Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 al ikhlas 4 Al+imran+191 5 al maidah ayat 90 6 Zina 7 yunus 84 8 niat 9 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 10 al quran 11 An nasr ayat 2 12 Menuntut ilmu 13 sholat 14 ali imran 159 15 yusuf 16 kami 17 al mulk ayat 30 18 kiamat 19 An nisa ayat 58 20 Nikah 21 Al baqarah ayat 2 22 dalil+kitab+injil 23 Al-Hujurat Ayat 13 24 Ibrahim 25 dosa 26 MAKAN 27 dalil+kitab+zabur 28 luqman ayat 14 29 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 30 obat 31 ali imran 130 32 Al hajj ayat 7 33 al+luqman+8 34 Yusuf 87 35 Solawat nabi 36 Alam 37 al-maidah ayat 3 38 yunus 39 al-baqarah ayat 275 40 aurat 41 Surah Al Maidah Ayat 90 42 kitab 43 ali imran 190 44 Perangilah 45 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 46 Ar+rum+ayat+31 47 wanita 48 Asy syura ayat 11 49 Al-luqman+ayat+13-17 50 al+maidah+ayat+9 51 Nabi palsu 52 Surga 53 An-Nisa Ayat 58 54 An nisa ayat 136 55 Sakit 56 Al+waqi'ah+ayat+68 57 Latin dan arab 58 Al-Baqarah Ayat 282 59 menutup mulut 60 al hadid ayat 22 61 al maidah ayat 44 62 al ahzab ayat 21 63 ar rum ayat 21 64 ilmu 65 9 surat al-hadid ayat 3 66 Surat Al kahfi 67 al quraisy 68 Ali Imran ayat 9 69 jual beli 70 al-baqarah ayat 148 71 al+luqman+9 72 al+hujurat+ayat+12 73 rusaknya iman 74 al-maidah+ayat+2 75 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 76 al baqarah ayat 155 77 Ali imran 185 78 Ibrahim ayat 7 79 ibrahim 4 80 akal 81 Neraka 82 Al Baqarah ayat 30 83 Pahala baca quran 84 Isa putra Maryam 85 talak 86 Ali imran ayat 7 87 ali imran 92 88 Sulaiman 89 hadis rusaknya iman 90 keburukan 91 Peradaban islam 92 Ali Imran 93 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 94 muhammad 19 95 niat sholat idul Fitri 96 al-A’raaf:157 97 Banjir 98 Hukum tajwid 99 Al-Baqarah ayat 197 100 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14

Hasil pencarian tentang tentang+artinya

(Dan katakanlah, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan) tentang azab Allah supaya jangan menimpa...kalian (yang menjelaskan.") artinya yang jelas peringatannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mereka menjawab,) "itu (adalah mimpi-mimpi yang kosong) mimpi yang tidak ada artinya (dan kami sekali-kali...tidak mengetahui tentang mentakwilkan mimpi.")
(Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu) tentang sesuatu (Sesungguhnya aku akan mengerjakan...itu besok pagi) lafal Ghadan artinya di masa mendatang.
(Tiada mendustakan) dapat dibaca Kadzaba atau Kadzdzaba, artinya tiada mengingkari (hati) atau kalbu...(apa yang telah dilihatnya) dengan mata kepalanya sendiri tentang rupa malaikat Jibril.
(Kawanmu tidak sesat) artinya, Nabi Muhammad saw. tidak sesat dari jalan petunjuk (dan tidak pula keliru...) tidak pula salah, yang dimaksud adalah dia tidak bodoh tentang akidah yang rusak.
Pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudara sekandungnya) artinya carilah berita tentang
Oleh sebab itu maka (berkatalah Musa, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini) sesudah...kali ini (maka janganlah kamu menemani aku lagi) artinya janganlah kamu mengikuti aku lagi (sesungguhnya...kamu telah cukup memberikan kepadaku) dapat dibaca Ladunii atau Ladunnii, artinya dari pihakku (udzur
kepada kalian) huruf Maa pada lafal Innamaa adalah Mashdariyah; yakni janji Allah kepada mereka, yaitu tentang...hari berbangkit dan lain-lainnya (pasti benar) artinya sungguh merupakan janji yang benar.
(Katakanlah) kepada mereka ("Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian) lafal...Tu'allimuuna berasal dari 'Allama yang artinya Sya'ara atau memberitahukan....Maksudnya, apakah kalian melalui perkataan kalian, 'Kami telah beriman', hendak memberitahukan kepada Allah tentang
(Sesungguhnya telah menanyakan hal itu) artinya hal-hal serupa itu (suatu kaum sebelum kamu) kepada nabi-nabi...mereka, maka mereka diberi penjelasan tentang hukum-hukumnya (kemudian jadilah mereka) mereka menjadi
maksudnya semua perasaan dengki (sedangkan mereka merasa bersaudara) lafal ikhwaanan ini menjadi hal tentang...keadaan mereka (duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan) kalimat ayat ini pun menggambarkan tentang...keadaan mereka; artinya sebagian dari mereka tidak melihat kepada tengkuk sebagian yang lain karena
Menurut qiraat yang lain dibaca Adraka menurut wazan Akrama, sehingga artinya menjadi, Apakah telah sampai...ke sana (pengetahuan mereka tentang akhirat?)...yakni mengenai hari akhirat, sehingga mereka menanyakan tentang kedatangannya....Pada kenyataannya tidaklah demikian (sebenarnya mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, bahkan mereka buta...daripadanya) 'Amuna berasal dari kata Umyul Qalbi yang artinya buta hatinya; pengertian ungkapan ini
Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat) dapat dibaca Mudkhalan dan Madkhalan, artinya...(Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang niat mereka (lagi Maha Penyantun) dari menghukum mereka
(Kecuali orang-orang yang tobat) artinya sadar dan kembali dari kesalahannya, (mengadakan perbaikan)...mengenai amal perbuatan mereka, (dan memberikan penjelasan) tentang apa yang mereka sembunyikan itu,
(Tetapi Allah menyaksikan) artinya tentang kenabianmu (dengan apa yang diturunkan-Nya kepadamu) berupa
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan) artinya
Artinya, mereka masih tetap dalam kekafirannya, (lalu dikunci matilah) dikuncilah (hati mereka) dengan...kekafiran (karena itu mereka tidak dapat mengerti) tentang iman yang sesungguhnya.
(Dan mereka bertanya kepadamu) yaitu orang-orang Yahudi (tentang roh,) yang karenanya jasad ini dapat...('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya
(Dan kalian tidak menghendaki) dapat dibaca Tasyaa-uuna dan Yasyaa-uuna, kalau dibaca Yasyaa-uuna artinya...(Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya
(Dan sesungguhnya dia) Nabi Isa itu (benar-benar merupakan pengetahuan tentang hari kiamat) artinya,...(Karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu) atau janganlah kalian meragukannya.
(Ia berkata) Nabi Hud berkata, ("Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah) artinya
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
dalamnya mengandung kemudaratan (dan jika kamu menanyakannya di waktu Alquran itu sedang diturunkan) artinya...di masa Nabi saw. masih hidup (niscaya akan diterangkan kepadamu) makna ayat: apabila kamu bertanya tentang...turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang...hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf
(Demikian itu) artinya keadaannya bersama orang-orang yang disebutkan itu, menjadi mubtada sedangkan...(Dan Allah cukup mengetahui) tentang pahala-pahala di akhirat, maka percayalah kamu kepada-Nya karena
akan hari ketika Kami membangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi) yakni nabinya yang berkesaksian tentang...orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf) artinya
beriman kepadanya (maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit) lafal Dhankan ini merupakan Mashdar artinya...Ditafsirkan oleh sebuah hadis, bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya orang kafir di dalam kuburnya
mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang...kepada-Nyalah kalian dikembalikan) lafal Turja'uuna dapat pula dibaca Yurja`uuna; berdasarkan qiraat kedua maka artinya
Ingatlah (pada hari betis disingkapkan) ungkapan ini menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan pada hari...Dikatakan "kasyafatil harbu 'an saaqin", artinya perang itu berkobar dengan sengitnya (dan mereka dipanggil
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan