Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 tumbuhan 5 Berfikir 6 ali imran 7 Mencuri 8 al hujurat ayat 13 9 Bidadari 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 al ikhlas 12 amanat 13 Luqman 14 ikhlas 15 Bintang 16 al imran 31 17 al ahzab ayat 21 18 ibrahim 52 19 Luqman ayat 20 20 al maidah ayat 2 21 surat al anbiya ayat 30 22 hutang 23 surah an najmu ayat 3-4 24 Surga 25 tolong menolong 26 Zina 27 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 28 Ali Imran ayat 159 29 Surat-ad-dahr-ayat-23 30 al imran 159 31 Ilmu 32 istri 33 Surat Al Baqarah ayat 267 34 al maidah ayat 8 35 q.s yunus 105 36 Surat Luqman Ayat 14 37 al-baqarah ayat 188 38 ridha 39 Gempa 40 Ibrahim ayat 7 41 Surat+Al+An+am+152 42 Ar Rahman 43 rezeki 44 Ali imran 104 45 Al-Baqarah ayat 247 46 Al Luqman ayat 14 47 hadits abu daud 48 Hari kebangkitan 49 at-taubah+ayat 3 50 Syariat 51 Tanah 52 al isra ayat 55 53 Surat+At+Takatsur+ayat+1 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 luqman 18 56 an+nur+ayat+59 57 Surat+At+Takatsur+ayat+2 58 yusuf 111 59 malu 60 al alaq ayat 1-5 61 yunus 57 62 Surat+At+Takatsur+ayat+3 63 AL HIJR 9 64 Al-Hujurat ayat 11 65 luqman ayat 13 66 hadits memelihara lidah 67 islam 68 dzat 69 Hujan 70 Ali+Imran+ayat+134 71 ali imran 159 72 ali imran 31 73 Surat al hadid ayat 7 74 Annisa ayat 12 75 al maidah ayat 90 76 surah+yusuf ayat 87 77 Babi 78 PEREMPUAN 79 Al maidah ayat 3 80 Cinta tanah air 81 Pemimpin 82 al imran 83 ali+imran+ayat+159 84 pertengkaran 85 Jihad 86 penciptaan manusia dan jin 87 An Nahl ayat 97 88 Q.S. Yūnus/10: 40-41 89 Hukum pidana 90 meridhai 91 quraisy 92 Surat al luqman ayat 14 93 an+nur+ayat+58 94 Surat Al Baqarah 282 95 Al bayyinah ayat 5 96 yunus 97 PERDAGANGAN 98 al a'raf ayat 172 99 an nur ayat 4 100 al baqarah ayat 61

Hasil pencarian tentang Ampunilah

Mûsâ berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku karena telah menuduh saudaraku sebelum jelas duduk persoalannya...Ampunilah saudaraku jika ia memang melakukan kekurangan dalam mengemban tugas sebagai wakilku.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 86
dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,
akhir-akhir malam mereka memohon ampun) mereka berdoa dengan mengucapkan, "Allaahumaghfir Lanaa", Ya Allah ampunilah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 35
Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 16
(Yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 151
Musa berdoa: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 16
Musa mendoa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku".
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 5
Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".
Ya Tuhan kami, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah aku lakukan.
Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 147
Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 28
Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki
Sulaimân berdoa kepada Tuhannya sambil bertobat, "Ya Tuhanku, ampunilah segala apa yang telah aku lakukan
Sesungguhnya kami telah beriman) membenarkan-Mu dan rasul-Mu (maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah
Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka."
penyesalan, Mûsâ bermohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah berbuat kejahatan pada diriku sendiri, maka ampunilah
Katakan, wahai Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 193
Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri) karena telah membunuh orang Mesir itu (karena itu ampunilah
(Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang sesat) umpamanya, Engkau
ada yang dapat meraka lakukan ketika mengalami kekejaman perang selain berucap, "Wahai Tuhan kami, ampunilah
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami.
Ampunilah segala ucapanku karena didorong rasa belas kasihku.
Mukmin dan saleh di antara hamba-hamba Kami berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa
Ampunilah kami," (pada waktu sahur) artinya di akhir malam.
Ampunilah aku, ibu bapakku) kedua orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang yang beriman (orang yang masuk
Ampunilah aku) atas apa yang telah kuperbuat terhadap saudaraku (dan saudaraku) Musa menyertakan saudaranya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 285
(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".