Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 injil 7 unta 8 riba 9 Ibrahim 7 10 Al Isra ayat 26-27 11 dalil+kitab+zabur 12 Surat an nahl ayat 44 13 gunung 14 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 15 sabar 16 dalil+kitab+injil 17 saba 16 18 aLI iMRAN 19 hijrah 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 Dalil+tentang+judi 22 zabur 23 Tuhan 24 Berpikir 25 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 26 berlomba 27 Tajwid+surat+al+anbiya 28 Kitab+injil+alisra 29 maryam 16 30 Cinta+tanah+air+ 31 surat+al-baqarah+ayat+155-157 32 al maidah ayat 48 33 jus berapa surat al an am ayat 59 34 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 35 Kayu 36 anggur 37 al hujurat ayat 13 38 Yunus 39 Surat Al-A’raf Ayat 144 40 al hijr 22 41 hujan 42 pertengkaran 43 HUD AYAT 61 44 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 45 ali imran 190 46 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 47 al imran 103 48 Taurat 49 Pintu+rezeki 50 hukum 51 Surat Al alaq 52 ular 53 Yunus 101 54 Al+anfal+ayat+82 55 jihad 56 ar-rum ayat 41 57 Kesengsaraan dan kemelaratan 58 akal 59 dalil+kitab+Al Quran 60 Alankabut ayat 10 61 rayap 62 al an,am ayat 1 63 Surat+ghafir+ayat+52 64 maryam+17 65 saba 13 66 surat+as-syu'ara+80 67 bermegah 68 An-nur ayat 43 69 saba+16 70 QS. Ali Imran ayat 104 71 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 72 kebahagiaan 73 berbahagia 74 nafsu 75 Al imran 76 Hadis at taubah ayat 105 77 ar rahman 19 78 at taubah ayat 36 79 at taubah ayat 105 80 ar rahman 26 81 ibrahim 32 82 at+talaq+ayat+3 83 Ali Imran ayat 164 84 hadist+al-hujurat+ayat+12 85 Muhammad 86 domba 87 an nisa ayat 29 88 Sabar terhadap pasangan 89 semut 90 Allah maha kuasa 91 al-baqarah ayat 143 92 al+mu'min+ayat+46 93 QS. An- Nisa ayat 125 94 Tenggelamkan 95 surat+al-baqoroh+ayat+186 96 islam indah 97 Abu daud 98 gagak 99 Penyakit 100 Surat an nisa ayat 115

Hasil pencarian tentang Ali+imran+159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ


159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta