Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 yunus ayat 99 14 saba' 46 15 saba ayat 46 16 Al Hujurat ayat 13 17 ali imran 18 kebebasan 19 Ali imran 14 20 ilmu pengetahuan 21 surat al baqarah ayat 256 22 ibrahim 7 23 YUNUS 24 Surah al- baqarah ayat 36 25 Qs. Attin ayat 4 26 al-hajj ayat 41 27 jual beli 28 Berpikir 29 SABA+46 30 Surah+An+Nisa+Ayat+26 31 ali imran 191 32 as saba 46 33 Anisa ayat 118 34 al maidah ayat 2 35 Anisa+ayat+118 36 al mujadalah ayat 11 37 Al ikhlas 38 al hajj ayat 41 39 saba 40 an nisa ayat 1 41 pemimpin 42 al imran ayat 159 43 maryam 44 An Nahl ayat 5 45 ali imran 31 46 An+Nahl+ayat+6 47 Ar rahman 48 kebebasan musyawarah 49 ibrahim 50 Sabar 51 surat at taubah ayat 71 52 an najm ayat 39-42 53 ali imran 103 54 Al Furqan ayat 74 55 Surah Ali Imran 214 56 Surat Al hajj ayat 41 57 al baqarah ayat 3 58 surat al baqarah ayat 36 59 Surat Ibrahim ayat 7 60 rezeki 61 al-baqarah ayat 36 62 Syirik 63 al mujadilah ayat 11 64 Ali Imran ayat 19 65 QS. Al-Hajj ayat 41 66 surat saba' ayat 46 67 surat saba ayat 46 68 al-baqarah ayat 256 69 kurban 70 Arab 71 al baqarah ayat 170 72 ali imran 12 73 Ali Imran 185 74 pendidikan 75 Al Baqarah ayat 275 76 kemaslahatan 77 bebas 78 Al ahzab ayat 36 79 ar rum ayat 39 80 Ibrahim ayat 34 81 qs yunus 99 82 Surah al- baqarah ayat 36\ 83 surah al-Baqarah ayat 30 84 saba' ayat 46 85 surat+al baqarah ayat 36 86 sholat 87 al bayyinah ayat 8 88 at taubah ayat 122 89 ar-rahman 90 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 91 ali imran 13 92 Al+Baqarah+ayat+260 93 matahari 94 Surat Az Zukhruf ayat 22 95 Hadits Ahmad Nomor 17398 96 al an aam ayat 108 97 yunus 26 98 luqman 17 99 surat ali imran ayat 159 100 kedudukan wanita

Hasil pencarian tentang Adam

Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 11
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada...para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis.
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan..., aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 27
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Sungguh telah Kami wasiatkan kepada Adam sejak semula sebelummu, Muhammad, agar tidak melanggar perintah...Tetapi Adam kemudian lupa lalu melanggar perjanjian itu.
Lalu setan membisikkan bujukan kepada Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon yang terlarang dengan...berkata, "Hai Adam, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah pohon.
ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah) yaitu Adam
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat."...Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka.
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
(Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), yakni dengan diilhamkan-Nya kepadanya, menurut...dibaca nashab, sedangkan 'kalimatun' dibaca rafa`, sehingga arti kalimat menjadi, "maka datanglah kepada Adam...Maka Adam pun menyampaikan doanya dengan ayat tersebut.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Semua malaikat pun melaksanakan perintah itu dan melakukan sujud penghormatan kepada Adam, kecuali Iblîs
Dialah yang menciptakan kalian dari satu keturunan, Adam, bapak manusia....Adam sendiri tercipta dari tanah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 26
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan seorang manusia, yaitu Adam
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 172
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil...Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam
(Kemudian Kami jadikan ia) manusia atau keturunan Adam (dari nuthfah) yakni air mani (yang berada dalam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 115
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?
(Ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!")...ia enggan) tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam
(Sesungguhnya Kami telah menciptakanmu) maksudnya ayah kamu yaitu Adam (lalu Kami bentuk tubuhmu) Kami...masih berada di dalam sulbinya (kemudian Kami katakan kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu kepada Adam
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi Adam
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 120
Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan