Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ILMU 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 al baqarah ayat 275 13 al fushilat ayat 33 14 ibrahim 15 riba 16 Al imran 17 zakat 18 menuntut ilmu 19 ali imran 133 20 An nisa ayat 4 21 Al Imran 104 22 yunus 23 sabar 24 sedekah 25 luqman 26 Sholat 27 shalat 28 suraT Al-Maidah AYAT 38 29 ar rahman 33 30 ali imran 159 31 Muhammad 32 Hujan 33 Al-Baqarah ayat 4 34 an nisa ayat 29 35 al-isro ayat 26 36 Al maidah ayat 90 37 al maidah ayat 1 38 iman 39 sedih 40 al-Baqarah ayat 275 41 al baqarah ayat 282 42 banjir 43 Luqman ayat 18 44 teman 45 Surat Al -insyirah 46 ANNISA AYAT 29 47 Maaf 48 baik 49 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 50 hewan dan tumbuhan 51 nikmat 52 ikhlas 53 pemimpin 54 Surat 19 ayat 12 55 wasiat 56 Ayat sedekah 57 surga 58 bersyukur 59 luqman ayat 15 60 Yusuf 61 Al isra ayat 23 62 Yusuf 87 63 mukmin 64 Imran 65 Ghaib 66 Jual beli 67 Muhammad 7 68 kurma 69 Makar 70 khalifah 71 Soal sholat taraweh 72 al baqarah ayat 185 73 al hujurat ayat 13 74 fitnah 75 bumi 76 al maidah ayat 3 77 ali imran 14 78 Minyak+bumi+pertambangan 79 Manusia 80 ali imran 112 81 ali imran 190 82 al hijr 83 penyakit 84 AL FURQAN AYAT 2 85 muka 86 al isra ayat 36 87 Upah 88 gaib 89 ibrahim 24 90 Az zumar ayat 53 91 (Q.S Quraisy;1-4) 92 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 93 ali imran 52 94 An Nahl ayat 114 95 ali imran ayat 7 96 an nahl ayat 115 97 Injil 98 Al-Ankabut ayat 51 99 Surat ar ruum 30 100 yusuf 57

Hasil pencarian tentang tanah+longsor

(Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan demikian pula tanah...yang belum kalian injak) sebelumnya, yaitu tanah Khaibar, yang direbut sesudah Quraizhah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dia menciptakan manusia) yakni Nabi Adam (dari tanah kering) tanah kering yang apabila diketuk akan...mengeluarkan suara berdenting (seperti tembikar) seperti tanah liat yang dibakar.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 27
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah
(Yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar) yakni tanah liat yang dibakar.
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut...tanah-tanah yang belum pernah terjamah kaki.
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...) dan hama' (tanah lumpur) adalah jenis tanah yang memiliki komponen yang sama dengan manusia....Secara kimiawi, jenis tanah itu terdiri atas unsur-unsur debu dan air, dua unsur yang membentuk manusia
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) yaitu Nabi Adam (dari tanah liat kering) tanah liat...kering yang apabila diketuk akan terdengar daripadanya suara melenting (yang berasal dari lumpur hitam) tanah
Dari tanah bumi ini, Allah menciptakan Adam dan anak-cucunya....Ke dalam tanah itu pula Allah mengembalikan mereka setelah mati untuk mengubur jasad mereka....Dan dari tanah itu juga Allah mengeluarkan mereka hidup kembali untuk dibangkitkan dan diberi balasan
(Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata) merata...dengan tanah (lagi tandus) kering tidak subur.
ke bawah) malaikat Jibril mengangkatnya ke langit kemudian menjatuhkannya dalam keadaan terbalik ke tanah...(dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras) yaitu tanah liat yang dibakar dengan api.
Tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah....Dan tanah yang tidak subur, tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Bukti untuk mereka bahwa Kami Mahakuasa membangkitkan dan mengumpulkan adalah tanah kering- kerontang...Lalu, dari tanah itu, Kami keluarkan biji-bijian yang kemudian dapat mereka makan.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 33
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 17
Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 58
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur,
ketika Sang Pencipta, Tuhan alam semesta, berkata kepada malaikat, "Aku akan menciptakan manusia dari tanah...Tanah itu dapat berubah-ubah warnanya.
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 4
yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
Allah berfirman kepada Mûsâ, "Lemparkan tongkat itu ke atas tanah."
ada di antara keduanya) yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya (dan semua yang di bawah tanah...) yaitu lapisan tanah yang masih basah, yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang tujuh,...karena lapisan bumi yang berjumlah tujuh itu berada di bawah lapisan tanah yang basah.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 12
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 128
Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 71
Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
Sebab Engkau telah menciptakanku dari api sedangkan dia dari tanah....Dan api lebih mulia daripada tanah."
Apakah kamu merelakan dirimu mengingkari Tuhan yang telah menciptakan moyangmu, Adam, dari segumpal tanah...bangga dengan harta dan pengikut-pengikutmu, maka ingatlah Tuhan yang telah menciptakan dirimu dari tanah
Masuklah kamu ke tanah suci) yang disucikan (yang telah ditetapkan Allah bagi kamu) telah dititahkan-Nya...untuk memasukinya yaitu tanah Syam (dan janganlah kamu lari ke belakang) berbalik surut karena takut
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 41
atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi".
Ingatlah (ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah
(Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras) yang dibakar oleh api.