Paling Sering Dicari

1 hutang 2 syirik 3 kemudahan 4 al mujadalah ayat 11 5 rumah 6 kurban 7 al baqarah ayat 275 8 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 9 Ruhul 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 manusia 12 al+kautsar+ayat+1-2 13 musibah 14 ibrahim 37 15 MARYAM 16 Jihad 17 AL HUJURAT AYAT 13 18 harun 19 Dua masa 20 hujan 21 Surah+Al+A'raf+ayat+ 22 Makanan 23 Hati 24 Disebabkan 25 luqman 26 Adam 27 ali imran 28 al waqiah ayat 63 29 Iman 30 al hasyr ayat 7 31 al quran adalah petunjuk 32 al ikhlas 33 Jika allah menganugerahi rahmat 34 Al-Imran (3 : 130) 35 Surga 36 Al-Imran ayat 130 37 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 38 ikhlas 39 Hadits Muslim Nomor 3035 40 sumber daya alam 41 Ta ha+ayat+14 42 ibrahim 43 surat+al+imranayat+110 44 Yusuf 45 an nisa ayat 29 46 ALI IMRAN 14 47 Jahe 48 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 49 hadist tentang perilaku konsumen 50 Kafir 51 Al Isra ayat 73 52 al hujurat ayat 12 53 cemas 54 al isra ayat 36 55 ibrahim ayat 7 56 al imran 57 azab 58 surah al-maidah ayat 8 59 Haji 60 Ilmu 61 surat al mujadalah ayat 11 62 Sholat 63 Berdebat 64 al imran 159 65 bala' 66 mendidik anak sesuai zaman 67 al qalam ayat 4 68 Surat Ali imran ayat 64 69 ujian 70 Dimana dia akan mati 71 pertolongan 72 Surat Al-Baqarah 187 73 Al-Ankabut ayat 57 74 al ahzab ayat 70 75 ali imran 103 76 al+qiyamah+ayat+1-2 77 talak 78 khusyu 79 al+imran+26 80 al imran ayat 139 81 Al Baqarah ayat 153 82 puasa 83 Al-Baqarah ayat 132. 84 allah sembahlah 85 "Maha Penyayang" 86 QS.An-Nahl ayat 89 87 tafsiran ayat 6:11 88 HR muslim 89 Daun Bidara 90 tafsir al maidah ayat 2 91 surah+al-an'am+ ayat 14 92 ali imran 173 93 Maryam ayat 71 94 Dan saksikanlah kurbanmu. Karena, setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: 95 at tahrim ayat 6 96 Aku menghafal seluruh Surat Qaf 97 surat+al+baqarah+ayat+282 98 Daun sirih 99 Hadist cinta 100 menyelesaikan

Hasil pencarian tentang “Akulah+Jibril”

terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 24
(Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
("Inilah jalan yang lurus; kewajiban Akulah memeliharanya")
(Seraya berkata, "Akulah tuhan kalian yang paling tinggi") tiada tuhan di atasku.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 9
(Allah berfirman): "Hai Musa, sesungguhnya, Akulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Sesungguhnya) keadaan yang sebenarnya (Akulah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 81
Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula
Hanya Akulah yang berhak dipertuhan; Yang Maha Menundukkan segala sesuatu; Yang Mahabijaksana yang meletakkan
(Kabarkanlah) beritakanlah, hai Muhammad (kepada hamba-hamba-Ku bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah
Allah mendatangkan siksa atas dosa Fir'aun yang pertama saat ia mengatakan, "Akulah tuhan kalian yang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 35
Katakanlah: "Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas
kemudian Aku azab mereka) yang dimaksud dengan kota di sini adalah para penduduknya (dan hanya kepada Akulah
Jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak) seumpamanya (maka akulah orang yang mula-mula menyembahnya
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 90
Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 41
kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah
Akulah Pencipta, Pengawas dan Penjaga alam semesta."
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 51
Berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya
artinya Muhammad hanya membuat-buat Alquran saja (Katakanlah, "Jika aku membuat-buatnya, maka hanya akulah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 55
Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu
yang mereka tipu-dayakan) artinya janganlah engkau hiraukan tipu muslihat mereka, karena sesungguhnya Akulah
Maknanya Akulah yang akan bertindak terhadap mereka; mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum Quraisy (orang-orang
Yûsuf pun membenarkan dugaan mereka dan berkata, "Benar, akulah Yûsuf dan ini Benyamin, saudaraku.
Hendaknya) Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah
Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku.
mengalahkan mereka dengan berbagai hujah dan dengan mata pedang (sampai hari kiamat kemudian kepada Akulah
Berkatalah istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah) menjadi gamblanglah (kebenaran itu, akulah yang menggodanya
orang yang kembali) orang yang bertobat (kepada-Ku) dengan melakukan ketaatan (kemudian hanya kepada Akulah
Akulah yang memperdaya dirinya.
Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab. 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.'
Nabi saw., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala...Lalu Nabi saw. pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat wujud asli malaikat Jibril itu....Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...diciptakan oleh Allah, lalu malaikat Jibril menjanjikan akan memenuhi hal tersebut di gua Hira....Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.