Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 hutang 9 Aisyah 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 pengusiran 14 Al ikhlas 15 Mendatangi neraka 16 ALI IMRAN 102 17 al+baqarah+ayat+21 18 Kiamat 19 kesedihan 20 Surat Al An'aam ayat 141 21 penyakit 22 sabar 23 ikhlas 24 puasa 25 Riba 26 nikah 27 ali imran 159 28 Injil 29 Sholat iedul fitri 30 Puasa syawal 31 kawin 32 ALLAH 33 Al Baqarah ayat 275 34 neraka 35 Bahasa 36 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 37 zabur 38 Surat Al kafirun 39 Ibrahim 40 Al Baqarah ayat 245 41 Menyesatkan 42 Iblis 43 Berkah 44 hadits Muslim Nomor 1688 45 annisa ayat 22 46 al ankabut ayat 2 47 ali imran 104 48 Sholat 49 yusuf+105 50 Penerus nabi Muhammad Saw 51 Ayat+194+Albaqarah+ 52 akhlak 53 arra'du ayat 11 54 Al+Anfal+ayat+1 55 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 56 Baqarah+ayat+163 57 Sembilan puluh sembilan nama 58 yunus 57 59 pinjaman 60 memaafkan 61 Surat Al-Fatihah Ayat 5 62 al hijr 28 63 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 64 Takwa 65 ar+rum+ayat+21 66 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 67 Makan 68 surat At-Taubah:34 69 al+hikmah 70 ali imran 71 Ali imran 10 72 Ramadhan 73 Surat Al bayinah ayat 4-5 74 Apa yg di maksut dengan alamat email 75 Al+baqoroh+ayat+32 76 al imran 104 77 surat al maidah ayat 1 78 al+baqarah+ayat+168-169 79 Surah yunus 92 80 sihir 81 dzikir allah...allah 82 manfaat 83 luqman 14 84 Al-Baqarah Ayat 43 85 Karun 86 hud+ayat+117 87 Ibrahim :7 88 alam nasyroh 89 al hujurat ayat 11 90 waris 91 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 92 al+hujurat+ayat+13 93 Qs albaqarah ayat 62 94 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 95 Surat+hud+Ayat+32 96 Al maidah ayat 2 97 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 98 Lupa alquran 99 Tafsir alfatihah ayat 5 100 malaikat menangis

Hasil pencarian tentang Arsy+atas+air

terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 5
Yang bersemayam di atas 'Arsy.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 15
yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 59
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas...'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 26
Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar".
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 20
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 4
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas...'Arsy.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 48
Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 82
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 3
Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas...'Arsy untuk mengatur segala urusan.
Kemudian tuangkanlah air yang sangat panas di atas kepalanya untuk menambah siksaan dan rasa pedihnya
Sebagian lainnya berjalan di atas kedua kakinya seperti manusia dan burung....Ada pula jenis hewan yang berjalan di atas empat kaki seperti binatang-binatang....Dia adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam...ayat di atas adalah air kehidupan atau air yang mengandung anasir-anasir spermatozoa....Kejadian manusia dan besarnya kandungan air di dalam tubuh, sebagaimana disebutkan di atas, belum diketahui
(Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas) sehingga azab tiada henti-hentinya...Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...yang sedang mendidih ke atas kepala mereka..."
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 42
sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 54
Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas...'Arsy.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 4
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy.
Allahlah yang telah menciptakan mereka dari setetes air....Allah Mahakuasa atas setiap yang dikehendaki-Nya....Sebab melalui setetes air, Dia mampu menjadikan dua jenis manusia yang berbeda.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 129
Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 22
Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
Kami mengangkut Nûh di atas bahtera yang terbuat dari kayu dan ikatan yang mengencangkan papan-papannya...Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nûh yang seruannya
Kami mengangkut Nûh di atas bahtera yang terbuat dari kayu dan ikatan yang mengencangkan papan-papannya...Bahtera tersebut berlayar di atas air di bawah pengawasan Kami sebagai balasan bagi Nûh yang seruannya
(Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan) maksudnya makhluk hidup (dari air) yakni air mani (maka...sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya) seperti ulat dan binatang melata lainnya...(Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu).
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 16
Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami...akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
Sesungguhnya ketika air telah melampaui batas dan naik sampai ke atas gunung dalam peristiwa topan, Kami
(Dan demi yang berlayar) yakni kapal-kapal yang berlayar di atas permukaan air (dengan mudah) dengan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 75
Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 15
(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya