Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 hari kiamat 12 Ali Imran 159 13 Injil 14 Al Hujurat ayat 13 15 Riba 16 dalil+kitab+injil 17 Surat Al sajdah ayat 29 18 zabur 19 Sesuai petunjuk 20 Ali+Imran+191 21 Al imran 22 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 23 Ibrahim ayat 7 24 sombong 25 Al maidah ayat 48 26 Al sajdah ayat 29 27 an-nisa' ayat 100 28 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 29 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 30 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 31 an nisa 1 sampai 3 32 an nisa ayat 34 33 ilmu 34 Surat Al infitar 6 35 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 36 Zina 37 niat 38 Berakal 39 Ali Imran ayat 159 40 yusuf 111 41 Hadits tentang ketauhidan 42 at taubah ayat 105 43 Menyesatkan 44 ali+imran+190-191 45 kontrol diri 46 al hadid ayat 3 47 Surah taha ayat 15 48 Ali imran ayat 9 49 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 50 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 51 ibrahim 7 52 hadist+al-hujurat+ayat+12 53 kontrol+diri 54 harta 55 Hukum bacaanya 56 Ali imran ayat 138 57 Al an'am ayat 82 58 Surat annaShr 59 Hadist mengenai Allah sang maharaja 60 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 61 Yusuf 62 An nisa ayat 125 63 Amal tanpa ilmu 64 annahl ayat 90 65 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 66 Al-Maidah+ayat+2 67 Az zumar ayat 62 68 ali imran 103 69 al hadid ayat 22 70 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 71 an-najiah ayat 17 72 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 73 Al isra ayat 13 74 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 75 An Nur ayat 2 76 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 77 an nahl ayat 90 78 beriman pada hari kiamat 79 Al baqarah ayat 2 80 al ahzab ayat 59 81 Surat Al-An'am Ayat 151 82 yunus ayat 107 83 Ali imran 186 84 beriman kepada allah dan hari akhirat 85 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 86 ali imran 110 87 at tahrim ayat 6 88 surat Hud ayat 41 89 al furqan ayat 67 90 ibrahim 91 Al Kahfi ayat 57 92 dalil+iman+kitab+zabur 93 yasin+ayat+56 94 Allah berpaling 95 ayat tuhan maha pemurah 96 al-kahfi ayat 82 97 YUNUS 38 98 Surat ad duha ayat 7 99 Hadist surah al mujadalah ayat 11 100 QS Al maidah ayat 51

Hasil pencarian tentang tulisan+assalamualaikum+arab

Apakah yang Anda maksud tulisan assalamu'alaikum arab?
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 7
Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa...Arab, meskipun tidak fasih, yang mustahil dituduh dapat membuat al-Qur'ân,
(Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab...) atau memakai bahasa Arab (supaya kalian) hai penduduk Mekah (memahaminya) memahami makna-maknanya.
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu, Muhammad, sebuah firman berbahasa Arab yang dapat dibaca dan dihafal...oleh bangsa Arab, agar mereka dapat memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 2
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
(Sesungguhnya Kami mudahkan ia) Kami mudahkan Alquran itu (dengan bahasamu) dengan bahasa Arab supaya...orang-orang Arab dapat memahaminya darimu (supaya mereka mendapat pelajaran) supaya mereka dapat mengambilnya
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 198
Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab...berta'alluq kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
(Dan kalau Alquran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab) lafal A'jamiina adalah
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
di antara Yaman dan Amman sampai Hadramaut dan Syahr yang terletak di sebelah tenggara semenanjung Arab...Pendapat ini didasarkan pada tulisan nabthiyyah yang mereka temukan dalam reruntuhan candi yang ada di
menaiki langit (hingga kamu turunkan atas kami) dari langit itu (sebuah kitab) yang di dalamnya tertera tulisan
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui
dinamakan salsabil) yaitu air telaga itu rasanya seperti jahe yang sangat disukai oleh orang-orang Arab
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada edisi bahasa Arab
Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang
bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab