Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 ali imran 159 3 riba 4 al maidah ayat 2 5 Keanekaragaman tumbuhan 6 al hujurat ayat 13 7 Al+Hujurat+ayat+11-12 8 Al+hujurat+ayat+12 9 Zakat 10 ali imran 103 11 niat 12 pemimpin 13 al maidah ayat 8 14 Tauhid 15 al maidah ayat 32 16 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 17 mengambil tanah qs 18 alam semesta 19 Kiamat 20 al hadid ayat 3 21 hujan 22 al-Maidah ayat 88 23 al baqarah ayat 30 24 AL BAQARAH AYAT 275 25 al baqarah ayat 256 26 surah+al-zumar+ayat+68 27 ali+imran+104 28 Hadits muslim no 97 29 ali+imran+110 30 al ikhlas 31 al+hujurat+ayat+13 32 Tuliskan dalil ananiyah 33 Haji 34 Shalat 35 iman 36 QS. Ali Imran Ayat 64 37 Idris 38 al maidah ayat 3 39 Menuntut ilmu 40 Al+hujurat+ayat+11 41 Ali imran 110 42 sholat 43 al mumtahanah ayat 8 44 jual beli 45 sedekah 46 Ali Imran 31 47 Adam 48 Al+hadid+ayat+72 49 Al an'aam ayat 59 50 An Nisa ayat 29 51 at taubah ayat 71 52 an nisa ayat 11 53 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 54 Surah al qashash ayat 47 55 Surat+al+Baqarah+ayat+245 56 rukun iman 57 Ali+Imran+Ayat+191 58 Surat an Najm ayat 39-42 59 Tidaklah seorang pezina 60 al-baqarah ayat 153 61 al+baqoroh+ayat+20 62 Ali Imran 18 63 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 64 al baqarah ayat 222 65 al imran 66 Akhlak 67 al isra ayat 32 68 Sapi 69 AL ISRA AYAT 70 70 Bathin 71 al-baqarah ayat 221 72 al baqarah ayat 282 73 aisyah 74 surat al- hujuraat ayat 13 75 surat an-nisa ayat 29 76 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 77 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 78 Surat al maidah ayat 2 79 ayat tentang syariat 80 ayat alquran sembelih halal 81 al maidah ayat 6 82 surah al maidah ayat 3 83 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 84 AL ISRA AYAT 33 85 isa putra maryam 86 al baqarah ayat 10 87 rasul 88 an nisa ayat 3 89 Al hasyr ayat 7 90 Surah hud ayat 69 91 ar rahman 92 ali imran ayat 14 93 al hujurat ayat 11-12 94 amal 95 yunus 9 96 Lawan kata taat 97 Al-Anam+ayat+141 98 Keanekaragaman buah 99 Surat albaqarah ayat 85 100 ali imran ayat 159

Hasil pencarian tentang Al+imran+191

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al