Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 niat 3 puasa 4 Hud ayat 1 5 iman 6 ibrahim 7 ali+imran+ayat+16 8 An Naml ayat 6 9 At tahrim ayat 6 10 surat at tahrim ayat 6 11 at taubah ayat 105 12 Al-Maidah ayat 2 13 an nisa ayat 29 14 zina 15 al hujurat ayat 6 16 Annisa ayat 1 17 Ayat Alquran tentang filsafat 18 an-nahl ayat 90 19 nikah 20 an nisa ayat 4 21 Takwa 22 haji 23 AN NISA AYAT 3 24 al maidah ayat 8 25 surat alzalzalqh 26 ibadah 27 Al baqarah ayat 275 28 Al+maidah+ayat+90 29 ali+imran+ayat+17 30 Berangsur 31 ali imran 159 32 ibrahim 7 33 Tulislah 34 at tauriq ayat 3 35 jual beli 36 Surah aRum+ayat+21 37 Al-Mu'minun Ayat 19 38 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 39 al anfal ayat 75 40 an-nahl ayat 125 41 Al+Maidah+ayat+101 42 zakat 43 asy syura ayat 20 44 ali imran ayat 77 45 berat 46 Babi 47 marah 48 ali+Imran+ayat+102 49 Zaitun 50 al ikhlas 51 Makna surat al baqarah ayat 234 52 Taubat 53 al an'am ayat 165 54 Ali imran 110 55 al maidah ayat 1 56 Surat 17 ayat 23 57 Dalam kubur berputus asa 58 banjir 59 an nahl ayat 90 60 ALI IMRAN 61 Hutang 62 al imran 192 63 surah yusuf 64 An-Nisa Ayat 9 65 Al-Mutaffifin+ayat+2 66 ali imran ayat 15 67 surat+thaha+ayat+125 68 Budak 69 Ibrahim ayat 24 70 SURAT AL KAFIRUN 71 Al anfal ayat 9 72 Ikan 73 Al hijr 9 74 yasin+ayat+30-38 75 Membela diri sesudah teraniaya 76 Kedengkian 77 an Nisa ayat 36 78 Az Zukhruf ayat 4 79 al maidah ayat 5 80 MUHAMMAD 81 Puasa tiga hari 82 Tidak membeda-bedakan 83 ali imran 104 84 anak berkebutuhan khusus 85 surat al-fatihah 86 Ali+imran+191 87 Fathir ayat 31 88 ilmu 89 imran 61 90 An Nuur ayat 35 91 Sedekah 92 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 93 gunung meletus 94 ali imran 103 95 Kanan dan kiri 96 .” (al-Hijr, 15: 92). 97 al baqarah ayat 43 98 ali+Imran+ayat+19 99 Diriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a, bahawa Rasulullah SAW melantik seorang sahabat sebagai petugas di Khaibar. Sahabat tersebut membawa kurma yang disebut (janib). Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut: “Adakah semua kurma Khaibar begini?” S 100 Ali+imran+193

Hasil pencarian tentang Allah+tahu+yang+terbaik

terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 6
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dan banyak menyebut nama-nama-Mu yang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 9
serta mendustakan pahala terbaik,
Dialah Allah Yang Mahaesa, yang berhak disembah, bukan selain-Nya....Sebab, Dia yang mempunyai sifat- sifat sempurna dan sifat-sifat yang terbaik.
(Alif laam miim), Allah yang lebih tahu akan maksudnya.
Sulaimân adalah orang yang patut dipuji dan dijuluki "hamba terbaik"....Sebab ia memang selalu kembali kepada Allah dalam segala permasalahan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 78
Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat...mengetahui segala yang ghaib.
Kenikmatan yang mereka peroleh di surga adalah kekal dan tidak pernah putus....Surga itu merupakan tempat menetap dan kediaman yang terbaik.
(Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka) yaitu orang yang terbaik di antara...kepada Allah seraya bertobat kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 7
Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka...siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
Sebab, balasan dari Tuhanmu lebih baik dari apa yang ada pada mereka....Allah adalah pemberi yang terbaik di antara yang memberi.
Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
mujahidin itu tidak mengeluarkan harta, baik kecil maupun besar, dan juga tidak bepergian di jalan Allah..., melainkan telah dicatat oleh Allah dalam lembaran amal saleh mereka....Dengan demikian, mereka menerima pahala terbaik yang berhak diterima oleh orang-orang yang mengerjakannya
Ikutilah ajaran terbaik yang diturunkan kepada kalian, yaitu al-Qur'ân, sebelum siksaan datang kepada
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 88
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan,...dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".
Hasil dari perbuatan mereka itu adalah balasan Allah yang terbaik sebagai ganjaran perbuatan baik mereka...dan karunia yang dilebihkan untuk mereka....Allah Swt. Mahaluas karunia-Nya....Dia akan memberi karunia yang besar kepada siapa yang dikehendaki-Nya....Tidak seorang pun yang dapat menghitung karunia-Nya tersebut.
Dan barangsiapa yang memenuhi seruannya, beriman kepada Tuhannya dan beramal saleh, maka baginya balasan...yang terbaik di akhirat.
Allah mengaruniai Ibrâhîm dengan Ishâq, anaknya, dan Ya'qûb, cucunya, dan memuliakannya dengan menjadikan...anak keturunannya sebagai nabi, menurunkan kitab-kitab samawi kepada mereka, serta memberikan balasan yang...terbaik kepadanya di dunia....Di akhirat, ia termasuk orang-orang saleh yang terpilih.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman....Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 110
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah...dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,...dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Orang-orang yang bertakwa itu berkata, "Segala puji hanya bagi Allah semata, yang menepati janji yang...telah diucapkan kepada kami melalui rasul-rasul-Nya; yang mewariskan tanah surga kepada kami untuk kami...Surga, sungguh, merupakan balasan terbaik bagi orang-orang yang telah berbuat baik."
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 1
Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci..., yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu,
Mengenai golongan kanan, tidak ada seorang pun yang tahu ganjaran golongan kanan.
Akan tetapi semuanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng, dan pada akhirnya akan musnah....Kebaikan- kebaikan yang kekal adalah yang terbaik untuk kalian di sisi Allah....Allah akan melipatgandakan pahalanya dan itulah sebaik-baik tempat menggantungkan harapan bagi manusia
Apabila mereka bersikeras untuk terus mendebatmu, berpalinglah kamu dari mereka, dan katakanlah, "Allah...lebih tahu tentang perbuatan kalian dan balasan apa yang pantas untuk itu.
Aku juga tidak tahu, barangkali penundaan azab itu adalah ujian dari Allah....Dia sengaja membiarkan kalian menikmati kesenangan hidup sampai suatu waktu yang telah ditentukan Allah
Kelak kalian akan tahu kebenaran apa yang aku katakan. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah....Sesungguhnya penglihatan Allah meliputi seluruh hamba-Nya, dan Dia akan membalas seluruh amal perbuatan
Para penghuni surga, di hari kiamat, mendapatkan tempat tinggal dan tempat beristirahat yang terbaik....Sebab tempat itu adalah surga yang disediakan untuk orang-orang Mukmin, bukan neraka yang disiapkan untuk
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 26
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, pasti akan Kami hilangkan kejelekan- kejelekan...mereka dan Kami ampuni, serta Kami balas mereka dengan pahala yang terbaik atas segala amal saleh mereka