Paling Sering Dicari

1 Al hajj ayat 54 2 Ali imran 3 surat al ahzan ayat 70 4 Jihad 5 Taubat 6 al baqarah ayat 111 7 ali imran 159 8 al+maidah+ayat+28 9 al ahzab ayat 21 10 Al-Hajj ayat 54 11 At Tahrim ayat 6 12 ali imran 110 13 luqman 14 Surat Al-Baqarah Ayat 111 15 sabar 16 Jika Allah menghendaki 17 ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 18 Al-Baqarah ayat 111 19 Tafsir surat al kafirun 20 SURAT MENGUBAH TUBUH KAERENA KECANTIKAN 21 yusuf 111 22 akhlak 23 al maidah ayat 2 24 al ikhlas 25 PEMIMPIN 26 kesabaran 27 al imran 130 28 Al+hujurat+ayat+56 29 ali imran 14 30 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 31 ibrahim ayat 7 32 tumbuhan 33 Surat Al-Baqarah Ayat 251 34 al-Qur’an mempergunakan istilah an-nafs (artinya jiwa) dan istilah al-ruh (ruh) 35 al mukminun ayat 12 36 bumi 37 NEGARA 38 zakat 39 Penyakit hati 40 yunus 41 yusuf 42 al imran 15 43 al baqarah ayat 233 44 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 45 surat an-nisa 59 46 Q.S Ar-Rum ayat 39 47 QS. An-Nahl Ayat 91 48 iman 49 pemikiran islam 50 luqman 33 51 al maidah ayat 5 52 al maidah ayat 32 53 at talaq ayat 4 54 Pendidikan 55 al-anfal ayat 9 56 Al hajj ayat 5 57 arti surah almaidah ayat 28 58 perkawinan 59 AYAT RIYA' 60 Hati 61 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 62 Surah Ibrahim 63 al baqarah ayat 30 64 al furqan ayat 2 65 Kematian 66 maryam 67 rosulullah+adalah+teladan+bagi+seluruh+umat+manusia+dan+memiliki+akhlak+yang+mulia+dan+terpuji. 68 hewan tanah 69 Ampunilah 70 QS HUD AYAT 54 71 Kehidupan 72 Al-An’am ayat 165: 73 Hadits Muslim Nomor 2661 74 saba 13 75 riba 76 surat al-hajj 54 77 Surat Ali Imran 78 an nisa ayat 34 79 an nisa ayat 29 80 ilmu 81 al mulk ayat 15 82 Surat Al-Hajj ayat 54 83 al+baqarah+ayat+2 84 al isra ayat 23 85 sedih 86 rezeki 87 Hikmah 88 sakit hati 89 al maidah ayat 1 90 al baqarah ayat 102 91 hewan tumbuhan 92 al a'raaf+ayat+129 93 thaha+ayat+14 94 al-baqarah ayat 26 95 upah 96 Surat+ali+imron+ayat+190 97 saba 26 98 al+baqarah+ayat+248 99 ujian 100 kaya

Hasil pencarian tentang Adam

Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 11
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada...para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis.
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan..., aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 27
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Sungguh telah Kami wasiatkan kepada Adam sejak semula sebelummu, Muhammad, agar tidak melanggar perintah...Tetapi Adam kemudian lupa lalu melanggar perjanjian itu.
Lalu setan membisikkan bujukan kepada Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon yang terlarang dengan...berkata, "Hai Adam, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah pohon.
ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah) yaitu Adam
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat."...Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka.
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
(Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), yakni dengan diilhamkan-Nya kepadanya, menurut...dibaca nashab, sedangkan 'kalimatun' dibaca rafa`, sehingga arti kalimat menjadi, "maka datanglah kepada Adam...Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Dialah yang menciptakan kalian dari satu keturunan, Adam, bapak manusia....Adam sendiri tercipta dari tanah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 26
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan seorang manusia, yaitu Adam
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 172
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil...Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam
(Kemudian Kami jadikan ia) manusia atau keturunan Adam (dari nuthfah) yakni air mani (yang berada dalam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 115
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?
(Ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!")...ia enggan) tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam
(Sesungguhnya Kami telah menciptakanmu) maksudnya ayah kamu yaitu Adam (lalu Kami bentuk tubuhmu) Kami...masih berada di dalam sulbinya (kemudian Kami katakan kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi Adam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 120
Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan