Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 syirik 4 al mujadalah ayat 11 5 rumah 6 ali imran 7 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 8 Ruhul 9 al+kautsar+ayat+1-2 10 al baqarah ayat 275 11 manusia 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 Dua masa 14 MARYAM 15 Jihad 16 Surah+Al+A'raf+ayat+ 17 al waqiah ayat 63 18 musibah 19 al quran adalah petunjuk 20 kurban 21 harun 22 AL HUJURAT AYAT 13 23 luqman 24 Iman 25 Disebabkan 26 al hasyr ayat 7 27 bala' 28 ikhlas 29 surat abasa 30 sabar 31 Jahe 32 Surga 33 al isra ayat 36 34 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 35 ali imran ayat 191 36 hadist tentang perilaku konsumen 37 cemas 38 al ahzab ayat 70 39 ali imran 104 40 al-ikhlas 41 Hati 42 al imran 159 43 al imran 44 ALI IMRAN 14 45 surah al-maidah ayat 8 46 Al Isra ayat 73 47 an nisa ayat 29 48 Makanan 49 Berdebat 50 azab 51 Haji 52 al hujurat ayat 12 53 Al-Imran (3 : 130) 54 mendidik anak sesuai zaman 55 Jika allah menganugerahi rahmat 56 Al-Imran ayat 130 57 al ikhlas 58 Sholat 59 ibrahim ayat 7 60 ibrahim 37 61 sumber daya alam 62 surat+al+imranayat+110 63 Ilmu 64 Ta ha+ayat+14 65 Hadits Muslim Nomor 3035 66 Muslim 67 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 68 surat an nazi'at 69 "Maha Penyayang" 70 Surat+An-Nisa+ayat+59 71 HR muslim 72 Dongeng 73 surah al Maun beserta terjemahan 74 surah+al-an'am+ ayat 14 75 an-naziat+ayat+15 76 surah al hadid ayat 57:3 77 ujian 78 An-Nisa ayat 29 79 Al-Ankabut ayat 57 80 an+nisa+ayat+22 81 yusuf 72 82 Sedekah 83 Ar rum ayat 41 84 al hujurat ayat 6 85 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 86 al+imran+27 87 nahl+ayat+61 88 Susah payah 89 Al-Muzammil ayat 20 90 al+maidah+ayat+8 91 Yusuf 92 Albaqarah ayat 16 93 Surah+Al+A raf+ayat 94 almaidah ayat 2 95 zikir 96 az zumar ayat 53 97 Al anfal ayat 2 98 albaqarah ayat 221 99 meninggalkan 100 al baqarah ayat 81

Hasil pencarian tentang Ampunilah

Mûsâ berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku karena telah menuduh saudaraku sebelum jelas duduk persoalannya...Ampunilah saudaraku jika ia memang melakukan kekurangan dalam mengemban tugas sebagai wakilku.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 86
dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,
akhir-akhir malam mereka memohon ampun) mereka berdoa dengan mengucapkan, "Allaahumaghfir Lanaa", Ya Allah ampunilah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 35
Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 16
(Yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 151
Musa berdoa: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 16
Musa mendoa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku".
> Yakni hindarkanlah dari kami; jagalah kami dari sebab-sebab yang memasukkan kami ke dalamnya, dan ampunilah
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 5
Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".
Ya Tuhan kami, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah aku lakukan.
Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 147
Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 28
Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki
Sulaimân berdoa kepada Tuhannya sambil bertobat, "Ya Tuhanku, ampunilah segala apa yang telah aku lakukan
Sesungguhnya kami telah beriman) membenarkan-Mu dan rasul-Mu (maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah
Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka."
Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu-bapakku yang menyebabkan aku hidup, orang yang masuk ke rumahku dalam
penyesalan, Mûsâ bermohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah berbuat kejahatan pada diriku sendiri, maka ampunilah
Katakan, wahai Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 193
Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri) karena telah membunuh orang Mesir itu (karena itu ampunilah
(Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang sesat) umpamanya, Engkau
disyari'atkan adalah bertawassul dengan menyebut Asmaa'ul Husna, misalnya "Yaa Ghaffaar (Maha Pengampun), ampunilah
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami.
ada yang dapat meraka lakukan ketika mengalami kekejaman perang selain berucap, "Wahai Tuhan kami, ampunilah
Ampunilah segala ucapanku karena didorong rasa belas kasihku.
Mukmin dan saleh di antara hamba-hamba Kami berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa
Ampunilah kami," (pada waktu sahur) artinya di akhir malam.