 67 33 AL IKHLAS 34 yunus 35 AL-BAQARAH AYAT 148 36 an nisa ayat 5 37 al maidah ayat 8 38 ali imran 134 39 al baqarah ayat 111 40 Muslim 4969 41 Kisah nabi 42 surah al baqarah ayat 151 43 al+insyirah+ayat+6 44 Al maidah ayat 18 45 an nisa ayat 29 46 maryam 47 al alaq ayat 2 48 al mujadilah ayat 11 49 Saba ayat 16 50 1. Jangan mudah mengobral sumpah 51 al imran 52 Surat Ar-Ra’d 53 an nahl ayat 97 54 Peristiwa dimasa lalu 55 an nur ayat 9 56 Darah manusia 57 al insyirah ayat 5 58 Talak 59 al ahzab ayat 59 60 al baqarah ayat 43 61 surat al-a'la 62 quran 63 +surat+at+taubah+ayat+24 64 akhlak 65 surah fatir ayat 29 66 bekerja 67 Ali Imran ayat 26. 68 Ali Imran ayat 185 69 surat ar rum 21 70 mimpi 71 Al hujurat ayat 13 72 al imron ayat 198 73 luqman 74 al+imran+ayat+38 75 al+baqarah+ayat+69 76 Hadits cinta 77 an nisa ayat 59 78 al+baqarah+ayat+70 79 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 80 Al Maidah ayat 1 81 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 82 Al Hajj ayat 54 83 menuntut ilmu 84 Asy-syu'ara+ayat+8 85 al araf ayat 185 86 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 87 al baqarah ayat 195 88 hewan 89 al ankabut ayat 45 90 Putus asa 91 albaqarah ayat 2 92 Surat asyuaro ayat 214 93 ibrahim ayat 7 94 al+kahfi+ayat++4 95 ali imran ayat 67 96 al baqarah ayat 198 97 ali imran 14 98 riba 99 al baqarah ayat 10 100 al+insyirah+ayat+5

Hasil pencarian tentang tambah+rezeki

terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lalu jin membuat mereka tambah melampaui batas, kurang akal dan nekat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 13
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 20
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 178
Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 14
baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 161
Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.
Orang-orang lemah dari mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya malah membuat mereka tambah
Orang-orang lemah dari mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya malah membuat mereka tambah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 97
Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.
Kelak Kami akan tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik) orang-orang yang taat pahala.
dari 'tahsabanna' ("Sesungguhnya Kami menangguhkan mereka itu hanyalah supaya dosa mereka bertambah-tambah
orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
tughfar', keduanya kata kerja pasif yang berarti 'diampuni' (bagimu kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami tambah
Mereka memperoleh kesenangan yang bertambah-tambah.
Maksudnya api neraka itu amat panas dan tambah menyala dengan bahan bakar manusia dan batu jadi bukan
-deskripsi"> Yakni tidak ada yang dapat memberimu rezeki selain Dia....Hal itu, karena rezeki semuanya berasal dari Allah, jika Dia menahan rezeki-Nya dari kamu, siapakah yang...dapat memberimu rezeki selain-Nya?...Sedangkan makhluk tidak dapat memberi rezeki terhadap diri mereka, lalu bagaimana mereka memberi rezeki...Dengan demikian, Allah Yang memberi rezeki dan nikmat, dimana tidak ada satu pun nikmat yang diperoleh
Allah melebihkan rezeki seseorang di atas yang lain. Rezeki para tuan lebih baik dari hamba sahaya....Para tuan yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Swt. itu tidak akan memberikan separuh rezeki mereka...kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah
Mekah ke Madinah (kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki...yang baik) yakni rezeki di surga....(Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki) Pemberi rezeki yang paling utama.
(Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya) sebagai...ujian dari-Nya (dan Dia pula yang membatasinya) yakni, menyempitkan rezeki (baginya) sesudah rezeki...(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain melapangkan dan menyempitkan rezeki.
(Atau siapakah dia yang memberi kalian rezeki jika Dia menahan) yakni Allah Yang Maha Penyayang menahan...(rezeki-Nya) yakni hujan-Nya terhadap kalian....Lengkapnya, siapakah yang dapat memberi kalian rezeki?...Tentu tiada seorang pun yang dapat memberikan rezeki kepada kalian selain-Nya.
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya...apa saja yang kalian nafkahkan) dalam hal kebaikan (maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki...yang sebaik-baiknya.") dikatakan, setiap orang memberi rezeki kepada keluarganya, yakni dari rezeki
Bani Israel (dan kenabian) kepada Musa dan Harun, di antara mereka (dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki...yang baik) atau rezeki-rezeki yang halal, yaitu manna dan salwa (dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa
(Sesungguhnya yang kalian. sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian) maksudnya...mereka tidak akan mampu memberi rezeki kepada kalian (maka mintalah rezeki di sisi Allah) yakni mintalah...rezeki itu kepada-Nya (dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya.
(Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya) semuanya (tentulah mereka akan melampaui batas...sewenang-wenang (di muka bumi, tetapi Allah menurunkan) dapat dibaca Yunazzilu atau Yunzilu, yakni menurunkan rezeki-Nya...(apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran) maka Dia melapangkan rezeki itu kepada sebagian hamba-hamba-Nya..., sedangkan yang lainnya tidak; dan timbulnya sikap melampaui batas ini dari melimpahnya rezeki.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang...dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki,...agar mereka sama (merasakan) rezeki itu.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah
mereka malah menyangka bahwa hal itu menunjukkan kebaikan pada mereka, maka Allah memberitahukan, bahwa rezeki...yang diberikan-Nya tidaklah menunjukkan demikian karena Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia...Rezeki-Nya diberikan kepada semua makhluk-Nya, namun iman dan amal saleh hanya diberikan kepada makhluk...

-deskripsi"> Karena orang-orang yang beriman mengetahui, bahwa pelapangan rezeki...Terkadang Dia menyempitkan rezeki kepada mereka karena kelembutan-Nya kepada mereka, karena jika Dia
Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya..."Ini semua rezeki dari Allah....Allah memberi rezeki tanpa perhitungan dan tanpa batas kepada hamba yang dikehendaki-Nya."
Camkanlah bahwa tak ada Pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki, baik yang tercurah dari langit...Tak ada tuhan yang dapat mencurahkan rezeki kepada para hamba-Nya kecuali Dia....Jika demikian halnya, mengapa kalian masih mengingkari keesaan Sang Pencipta dan Pemberi rezeki dan mempersekutukan-Nya